1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

ứng, thần kinh – tâm thần, kháng sinh – kháng vi rus – kháng nấm. Không ngừng cải tiến

chất lượng bằng sự đi sâu nghiên cứu, đào tạo đội ngũ chuyên viên giỏi kết hợp với hiện

đại hóa cơng nghệ sản xuất đến nay sản phẩm của Davipharm đã có chỗ đứng trên thị

trường dược Việt Nam, được giới chuyên môn đánh giá cao về tính hiệu quả, an tồn và

kinh tế so với các biệt dược chính hãng.

Mục tiêu hàng đầu của công ty là: “Giảm nhẹ nỗi khổ về bệnh tật và gánh nặng tài

chính cho người bệnh với thuốc có chất lượng”; đến nay cơng ty cổ phần dược phẩm Đạt

Vi Phú là đối tác hợp tác với Tập đoàn Dược phẩm ADAMED - Ba Lan (tập đoàn dược

phẩm lớn thứ hai Ba Lan)Hình I.1Tổng quan cơng ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi PhúKho chứa hàng: chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

Địa chỉ: 284/21 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3700575898-001

Người ĐDPL: Phan thị Thị Tuyết Vân

Ngày hoạt động: 01/07/2013

Giấy phép kinh doanh: 3700575898-001SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 11BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

Văn phòng đại diện cơng ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú

Địa chỉ: 41 đường số 2, cư xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 3700575898-002

Người ĐDPL: Phan thị Thị Tuyết Vân

Ngày hoạt động: 04/09/2013

Giấy phép kinh doanh: 3700575898-002SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 12BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐCHình I.2Thơng tin về cơng ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi PhúSVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 13BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

1.2. Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu (Ngành chính)

1.3. Tầm nhìn, Sứ mệnh, Các giá trị cốt lõi

1.3.1 Tầm nhìn

Phấn đấu đến năm 2020 đạt giấy chứng nhận EU-GMP và xuất khẩu hàng đi khắp thế giới

1.3.2 Sứ mệnh:

Mang trên vai trọng trách việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân loại với sản phẩm

chất lượng chuẩn mực, điều trị an toàn và hiệu quả

1.3.3 Các giá trị cốt lõi

Đặt chất lượng hiệu quả và kinh tế của sản phẩm lên hàng đầu

Hiện đại hóa sản xuất, chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ nhân viên

Hiệu quả cơng việc

Tính trung thực

Tinh thần đồng đội

Thái độ tích cựcSVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 14BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi

PhúĐại Hội Cổ Đơng

Hội Đồng Quản TrịBan Kiểm SốtTổng giám ĐốcPhòng

TốnTổ Chức Hành P.

Phòng

Chính

Giám Đốc Sản

XuấtTài Chính Kế

Phó Giám Đốc Chất Phó

Lượng

Kế Hoạch Kinh DoanhXưởng Sản Xuất

ThuốcPhòng QCPhòng R&DNhà Máy GMP ĐẠT VI PHÚPhòng

Cơ ĐiệnTổ SXHình I.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi PhúSVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 15BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC1.5. Sơ đồ tổ chức của công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi

Phú

1.5.1 Sơ đồ tổ chức kho:

TRƯỞNG KHOKHO THÀNH PHẨMKHO NGUYÊN LIỆUKHO BAO BÌKHO NGUYÊN LIỆU THƯỜNG

KHO NGUYÊN LIỆU CHÁY NỒKHO BAO BÌ CẤP K1HO BAO BÌ CẤP 2

KHO MÁTHình I.4 Sơ đồ tổ chức kho1.5.2 Sơ đồ tổ chức kho sản xuấtSVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 16BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

KHO GIAI ĐOẠN SẢN XUẤTCƠ ĐIỆN BẢO TRÌNGHIÊN CỨU KỸ THUẬTXƯỞNG SẢN XUẤTPHA CHẾ TẠO NANG MỀMĐỊNH TÍNHBAO VIÊNĐĨNG GĨI CẤPĐĨNG

1

GĨI CẤP 2Hình I.5 Sơ đồ tổ chức kho sản xuất 1PHÓ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNGĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGKIỂM TRA CHẤT

LƯỢNGKIỂM

SỐT TRONG

Q TRÌNH

PHÁT TRIỂN SẢN

PHẨM

KIỂM

SỐTKIỂM

TÀI LIỆU

TRA NGUN

PHÁTVÀ

TRIỂN

BAOSẢN

BÌ PHẨM

VI SINH

SỐT CHẤT

LƯỢNG

HĨA CHẤT

CHẤT KIỂM

THỬ CHẤT

CHUẨN LIỆUHình I.6Sơ đồ tổ chức kho sản xuất 2SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 17BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC CHẤT LƯỢNGKIỂM TRA CHẤT LƯỢNGĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGKIỂM

VÀTRIỂN

BAO BÌ

HĨA CHẤT

CHẤT

THỬ TRA

CHẤTNGUN

CHUẨN LIỆU

KIỂMLƯỢNG

SỐT TRONG

Q

TRÌNH

PHÁT

SẢN PHẨM

PHÁT TRIỂN SẢN

KIỂM

PHẨM

SỐTKIỂM

TÀI LIỆU

SỐT CHẤT

VI SINHHình I.7 Sơ đồ tổ chức chất lượng1.5.3 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty

Ban giám đốc: do hội đồng quản trị bổ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý

mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty theo kế hoạch và chiến lược đã

được hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban giám đốc gồm 3 thành

viên (một giám đốc và hai phó giám đốc).

