1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SƠ KHỞI

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SƠ KHỞI

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thủy điện

1. Trữ và xả

nước3. Sản xuất

điện2. Dẫn nước1.1 Trữ nước1.2 Xả lũ4. Truyền tải

điện5. Chức năng hỗ

trợ2.1 Dẫn nước

từ hồ chứa3.1 Tạo momen

quay rơto5.1 Tài

chính2.2 Điều tiết

áp lực nước3.2 Cấp điện

cho stato5.2 Nhân sự

5.3 Kế

hoạch2.3 Duy trì nước ở

áp lực cao5.4 An ninh

Hình 3.2: Cây chức năng

3.2. Biểu đồ N2

Nhằm tổng hợp các chức năng cần có của một hệ thống tương ứng với các kết quả đầu vào

và đầu ra theo thứ tự hàng và cột.

Hệ thống gồm 4 chức năng chính:

 Trữ và xả nước

 Dẫn nước

 Sản xuất điện

 Truyền tải điện131. Trữ và xả nướcNước từ đập vàoMực nước dâng, mựcđường ốngnước chết

Lượng nước dẫn vềKế hoạch trữ nước2. Dẫn nướcvà xả lũ.

Kế hoạch trữ nướcKế hoạch điều tiếtvà xã lũ

-nước dẫn qua tuabin

--nhà máy.

3. Sản xuất điệnThông tin về điện áp.Điện tự dùng4. Truyền tải điệnHình 3.3: Biểu đồ N2

3.3. Phân bổ yêu cầu vào các khối chức năng

3.3.1. Khối chức năng trữ và xả nước:Hình 3.4. FBD của khối chức năng trữ và xả nước

Chức năng trữ nước và xả lũ gồm hai chức năng con: trữ nước và xả lũ.

 Nhiệm vụ:

 Trữ nước: tiếp nhận và duy trì lượng nước trong hồ chứa không được thấp hơn mực

nước chết, phát hiện và giải quyết khi có vật thể lại trong hồ.

 Xả lũ: khi lượng nước trong hồ chứa vượt quá mực nước tối đa thì tiến hành xả lũ, có

thơng báo đến các hộ dân dưới hạ nguồn lịch xả lũ và lượng nước xả lũ.

 Yêu cầu về thiết kế:

 Bề dày đập, chiều cao, diện tích phải chịu được mực nước tối đa của hồ chứa mùa

lũ.

 Thiết kế đập linh động khi xả lũ: 45 giây để mở cửa xả lũ.

 Xả được tối đa 450 m3/s.

 Yêu cầu về vận hành:

 Theo dõi 24/24

14 Thu thập thơng tin khí tượng thủy văn hằng ngày

 Vớt rác 2h/lần

 Nhân viên được đào tạo qui trình điều khiển đập mùa lũ

 Giữ mực nước hồ 548-553m

3.3.2. Khối chức năng dẫn nước:Hình 3.5: FBD của chức năng dẫn nước

Chức năng dẫn nước gồm ba chức năng con: dẫn nước từ đập, điều tiết áp lực nước và duy

trì nước với áp lực cao.

 Nhiệm vụ:

 Dẫn nước từ đập: dẫn nước từ đập theo đường ống đến bể áp lực.

 Điều tiết áp lực nước: điều chỉnh ap lực nước phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của

tuabin.

 Duy trì nước với áp lực cao: duy trì nước ở áp lực cao theo yêu cầu kỹ thuật của

tuabin.

 Yêu cầu thiết kế:

 Chiều dài, đường kính, vật liệu, độ dày, đường đi ống được thiết kế dựa theo công

suất máy, lưu lượng nước, điều kiện môi trường và tự nhiên, để độ giảm cao độ là

thấp nhất và chi phí hợp lý.

 Tháp điều áp: Điều tiết áp lực dòng chảy theo lưu lượng dòng chảy trong đường ống.

 Lưới lọc rác: bề rộng 2 khe không vượt quá bề rộng bánh xe công tác.

 Yêu cầu vận hành:

15 Có qui trình xử lí khi xảy ra sự cố.

 Hàn lại khi rò rỉ.

 Sơn sửa định kỳ hằng tháng.

3.3.3. Khối chức năng sản xuất điện

 Nhà máy thủy điện:Hình 3.6: FBD của khối chức năng sản xuất điện.

Chức năng: Sản xuất điện và hai chức năng con (tạo momen quay rôto và cấp điện cho stato).

