1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Kết quả thí nghiệm

IV. Kết quả thí nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 b = 1.6 cm

 Rf = = 0.5625 cm

 Nhận xét và thảo luận:

Tiến hành sắc kí bản mỏng đối với dịch đu đủ chín chúng tơi quan sát vệt có màu da

cam, giá trị Rf = 0.5625 cm, vệt tròn rõ ràng. Kết luận sơ bộ rằng dịch đu đủ chín chưa

tinh khiết vì nếu mẫu tinh khiết sẽ cho vệt tròn sắc nét.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa20SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2Bài 3:GIỚI THIỆU HỆ THỐNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU

NĂNG CAO (HPLC)

I.Trả lời câu hỏi1. Mô tả cấu tạo của bộ phân chính trong HPLC

Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao gồm có các bộ phận cơ bản như sau:Sơ đồ hệ thống HPLCGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa21SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2Trong đó:

1: Bình chứa pha động.2: Bộ phận khử khí3: Bơm cao áp4: Bộ phận tiêm mẫu5: Cột sắc ký (pha tĩnh)6: Đầu dò7: Hệ thống máy tính có phần mềm ghi nhận tín hiệu, xử lý dữ liệu và điều khiển hệ

thống.

8: In dữ liệu.Cấu tạo máy HPLC trong phòng thí nghiệm

 Các bộ phận trong HPLC

1.1.Bình chứa pha động :Máy HPLC thường có 4 đường dung mơi vào đầu bơm cao áp cho phép chúng ta sử

dụng 4 bình chứa dung mơi cùng một lần để rửa giải theo tỉ lệ mong muốn và tổng tỉ lệ

của 4 đường là 100%.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa22SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2Tuy nhiên, theo kinh nghiệm, ít khi sử dụng 4 đường dung môi cùng một lúc mà

thường sử dụng 2 hoặc 3 đường để cho hệ pha động luôn được pha trộn đồng nhất hơn,

hệ pha động đơn giản hơn giúp ổn định quá trình rửa giải.

Lưu ý:

 Tất cả dung môi dùng cho HPLC đều phải là dung môi tinh khiết sử dùng cho

HPLC. Tất cả các hóa chất dùng để chuẩn bị mẫu và pha hệ đệm đều phải là

hóa chất tích khiết dùng cho phân tích.

 Việc sử dụng hóa chất tinh khiết nhằm tránh hỏng cột sắc ký hay nhiễu đường

nền, tạo nên các peak tạp trong q trình phân tích.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa23SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng Dụng1.2.Báo cáo thực hành hóa phân tích 2Bộ khử khí DegasesMục đích sử dụng bộ khử khí nhằm lọai trừ các bọt nhỏ còn sót lại trong dung mơi pha

động, tránh xảy ra một số hiện tượng có thể có như sau:

1. Tỷ lệ pha động của các đường dung môi không đúng làm cho thời

gian lưu của peak thay đổi.

2. Trong trường hợp bọt q nhiều, bộ khử khí khơng thể lọai trừ hết

được thì bơm cao áp có thể khơng hút được dung mơi, khi đó ảnh

hưởng đến áp suất và hoạt động của cả hệ thống HPLC.

 Trong các trường hợp trên đều dẫn đến sai kết quả phân tích.

1.3.Bơm cao ápMục đích để bơm pha động vào cột thực hiện quá trình chia tách sắc ký. Bơm phải tạt

được áp suất cao khoảng 250-600 bar và tạo dòng liên tục. Lưu lượng bơm từ 0.1 đến

10ml/phút.

 Tiến hành kiểm tra bơm cao áp (Bơm HPLC 1525)GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa24SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Q trình này để súc rửa hệ thống

1. Để khởi động bơm, nhấn vào nút Purge trong khung Acquisition.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa25SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 22. Purge Wizard sẽ hỏi bạn chọn những thành phần mà bạn muốn chạy. Đối với

thủ tục chọn Purge này bơm. Nhấn Next để tiếp tục.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa26SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 23. Màn hình chính hiển thị hướng dẫn bạn thủ bơm với một ống tiêm mồi

trước tiếp tục. Để làm điều này, chèn ống tiêm mồi vào van hòa-off, mở van, thu

hồi một số dung mơi. Lặp lại q trình này và nhấn Next để tiếpGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa27SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 2 Nếu trong bơm có bọt khí thì ta dùng bơm tiêm để hút hệ dung môi trong

hệ thống ra.4. Màn hình Purge Bơm hướng dẫn bạn:

• Mở các tài liệu tham khảo hoặc (lỗ thơng hơi) van

• Chọn máy bơm bạn muốn tẩy

• Lựa chọn một tốc độ dòng chảy ban đầu cho máy bơm

Thiết lập tốc độ dòng chảy đến 3 ml / phút cho mỗi bơm. Nhấn Next để tiếp tụcGVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa28SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngGVHD

Huỳnh Thị Hồng HoaBáo cáo thực hành hóa phân tích 229SVTH

Nhóm 2Trường Đại học Trà Vinh

Khoa Hóa Học Ứng DụngBáo cáo thực hành hóa phân tích 25. Tùy chọn để dừng lại và tiếp tục bằng cách nhấn vào nút Stop hoặc Tiếp tục

thanh . Khi bơm hoàn tất, nhấn nút Next.GVHD

Huỳnh Thị Hồng Hoa30SVTH

Nhóm 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Kết quả thí nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×