1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

II. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh số-Ấn vào nút Histogram Equalization để chương trình thực hiện cân

bằng-Ấn vào nút Histogram Matching để chương trình bật form cân bằng

lược đồ 2 ảnh.

Cân bằng ảnh B theo A-Nhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh sốIII.KẾT LUẬN

1. Histogram Equalization

Ở những vùng tối giá trị điểm ảnh sẽ không thay đổi nhiều ,

tuy nhiên với vùng sáng giá trị mức sáng được đẩy lên với bước

đẩy tăng dần. Với phép biến đổi này sự khác nhau về giá trị xám

của các điểm ảnh tăng lên đủ để có thể phân biệt được

Qua quan sát kết quả thu được em nhận thấy: Phép biến đổi

này thực hiện tốt đối vớ i những ảnh tối hoặc quá sáng. Tuy nhiên đối

với một số ảnh đặc bịêt thì phương pháp này không cải thiện được

mấy.

2. Histogram Matching

Đối với biến đổi histogram matching nếu tìm được ảnh mẫu tốt

sẽ cho kết quả rất tốt , còn nếu ảnh mẫu khơng được tốt lắm thì

kết quả chỉ như của biến đổi lược đồ xám thơng thường, thậm chí

khơng tốt bằng.Nhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Bài tập lớn: Cơ sở xử lí ảnh sốIV. TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Data image processing – Gonzalez R C Wood.

2. Grayscale and color image enhancememt.

3.Derivation of HSI- to – RGB and RGB – to – HSI conversion

equations.Nhóm 15 – Nguyễn Văn Bắc (1621050351)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×