1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Các bước cài đặt

b. Các bước cài đặt

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh sốTìm gọi mức xám của 2 ảnh lần lược là g1, g2, tìm g2 của ảnh 2,

sao cho F1[g1] = F2[g2]. Từ đó ta tìm được hàm M[g1] = g2.Bước 3: Thực hiện matching với ảnh gốc theo hàm M

Ta chuyển hết các mức xám g1 của ảnh 1 thành mức xám M[g1] tương ứng.c. Mi nh Họa:Nhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh sốẢnh trướcẢnh MẫuHi stogramHi stogram MẫuSau khi áp dụng mẫu hi stogram cho ảnh sau thì :Như vậy là sau khi ta biến đổi Histogram matching thì bức ảnh sản

phẩm đã có Lược đồ xám có hình dáng tương tự như lược đồ xám của

bức ảnh lấy làm mẫuNhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh sốII. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Chương trình được demo trên ngơn ngữ: C#

Chức năng chính:

+ Chuyển ảnh màu sang ảnh xám.

+ Cân bằng lược đồ mức xám.

+ Biến đổi lược đồ mức xám theo một lược đồ mức xám

định trước.

Dưới đây là một số hình ảnh về demo của chương trình

-Double click picturebox bên trái chọn hình và chương trình sẽ hiển

thị ảnh ban đầuNhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh số-Ấn vào nút Histogram Equalization để chương trình thực hiện cân

bằng-Ấn vào nút Histogram Matching để chương trình bật form cân bằng

lược đồ 2 ảnh.

Cân bằng ảnh B theo A-Nhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Các bước cài đặt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×