Đảm bảo đúng yêu cầu đã đề ra: Cung cấp lượng điện….. Hệ thống bao gồm các bộ phận : nhà

máy, trạm nâng, máy biến áp, máy phát điện, turbine, các thiết bị điều khiển

 Yêu cầu thiết kế

 Nhà máy thủy điện:

Kết cấu bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đá lớp 3b. Nhà máy được lắp đặt gồm 3 tổ máy thủy

lực với tuabin tâm trục- trục ngang công suất lắp máy 3x4 = 12MW.

Khoảng cách giữa các tim tổ máy, khoảng cách đặt tuabin, độ cao gian máy, độ cao sàn nhà máy

được thiết kế theo đúng yêu cầu.

Kích thước nhà máy axb m sao cho phù hợp với số tổ máy.

Cửa ra của các tổ máy có bố trí các khe van sửa chữa với mỗi bộ cửa van phẳng dùng cho từng tổ

máy. Hạ lưu bố trí hệ thống tời phục vụ cho cơng việc nâng hạ cửa van hạ lưu.

Đáy cửa ra có độ cao phải phù hợp cho việc di chuyển giữa người và máy .

Kết cấu nhà máy bằng bê tông cốt thép. Nhà máy đước bố trí đảm bảo điều kiện ổn định đẩy nổi

cho các kết cấu gian lắp ráp, gian máy, gian điều kiển và các buồng phòng nhà máy

 Trạm nâng:

Một số thiết bị trong trạm nâng. Tất cả thiết bị phải phù hợp với yêu cầu thiết kế

Bảng 3.1: Danh sách thiết bị trạm nâng

16Tên thiết bị

Máy biến áp chính

Máy biến áp tự dùng

Chống sét van

Máy cắt

Cầu dao cách ly 1 tiếp đất

Cầu dao cách ly 2 tiếp đất

 Máy biến áp:

Máy biến áp được chế tạo trong nước phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 1894, IEC76. Máy là dạng 3

pha, hai cuộn dây, ngâm trong dầu, làm mát tự nhiên với các thông số kĩ thuật phải phù hợp với

yêu cầu sản xuất:

Loại máy biến áp

Dây quấn cao áp

Phía hạ áp

Tổ đấu dây

Nấc phân áp

Tần số định mức

Số lượng MBA

Để sử dụng điện trong nhà máy thì cần lắp thêm 1 máy biến áp tự dùng:

Loại máy biến áp

Dây quấn cao áp

Dây quấn hạ áp

Tổ đấu dây

Nấc phân áp

Tần số định mức

Số lượng MBA

 Máy phát điện:

Các loại thông số kĩ thuật cần phải đáp ứng yêu cầu

Bảng 3.2: Các loại thông số kĩ thuật của máy phát điện

Tên máy phát

Loại

Bố trí kết cấu

Cơng suất định mức

Hệ số cơng suất

Điện áp định mức

Tần số dòng điện

Số vòng quay định mức

Vòng quay lồng

Hiệu suất máy phát

Trọng lượng máy phát

 Turbine:

17Các loại thông số kĩ thuật cần phải đáp ứng yêu cầu

Trục tua bin được nối mặt bích với bánh xe cơng tác, và nối mặt bích với trục máy phát điện. Tua

bin được trang bị đồng bộ tất cả thiết bị phụ cần thiết và hệ thống tự động điều chỉnh bao gồm:

máy điều tốc, thiết bị dầu áp lực và tủ đo lường, bảo vệ và tự động hố.

Bảng 3.3: Các loại thơng số kĩ thuật của turbine

Loại turbine

Tên

Bố trí kết cấu

Cột nước tính tốn

Lưu lượng

Cơng suất

Đường kính bánh xe cơng tác

Trọng lượng

Số vòng quay định mức

Hiệu suất

 Các thiết bị điều khiển: Một só loại thiết bị cần phải có :

Cần kích từ

Tủ điện điểu khiển

b/ Yêu cầu vận hành.

Các bộ phận hoạt động phải tương thích với nhau và đảm bảo đáp ứng được công suất đã

đề ra ban đầu, thời gian hoạt động 24/24

Các bộ phận đa phần tự động nhưng cần phải có nhân cơng giám sát 24/24 : u cầu tối

thiểu cần 3 nhân công. Mỗi ca làm việc 8 tiếng bao gồm cả sáng và tối. Sau khi 1 tuần sẽ luân

chuyển ca của công nhân để đáp ứng yêu cầu về sức khỏe của công nhân.

