1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực tập hệ thống thông tin quản lý

-Mang lại lợi ích kinh tế, tăng hiệu quả làm việc đối với đơn

vị sử dụng.u cầu thơng tin:

-Hình thức xử lý: xử lý trực tiếp dữ liệu một cách liên tục.

Tính khả thi: đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, giảm

bớt nguồn lực, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí,

thúc đẩy việc kinh doanh.u cầu về quy trình:

-Tiến hành khảo sát, thu thập thông tin: nắm bắt được nhu

cầu của khác hàng trước khi thực hiện một công việc cụ-thể.

Triển khai phân tích yêu cầu của hệ thống, xây dựng thiết-kế hệ thống chương trình có logic.

Phân tích rủi ro trong q trình xây dựng chương trình và

phải có biện pháp khắc phục hiệu quả.Khái quát hệ thống mới được nhóm đưa ra:

Xem thơng tin:

-Dự án.

Tin mua bán nhà đất.

Dịch vụ.

Tư vấn.Cập nhật các thông tin:

-Danh mục bài viết.

Danh mục thể loại.

Danh mục quyền.

Danh mục người dùng.

Danh mục dự án.

Dang mục vùng dự án.

Thống kê truy cậpXây dựng webiste tin tức nhà đất | 5Thực tập hệ thống thông tin quản lý1.4. Môi trường phát triển

Hệ thống website của nhóm được xây dựng trên mơi trường C#

với các cơng nghệ sau:

- Ngơn ngữ lập trình: Asp.net MVC/ Razor

- Giao diện: Html-Css-Jquery và Boostrap 3

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: SQL Server Express 2014

- Kết nối dữ liệu: Entity Framework Code First và LINQ

- Cơng cụ phân tích và phát triển: Rational Rose 7.0

- Các công nghệ khác: Google maps API, Facebook API1.5. Kết luận

Qua chương này chúng ta đã có được cái nhìn tổng quan về hệ

thống hiện tại, ưu điểm cũng như nhược điểm và cách tổ chức của hệ

thống hiện tại. Bước đầu vạch ra các tính năng cần thiết để xây dựng

hệ thống có hiệu suất và tính khả thi cao nhấtXây dựng webiste tin tức nhà đất | 6Thực tập hệ thống thông tin quản lýCHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1.Lược đồ Use Case hệ thốngHình 2.1: Usecase Quản Trị ViênXây dựng webiste tin tức nhà đất | 7Thực tập hệ thống thông tin quản lýHình 2.2: Use case người dùng2.2.Bảng tổng quan hệ thống

Bảng 2.1: Mơ tả các actor

STTACTOR1Ý NGHĨA

Là nhóm người sử dụng hệ thống – thực hiện

các chức năng mà họ chun trách. Mỗi user có

thể vào xem thơng tin về nhà đất cũng như các

tin tức khác.user2id

name

taikhoan

pass

email

detail

priorityadminQL_vattu()

id

QL_NCC()

name

Thong ke()

tailkhoan

pass

email

detail

priorityLà nhóm người quản lý hệ thống. Thực hiện các

chức năng như một tài khoản User. Ngồi ra, họ

còn được cấp quyền quản lý các user trong hệ

thống. Họ có quyền cấp phát mới một tài

khoản, phân quyền sử dụng cho một tài khoản

hay xóa một tài khoản.QL_vattu()

QL_NCC()

QL_nguoidung()

Thongke()Xây dựng webiste tin tức nhà đất | 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×