1. Trang chủ >
  2. Cao đẳng - Đại học >
  3. Chuyên ngành kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Tổng quan mặt bằng nhà máy

5 Tổng quan mặt bằng nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 23Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpGVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 24Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpCHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ RAU QUẢ2.1 Giới thiệu đôi nét về một số loại rau

2.1.1 Rau sạch

Rau sạch là rau an tồn, được trồng trên đất sạch, khơng bị ơ nhiễm,loại rau được

canh tác theo quy trình kỹ thuật tuân thủ một số tiêu chuẩn: Hạn chế đến mức thấp

nhất việc sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích… nhằm giảm tối đa

lượng độ tố tồn tồn đọng trong rau như nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và vi sinh

vật gây bệnh...Hình 2.1 Rau sạch

2.1.2 Rau an toàn

Là những sản phẩm rau tươi (bao gồm tất cả các loại rau ăn củ, thân, lá, quả) có

chất lượng đúng như đặc tính giống của nó, hàm lượng các hóa chất độc và mức độ

nhiễm các sinh vật gây hại ở dưới mức tiêu chuẩn cho phép, bảo đảm an tồn cho

người tiêu dùng và mơi trường.GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 25Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

 Điều kiện sản xuất rau an toàn :

Đất trồng: Đất để sản xuất “rau an tồn”, khơng trực tiếp chịu ảnh hưởng xấu của

các chất thải công nghiệp, giao thông khu dân cư tập trung, bệnh viện, nghĩa trang,

không nhiễm các hóa chất độc hại cho người và mơi trường.

Phân bón: Chỉ dùng phân hữu cơ như phân xanh, phân chuồng đã được ủ hoại

mục, tuyệt đối không dùng các loại phân hữu cơ còn tươi (phân bắc, phân chuồng,

phân rác…) Sử dụng hợp lý và cân đối các loại phân (hữu cơ, vô cơ…) Số lượng phân

dựa trên tiêu chuẩn cụ thể quy định trong các quy định của từng loại rau, đặc biệt đối

với rau ăn lá phải kết thúc bón trước khi thu hoạch sản phẩm 15 – 20 ngày. Có thể

dùng bổ sung phân bón lá (có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam) và

phải theo đúng hướng dẫn. Hạn chế tối đa sử dụng các chất kích thích và điều hòa

sinh trưởng cây trồng.

Nước tưới: Chỉ dùng nước không bị ô nhiễm các chất độc hại. Tuyệt đối không

dùng trực tiếp nước thải từ công nghiệp, thành phố, bệnh viện, khu dân cư, nước ao,

mương tù đọng.

Phòng trừ sâu bệnh: Phải áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên

nguyên tắc hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do sâu bệnh gây ra, có hiệu quả kinh tế cao,

ít độc hại cho người và mơi trường. Do đó, cần chú ý các biện pháp chính sau:

Giống: Phải chọn giống tốt, các cây con giống phải được xử lý sạch sâu bệnh

trước khi xuất ra khỏi vườn ươm.

Biện pháp canh tác: Cần tận dụng triệt để các biện pháp canh tác để góp phần

hạn chế thấp nhất các điều kiện và nguồn phát sinh các loại dịch trên rau. Chú ý thực

hiện chế độ luân canh: lúa - rau hoặc xen canh giữ các loại rau khác họ với nhau: bắp

cải, xu hào, suplơ với cà chua để giảm bớt sâu tơ và một số sâu hại khác.

Dùng thuốc: Chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết. Phải có sự điều tra phát hiện sâu

bệnh, hướng dẫn dùng thuốc của cán bộ kỹ thuật. Tuyệt dối không dùng thuốc trong

danh mục cấm và hạn chế sử dụng ở Việt Nam. Hoặc hạn chế tối đa sử dụng các loại

thuốc có độc tố cao (thuộc nhóm độc I và II), thuốc chậm phân hủy thuộc nhóm Clor

và lân hữu cơ. Triệt để sử dụng các loại thuốc sinh học, thuốc thảo mộc, thuốc có độc

GVHD : Th.S Tăng Phan Duy PhúcTrang 26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Tổng quan mặt bằng nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×