Tổng hiệu suất của quá trình chuyển đổi nước thành điện

3.3.4. Khối chức năng truyền tải điện:Hình 3.6. FBD khối chức năng truyền tải điện.

 Yêu cầu thiết kế:

 Điện áp 110kV

18 Tần số 50Hz

 Hệ số công suất 0.8

 Sự nhấp nháy của điện áp

 Giảm, loại trừ sự cố.

 Yêu cầu vận hành: Xử lí sự cố khơng q nửa ngày

3.4. Khối chức năng hỗ trợ

3.4.1. Bộ phận tài chính: có chức năng chính là thống kê tài chính

 Nhiệm vụ:

 Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo qui định của chế độ tài chính hiện hành,

phản ứng trung thực kết quả hoạt động của cơng ty

 Chủ trì làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra tài chính.

 Phát lương hằng tháng cho cơng nhân viên.

 Lập kế hoạch thu chi và hoàn thành đúng hạn ngân sách thu chi

 Số lượng: 1-2 người

 Yêu cầu: tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành kế toám, có kỹ năng phần mềm.

3.4.2. Bộ phận quản lý nhân sự: gồm ba chức năng chính là tuyển dụng, đào tạo và

đánh giá.

 Nhiệm vụ:

 Hỗ trợ quản lý nhân sự cho hệ thống, xem xét nguồn lực đáp ứng cho hệ thống, có

quyền ra quyết định tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân sự

 Tổ chức bộ máy nhân sự quản lý và phân chia công việc

 Số lượng: 1-2 người.

 Yêu cầu: tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, xây dựng, cơ khí hoặc

quản lý nhân sự, có kỹ năng phần mềm.

3.4.3. Bộ phận kế hoạch: gồm các chức năng chính: kế hoạch sản xuất và một số kế

hoạch khác.

 Nhiệm vụ:

 Lên kế hoạch điều tiết sản xuất theo nhu cầu vào giờ cao điểm, thấp điểm.

19 Lên kế hoạch cho 1 một số bộ phận khác như : kế hoạch bảo trì ( sẽ nêu rõ ở bộ

phận bảo trì ), kế hoạch phát triển,….

 Số lượng: 2 - 3 người,

 Yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật hệ thống cơng nghiệp và Kỹ sư Điện, có kinh

nghiệm từ 1 -2 năm, có tinh thần trách nhiệm.

3.4.4. Bộ phận an ninh:

gồm chức năng quản lý tài sản và đảm bảo an toàn cho hệ thống.

 Nhiệm vụ:

 Bảo vệ an toàn cho toàn bộ hệ thống bao gồm đập nước, nhà máy, thường xuyên

kiểm tra an ninh các khu vực xung quanh, kiểm tra vật thể lạ bên trong hồ chứa

 Đảm bảo được sự an tồn mơi trường làm việc bên trong lẫn bên ngoài cho nhà

máy

 Số lượng: 2 – 3 người.

 Yêu cầu: lao động phổ thổng, tuổi từ 30 -50, sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, hòa

đồng.

3.4.5. Bộ phận kĩ thuật: gồm chức năng liên quan đến kĩ thuật máy móc và bảo trì

hệ thống.

 Nhiệm vụ:

 Triển khai các kĩ thuật cần thiết trong q trình sản xuất

 Hướng dẫn cơng nhân các kĩ thuật trong quá trình sản xuất

 Giám sát các kĩ thuật trong quá trình vận hành.

 Thực hiện bảo trì theo định kì, hay đột xuất theo quan điểm bảo trì

Bảng 3.4: Các mục cần bảo trì và quan điểm bảo trì

MụcBảo trìBảo trì máy móc, thiết bị định kỳ2 tuần / lầnHệ thống báo cháy nổSửa chữa tại chỗ do nhân viên bảo trì hoặcĐập nước, lưới lọcbáo lên cấp trên.

Sửa chữa tại chỗ do nhân viên bảo trì hoặcTuabin nướcbáo lên cấp trên.

Sửa chữa tại chỗ do nhân viên bảo trì hoặc

20báo lên cấp trên.

Sửa chữa máy móc khi hư hỏngSửa chữa tại chỗ do nhân viên bảo trì hoặcCác đường ốngbáo lên cấp trên.

