1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬT KÝ THỰC TẬP

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp- Dán mã vạch và team vào

các sản phẩm.Sáu22/02/2019 Trên shop:

- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống-Phát âm chưa chuẩn

tên các loại rau củ

quả của shop.xưởng chế biến để hủy hàng.

- Làm quen với tên tiếng anh

của các loại rau, củ, quả trưng

bày ở shop.

- Dán mã vạch và team vào

các sản phẩm.Trên shop:

Bảy23/02/2019- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Phun nước để rau không bị

héo.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,-Dán mã vạch hay bị

nhầm.

- Vẫn chưa phát âm

chuẩn tên tiếng anh

của loại rau củ quả.quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

- Dán mã vạch và team vào

sản phẩm.

227/02/2019 Trên shop:

-Đã biết nhiều tênGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 84Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp- Sắp xếp các loại rau: rautiếng anh của các mặtmùi, bó sơi, các loại xà lách,hàng rau củ quả.

-Học cách phân biệt… và các loại quả ớt, cà chua,

… lên kệloại rau Gap và- Lựa những phần bị hư, vàngOrganik.

- Tập quen với côngúa hoặc úng đem xuốngviệc thực tập.xưởng chế biến để hủy hàng

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng tiến

hành sơ chế và xuất hàng lên

shop.

- Làm quen và học tên tiếng

anh của các loại rau củ quả

trên shop.m28/02/2019 Trên shop:

- Sắp xếp các loại rau: rau-Tập kiểm hàng vàmùi, bó sơi, các loại xà lách,hơi chậm vì chưa biết… và các loại quả: ớt, càvị trí sắp xếp của cácchua,… lên kệmặt hàng.- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống-Tiếng anh có vẻ kháxưởng chế biến để hủy hàng.hơn.- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn quá ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

- Dán mã tiền và dán team vàoGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 85Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpcác loại sản phẩm mới nhập

về.

Sáu01/03/2019 Trên shop:

- Sắp xếp các loại rau: rau-Kiểm hàng cùng vớimùi, bó sơi, các loại xà lách,các anh chị trong… và các loại quả: ớt, càshop.chua,… lên kệ-Khi kết thúc ngày- Lựa những phần bị hư, vàngthì được chỉ cách sắpúa hoặc úng đem xuốngxếp rau để bảo quảnxưởng chế biến để hủy hàng.vào kho lạnh.- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.Bảy02/03/2019 Trên shop:

- Sắp xếp các loại rau: rau-Đã quen với cơngmùi, bó sơi, các loại xà lách,việc trong shop.… và các loại quả: ớt, cà-Bị dò bài tiếng anh,chua,… lên kệđọc các tên loại rau- Lựa những phần bị hư, vàngquả khi anh chị hỏi.úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

- Thống kê lại tất các sảnGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 86Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpphẩm còn lại ở cửa hàng để dễ

dàng nhập hàng mới.

306/03/2019 Trên shop:

-Kiểm hàng các mặt

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,hải sản.

-Vẫn thấy lạ mắt với… và các loại quả: ớt, cà1 vài sản phẩm chưachua,… lên kệtừng thấy qua.- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Năm07/03/2019 Trên shop:

-Dán mã vạch và

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,

… và các loại quả: ớt, cà

chua,… lên kệkiểm hàng đã thành

thạo hơn vì biết rõ

mặt hàng đó nằm ở

vị trí nào.- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Sáu08/03/2019 Trên shop:

-Được giao tiếp với

- Sắp xếp các loại rau: rauGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 87Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpmùi, bó sơi, các loại xà lách,

… và các loại quả: ớt, cà

chua,… lên kệ

- Lựa những phần bị hư, vàngngười nước ngồi.

-Khi người nước

ngồi nói k hiểu thì

anh chị trợ giúp.úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Bảy09/03/2019 Trên shop:

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,

… và các loại quả: ớt, cà

chua,… lên kệ-Kiểm đươc các mặt

hàng rau và tự biết

thông báo cho shop- Lựa những phần bị hư, vànghết hàng để shopúa hoặc úng đem xuốngmang ra trưng bày.

-Đã thuần thục vàxưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo vớibiết được mặt hàng

đấy nằm ở đâu.xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

413/03/2019 Trên shop:

-Tuần cuối nên cố

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,

… và các loại quả: ớt, cà

chua,… lên kệgắn nhiều để biết

thêm nhiều điều hơn

để lấy thêm nhiều

kinh nghiệm.- Lựa những phần bị hư, vàngGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 88Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpúa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Năm14/03/2019 Trên shop:

- Sắp xếp các loại rau: rau-Tự tìm hiểu về cácmùi, bó sơi, các loại xà lách,tài liệu của Organik… và các loại quả: ớt, càshop để bắt đầu viếtchua,… lên kệbài báo cáo thực tập.- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn quá ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Sáu15/03/2019 Trên shop:

-Có vẻ nhanh nhẹn

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,hơn lúc trước rất… và các loại quả: ớt, cànhiều.

-Kiểm hàng giúp anhchua,… lên kệchị nhanh hơn.- Lựa những phần bị hư, vàng

úa hoặc úng đem xuống

xưởng chế biến để hủy hàng.

- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn quá ít để báo vớiGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 89Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpxưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.

Bảy16/03/2019 Trên shop:

-Ngày cuối thực

- Sắp xếp các loại rau: rau

mùi, bó sơi, các loại xà lách,tập,nhìn nhận lại tất… và các loại quả: ớt, càcả đã trải qua.

-Cảm ơn tất cả mọichua,… lên kệngười và chào tất cả- Lựa những phần bị hư, vàngcác anh chị trongúa hoặc úng đem xuốngshop và hẹn ngày gặpxưởng chế biến để hủy hàng.lại.- Ghi nhận lại các loại rau, củ,

quả còn q ít để báo với

xưởng chế biến để xưởng sơ

chế và xuất lên shop.GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 90Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 91Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬT KÝ THỰC TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×