1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các bước quản lý rủi ro

Các bước quản lý rủi ro

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tincầuCHƯƠNG 249Ý

kiến

CHƯƠNG 250

của các thành viên khác

CHƯƠNG 25110%

cao

nhauCHƯƠNG 252 CHƯƠNG 253Mơ tả hệ CHƯƠNG 254

CHƯƠNG 25550%

Phân tích

thống sai

cao

CHƯƠNG 256

CHƯƠNG 257Bước 2: Khử bỏ rủi ro ở mọi nơi có thể

CHƯƠNG 259

CHƯƠNG 260

CHƯƠNG 261

Xác

Tác

Ưu tiên

suất (1động (1(XxT)

10)

10)CHƯƠNG 258Khoản mục rủi roCHƯƠNG 262Người sử dụng không trao đổi – CHƯƠNGCHƯƠNG

263

264

CHƯƠNG 265

Yêu cầu sẽ trượt

8

8

56

CHƯƠNG 266Trưởng lập trình nghỉ phép/việc CHƯƠNGCHƯƠNG

267

268

CHƯƠNG 269

lập trình trượt

2

8

16

CHƯƠNG 270

CHƯƠNG 271Bước 3: Giảm bớt tác động của rủi ro

CHƯƠNG 272Không thể khử bỏ tất cả các rủi ro.

CHƯƠNG 273Có những rủi ro khơng thể khử bỏ hồn tồn.

CHƯƠNG 274  Xác định kế hoạch đối phó với rủi ro.

CHƯƠNG 275Bảng kế hoạch phòng ngừa rủi ro

CHƯƠNG 276

CHƯƠNG 277Giả thiết

Mô tảCHƯƠNG 278

CHƯƠNG 279

CHƯƠNG 280

Ảnh

Mức độ

Phản ứng

hưởngBài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 282Xác định CHƯƠNG 283

CHƯƠNG 284

CHƯƠNG 285

yêu cầu không rõ ràng

cao

50%CHƯƠNG 281

Xác

định

CHƯƠNG 287Ý

kiến

CHƯƠNG 290

yêu cầu

CHƯƠNG 288

CHƯƠNG 289

của các thành viên khác

Thống nhất ý

cao

10%

nhau

kiếnCHƯƠNG 295

CHƯƠNG 291CHƯƠNG 292Mô tả hệ CHƯƠNG 293

CHƯƠNG 294

Bổ sung phân

Phân tích

thống sai

cao

50%

tích cho chính

xác

CHƯƠNG 296

CHƯƠNG 297Bước 4: Vẫn trong kiểm sốt khi có điều trục trặc

CHƯƠNG 298- Ln có những vấn đề có thể xảy ra.

CHƯƠNG 299- Dự tính đến mọi vấn đề có thể xảy ra.

CHƯƠNG 300- Kiểm sốt các vấn đề trong mức tối đa có thể.

CHƯƠNG 301- Giải quyết các vấn đề xảy ra.

CHƯƠNG 302Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tinCHƯƠNG 303BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

CHƯƠNG 304CHƯƠNG 305H

ọ và tênCHƯƠNG 308Đ

ỗ Đức trọngCHƯƠNG 306Cơng việc-Giai đoạn xác định

Giai đoạn phân tích

Giai đoạn thiết kế

Tìm hiểu phần mềm Microsoft Project

Ước lượng chi phí

Ước lượng thời gian

Giai đoạn thực hiện dự án

Quản lý rủi ro

Làm báo cáoCHƯƠNG 310CHƯƠNG 311TÀI LIỆU THAM KHẢOCHƯƠNG 307

Phần

trăm

thực

hiệnCHƯƠNG 309

100%Bài tập lớn Môn Quản trị dự án công nghệ thông tin

CHƯƠNG

CHƯƠNG

312

313Tài liệu môn học Quản trị dự án công nghệ thơng tin của thầy[1]Nguyễn Thế BìnhCHƯƠNG

CHƯƠNG

314 315Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin của thầy

[2]

Nguyễn Văn Ba

CHƯƠNG

CHƯƠNG

316 317http://www.bienbacsecurity.com.vn/en/Ban-tin-cong-nghe[3]

n981/Phan-mem-quan-ly-va-dieu-do-ben-xe-khach-SBM-BBS-d952

FjW6o6Vk

CHƯƠNG

CHƯƠNG

318 319

[4]

CHƯƠNG 320Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các bước quản lý rủi ro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×