Sửa chữa tại chỗ do nhân viên bảo trì hoặc

báo lên cấp trên. Số lượng: 5 – 7 người

 Yêu cầu: tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến điện – điện tử, xây dựng, cơ khí, chế

tạo máy. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc cẩn thận, hòa đồng

3.5. Phân tích đánh đổi

3.5.1. Trữ nước và xả nước

3.5.1.1. Cụm đầu mối Đak R’keh

 Đập dâng:

Do đặc điểm cơng trình được khai thác kiểu liên hồ chứa, trong đó hồ Đăk R’keh đóng vai trò

điều tiết chủ yếu, hồ Đa Anh Kơng chỉ có vai trò điều tiết phụ sao cho chuyển được tối đa dòng

chảy sang lưu vực Đăk R’keh, mực nước 2 hồ được bố trí chênh nhau 1,5m, đảm bảo chế độ thủy

lực của kênh chuyển nước.

Dựa vào các điều kiện tự nhiên, ta đề ra được ba cặp mực nước đâng bình thường và mực nước

chết như sau: 548,0m/546,0m ; 549,0m/547,0m và 550,0m/548,0m. Các cặp có chiều cao tăng

dầng theo cùng là chi phí xây dựng và thiết bị tăng dần, nhưng điện lượng trung bình hằng năm

ước tính cũng tăng theo.

Bảng 1: Bảng tổng hợp vốn kinh tế các phương án chọn MNDBT/MNC (109đ)Phương án chọn sơ MND/MNC

Hạng mục

Xây lắp548/546

67,49549/547

61,52550/548

73,66Thiết bị26,5033,5026,50Bồi thường GPMB30,6931,0035,65Quản lý dự án1,551,571,65Tư vấn đầu tư xây dựng4,394,394,73Chi khác4,104,104,2021Dự phòng

Tổng vốn dùng cho phân tích kinh tế2,002,002,00136,73138,08148,40Bảng: Thơng số thủy năng lựa chọn MNDBT/MNCHạng mụcPhương án chọn MNDBT/MNCĐơn vị548/546549/547550/548MNDBTM548,00549,00550,00MNCM546,00547,00548,00Wtb106m30,290,551,07Wc106m30,050,120,29Whi106m30,240,440,78Qmaxm3/s11,2911,0610,85Qminm3/s3,393,323,25Qtbm3/s4,914,874,83Qt.toánm3/s10,6010,4210,23HmaxM56,9357,7558,77HminM53,3754,4655,54HtbM55,8156,8357,87HttM55,5156,4457,48Eo106Kwh19,8120,1120,29Giờ396240234058109đ136,73138,08148,40đ/KWh690268667314NPV109đ35,5536,9526,45EIRR%12,7012,7811,871,251,251,17Hsdcslm

Các chỉ tiêu kinh tế

Vốn kinh tế (K)

Vốn đầu tư đơn vị (KE)B/C

22Hạng mụcPhương án chọn MNDBT/MNCĐơn vịThời gian hòan vốn kinh tếNăm548/546549/547550/548141417Từ các chỉ tiêu kinh tế, kiến nghị phương án xây dựng đập hồ Đăk R’Keh với MNDBT/MNC là

549/547. Sử dụng phương án kiến nghị để thiết kế đập dâng với các thông số sau

Bảng 3: Các thông số kỹ thuật cơ bản đập dâng Đak R’keh

TTTHƠNG SỐĐƠN

VỊTRỊ SỐ1Cao trình đỉnh đậpM549.502Chiều rộng đỉnh đậpM53Chiều cao đập lớn nhấtM7.04Tổng chiều dài đập (Không kể tràn)M1425Hệ số mái hạ lưu2.56Hệ số mái thượng lưu2.75Từ các thơng số trên ước tính chi phí xây dựng như sau:

Bảng 4: Chi phí xây dựng ước tính (vnđ)

Tên công tác

Đập dâng

Công tác đất

Công tác đá

Công tác xây

Công tác khácThành

tiền

1,5 tỷ

280 triệu

20 triệu

606 triệu

594 triệu Đập tràn:

Tuyến tràn được bố trí cùng tuyến đập, về phía bên phải. Hình thức tràn cửa van phẳng

gồm 3 cửa 3x(5x6)m, với ngưỡng tràn dạng đỉnh rộng, cơ chế đóng mở bằng máy vít. Vận hành

bằng động cơ điện và có thể can thiệp bằng thủ công. Vào mùa lũ, tràn được mở với khẩu độ

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ SƠ KHỞI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×