1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Công Nghệ Sản Xuất Axit Sunphuric Cty TNHH MTV 1/5Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại (gần rừng cao su Thị trấn Nghĩa Đàn)

xây dựng chưa đảm bảo, đáy bãi chứa chưa có biện pháp chống phát tán chất

thải vào đất, nguồn nước ngầm.

3.1.3. Cách xử lý

- Chất thải nguy hại : các loại chất thải nguy hại như amiang sinh ra

trong q trình bảo ơn, bơng thủy tinh, các goăng chịu nhiệt, axit...

được đưa về một kho để xử lý riêng.

- Chất thải rắn công nghiệp : như gạch chịu lửa, gạch chịu axit, cặn

lưu huỳnh, cặn sunphat, vơi... được tập trung lại một kho sau đó

được chuyển đến một khu xử lý đúng quy định.

- Rác thải sinh hoạt : được chuyển đến trạm xử lý rác sinh hoạt của

công ty môi trường tỉnh Nghệ An.3.2. Nước thải

3.2.1. Đặc điểm

Nước thải này thường được dẫn theo hệ thống ống nước của cơng ty

chảy tuần hồn và xử lý cục bộ.

Với nước thải có nồng độ pH thấp được trung hòa bằng vơi sữa và được

tuần hồn khoảng 60 – 70%, phần còn lại được xả trực tiếp ra môi trường.

Công ty đã lắp đặt khu xử lý nước thải cục bộ đảm bảo chất lượng nước

sau xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nước tưới ở dàn lạnh

được thu gom và xử lý tuần hồn.3.3. Khí thải

3.3.1. Đặc điểm

Khí thải trong quy trình sản xuất H2SO4 bao gồm các thành phần :

- Khí SO2, H2S, Nox

- Mù axit sunphuric.

- Bụi : hơi S, tạp chất...GVHD : TS.Đặng Thị HàTrang 43Công Nghệ Sản Xuất Axit Sunphuric Cty TNHH MTV 1/5Hơi lưu huỳnh, H2S và các khí kèm theo được đi qua 1 tháp hấp thụ bằng

xoda hoặc sữa vơi sau đó thải ra ngồi.

Khí SO2 và SO3 : trong quá trình tiếp xúc và hấp thụ, hiệu suất chuyển

hóa SO2 đạt tới 99.8%, hiệu suất hấp thụ SO 3 lên tới 99.9% nên thực chất

lượng khí thải này còn dư là rất ít, và chúng được thải thẳng ra ngồi qua ống

khói. Hàm lượng SO2 thải ra là 250 – 300mg/m3 khí thải kèm theo nhiệt tỏa

ra.

3.3.2. Thực trạng

Theo số liệu thực tế cho thấy nồng độ SO2, SO3 còn quá cao so với tiêu

chuẩn của thế giới nhưng hầu như vẫn chưa có biện pháp xử lý nào.

3.3.3. Đề xuất phương án xử lý

- Sử dụng lưu huỳnh nguyên chất làm nguyên liệu.

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị xử lý bụi, khí thải như xyclon, màng ướt,

lọc khí, khử mù,... đảm bảo khơng có sự rò rỉ hay các thiết bị trao đổi nhiệt

đảm bảo hệ số trao đổi nhiệt được duy trì, khơng thất thốt nhiệt.

- Bụi lưu huỳnh nên thu hồi quay lại hoàn nguyên.GVHD : TS.Đặng Thị HàTrang 44Công Nghệ Sản Xuất Axit Sunphuric Cty TNHH MTV 1/5TÀI LIỆU THAM KHẢO :

- Tài liệu chính từ Cơng ty TNHH MTV 1/5 Nghệ An.

- Đỗ Bình. Cơng nghệ Axit Sunphuric. Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ

thuật, Hà nội.

- Công nghệ sản xuất H2SO4. Đại học Cần Thơ.

https://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/supham/congnghe_hoahoc/ch6.

htm

- Wikipedia. Wikipedia tiếng Việt.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Acid_sulfuric.

- Và một số tài liệu liên quan.GVHD : TS.Đặng Thị HàTrang 45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁCH XỬ LÝ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×