Phòng đảm bảo chất lượng (QA): đảm bảo chất lượng, chịu trách nhiệm: tổ chức hệ

thống chất lượng, kiểm soát thay đổi, kiểm soát sai lệch, ban hành tài liệu và kiểm soát hệ

thống tài liệu, xuất xưởng sản phẩm, xử lý khiếu nại và thu hồi sản phẩm, tự thanh tra, tự

đánh giá, đánh giá nhà cung cấp, giám sát hoạt động khắc phục và phòng ngừa, đào tạo

GMP, giám sát các chương trình thẩm định, chuẩn định và bảo trì bảo dưỡng.

Phòng kiểm tra chất lượng (QC): chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các sản phẩm đạt

chất lượng đã được đăng kí của cơng ty, phối hợp tìm hiểu và giải quyết kịp thời các sự cố

bất thường trong quá trình sản xuất, theo dõi việc lấy mẫu, ký duyệt các kết quả kiểmSVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 18BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

nghiệm về nguyên phụ liệu, bao bì trước khi đưa vào sử dụng, hoàn thành các hồ sơ tài

liệu và giải quyết các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng.

Phòng nghiên cứu và phát triển (R&D): nhiệm vụ của phòng nghiên cứu và phát triển là

tìm tòi các hướng nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm mới, đưa ra tiêu chuẩn về

bao bì và qui cách đóng gói của sản phẩm để có thể đáp ứng những nhu cầu thỏa mãn của

khách hàng và phải phù hợp với qui định chung của nghành.

Phòng tổ chức-hành chính: là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của cơng ty, có chức năng

tham mưu cho ban giám đốc, thực hiện công tác tổ chức, quản lý và bố trí nhân lực, chế

độ tiền lương, cộng điểm thi đua khen thưởng, quản lý hành chính, y tế và chăm lo sức

khỏe của người lao động theo luật và quy chế của công ty. Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận

trong công ty thực hiện nghiêm túc nội qui, quy chế công ty đề ra.

Phòng tài chính- kế tốn: là đơn vị thuộc bộ máy quản lý của cơng ty, có chức năng

trong lĩnh vực quản lý tài chính và tổ chức hoạch toán, kế toán, giám sát hoạt động sản

xuất kinh doanh của công ty theo đúng các chuẩn mực và luật kế tốn hiện hành.

Phòng kế hoạch – kinh doanh: xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của

công ty theo từng giai đoạn, quản lý và giám sát hoạt đơng kinh doanh.

Phòng cơ điện bảo trì: giám sát, kiểm tra và bảo trì tồn bộ hệ thống các thiết bị sản xuất

của công ty, đảm bảo các thiết bị ln trong tình trạng tốt nhất để có thể vận hành nhằm

đạt được hiệu quả trong sản xuất và đảm bảo tính an tồn cao.

Lập kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Lập kế hoạch thay thế, sửa chữa và các hạng mục cần dự phòng đảm bảo thay thế kịp thời

khi có sự cố xảy ra.

Xưởng sản xuất: nhiệm vụ tổ chức sản xuất ra các sản phẩm của công ty theo đúng tiến

độ đã định và đảm bảo nguyên tắc GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc) của Bộ Y Tế qui

định, thực hiện công tác quản lý và sử dụng các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, dụng

cụ một cách hiệu quả.

1.6. Mục tiêu chất lượng:

Hệ thống chất lượng

SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 19BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC

Các dây chuyền sản xuất tại nhà máy Davipharm tiếp tục được chứng nhận phù

hợp với các yêu cầu của WHO – GMP/GLP/GSP.

Nhà máy WHO – GMP tại Lô M7A đường D17, KCN Mỹ Phước 1, Phường Thới

Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương được Cục Quản lý Dược chứng nhận phù hợp với các

yêu cầu của WHO – GMP/GLP/GSP.Hình I.8 Nhà máy GMP tại cơng tyPhòng Kiểm nghiệm tiếp tục được cơng nhận phù hợp với các yêu cầu của ISO/ IEC

17025

Kho bảo quản thành phẩm được chứng nhận GDP, GSP.SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 20BÁO CÁO THỰC TẾ TẠI CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐCHình I.9 Kho bảo quản thành phẩm đạt tiêu chuẩn GSPHệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được chứng nhận phù hợp với các yêu cầu

của ISO 9001: 2008

Nghiên cứu và phát triển: công ty đã đầu tư xây dựng phòng nghiên cứu phát triển (gọi tắt

là R&D).

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ nhằm phục vụ chiến lược phát triển dài

hạn của công ty luôn được coi là nhiệm hàng đầu của công ty. Khai thác có hiệu quả tối

đa các nguồn lực hiện có, phát triển các tiềm lực mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh

cho công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.SVTT: TRẦN THỊ LỆ THƯPage 21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×