1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công ty Cổ phần Le & Associates.

1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công ty Cổ phần Le & Associates.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 1.1: Các chặng đường phát triển của CTCP L&A từ năm 2001-2015

Thành lập vào ngày 06/04/2001 CTCP L&A đã tạo ra được uy tín và khẳngđịnh được giá trị của mình vào những thời gian đầu thành lập. Từ đó phát triển

nhanh chống dựa trên sự tín nhiệm từ khách hàng.

Từ năm 2002 – 2007 CTCP L&A đã khơng ngừng nâng cao và phát triển sựđa dạng cũng như là chất lượng sản phẩm, dịch vụ cho các đối tác.

Năm 2009 mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội với mong muốn mở rộngphạm vi cung ứng dịch vụ cho tồn thị trường.

Năm 2015 CTCP L&A đã mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với đốitác chuyên môn Dream Incubator Nhật Bản nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ.

Năm 2017 vừa qua đánh dấu cột mốc CTCP L&A đã có hơn 16 năm kinhnghiệm trong lĩnh vự nhân sự. 

1.1.2 Nguyên tắc mục tiêu hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates.

Nguyên tắc hoạt động: Chuyên nghiệp; Trách nhiệm; Sáng tạo; Tận tâm; Bền

bỉ.

Tầm nhìn: Là lựa chọn tối ưu cho các giải pháp nhân sự.

Sứ mệnh: Tối đa hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng vào con người.

1.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần Le & Associates

Công ty Cổ phần (CTCP) L&A là một trong những công ty hàng đầu về giải

pháp nhân sự, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư vào con người. Với những lĩnh vực kinh

doanh chủ yếu như:

-Dịch vụ Thầu sản xuất

Dịch vụ Thầu nhân lực

Dịch vụ Tuyển dụng, Đánh giá, Đào tạo

Dịch vụ Quản lý lương1.1.4 Sơ đồ tổ chức của Công ty Cổ phần Le & Associates

Sơ đồ1.1: Tổ chức bộ máy quản lý cơng ty9(Nguồn: CTCP L&A)

Chức năng các bộ phậnTổng giám đốc

Ban hành các nội quy, quy định của công ty.

Tổ chức thực hiện các quyết định của công ty.

Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Ký kết hợp đồng với các đối tác.

Tổ chức các các hoạt động kinh doanh

Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trong cơng ty.Trợ lý pháp lý

Giúp tổng giám đốc xét duyệt về mặt pháp lý của các hợp đồng liên quan.

Nắm bắt các thông tin, luật về pháp lý để phổ biến và làm việc với tổng giám

đốc.-F & A - Kế tốn

Đảm nhiệm các cơng việc liên quan đến sổ sách, chứng từ,... của công ty.

Ghi nhận các sự kiện kinh tế phát sinh hàng ngày của cơng ty.

Hồn thiện và quản lý sổ sách; lưu giữ chứng từ.

Có trách nhiệm khai báo thuế đúng quy định của cơ quan thuế.

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác cho tổng giám đốc hoặc các bộphận khác cần sử dụng.

Ghi nhận, theo dõi, quản lý dòng tiền của công ty (kể cả tiền mặt và tiền gửi

ngân hàng).HR - Nhân sự

Chịu trách nhiệm về nhân sự bên trong CTCP L&A.

Trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng nhân viên.

Tính lương và các khoản trích theo lương tại CTCP L&A.IT - Kỹ thuật10-Làm những cơng việc liên quan đến sửa chữa và cài đặt các phần cứng vàphần mềm hệ thống máy tính của cơng ty.MKT - Tiếp thị

Tiếp thị các sản phẩm, lĩnh vực kinh doanh, đưa ra các chiến lược kinh doanh

phù hợp và mang tính truyền thơng.BD – Phát triển kinh doanh

Nghiên cứu thị trường trên cả nước.

Tìm kiếm các đối tác khách hàng tiềm năng.COD – Tư vấn và phát triển sản phẩm

Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về đào tạo, đánh giá năng lực hành vi.

Tư vấn về các sản phẩm với đối tác khách hàng trong nước.EO – Thầu nhân lực

Tuyển dụng nguồn lao động.

Theo dõi và quản lý nhân viên tại các dự án.

Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên.PO – Thầu sản xuất

Tuyển dụng nguồn lao động.

Theo dõi, quản lý nhân viên và năng suất (năng suất cam kết với đối tác) tại

các dự án.

Tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên. 

1.2 Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty Cổ phần Le & Associates.Sơ đồ 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán tại CTCP L&A

1.2.1 Chức năng từng chức danh :

Giám đốc tài chính-Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến tài chính củacơng ty.

11-Xét duyệt các khoản chi.-Quản lý các tài khoản ngân hàng (chủ tài khoản và được ủy quyền).-Ký các giấy tờ liên quan.Kế tốn trưởng-Chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tiền.-Điều hành, quản lý, ra quyết định các vấn đề liên quan đến phòng kế tốn.-Trực tiếp phòng vấn tuyển dụng kế toán viên.-Lập báo cáo cho các bên cần sử dụng.-Lập báo cáo thuế hàng tháng.-Xét duyệt các khoản chi tiền, các lệnh chuyển tiền.-Ký các giấy tờ liên quan.Kế tốn tổng hợp-Lập phiếu thu, phiếu chi.-Kiểm tra, phê duyệt các chứng từ tạm ứng, hoàn ứng, thanh tốn.-Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của chứng từ.-Up lệnh chuyển tiền (đối với ngân hàng điện tử).-Ghi nhận các nghiệp vụ báo nợ, báo có.Kế tốn thanh toán-Xét duyệt, kiểm tra các bảng lương từ bộ phận khác chuyển qua.-Xuất hóa đơn bán hàng.-Chuyển tiền theo bản lương đã xét duyệt.-Đi phát lương cho nhân viên.Thủ quỹ-Quản lý tiền mặt tại quỹ của công ty.-Thu tiền và chi tiền cho các bên liên quan.-Rút tiền từ tiền gửi ngân hàng khi quỹ tiền mặt hết.1.2.2 Hình thức sổ kế tốn

Cơng ty Cổ phần L&A sử dụng Hình thức ghi sổ kế tốn trên máy tính theo

Nhật ký chung, nghĩa là công ty đang sử dụng phần mềm kế toán (phần mềm12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công ty Cổ phần Le & Associates.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×