Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá ưu nhược điểm của hình thức ghi sổ Nhật ký chung

Đánh giá ưu nhược điểm của hình thức ghi sổ Nhật ký chung

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội18Khoa: Kế tốn - Kiểm toán- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

+ Ưu điểm

- Số lượng sổ ít, mẫu sổ đơn giản dễ ghi chép.

- Việc ktra đối chiếu số liệu có thể thực hiện thường xuyên trên sổ Tổng hợp Nhật

ký – sổ cái

+ Nhược điểm

- Khó thực hiện việc phân cơng lao động kế tốn( chỉ có duy nhất 1 sổ tổng hợp –

Nhật ký sổ cái)

- Khó thực hiện đối với DN có quy mơ vừa và lớn, phát sinh nhiều Tài khoản.

+Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái :Sơ đồ 1.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái

1.4.3. Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ- Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế

tốn tổng hợp bao gồm:

+ Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;

+ Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.

- Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng

hợp chứng từ kế tốn cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.

Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội19Khoa: Kế tốn - Kiểm tốn- Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo

số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế tốn đính kèm,

phải được kế tốn trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế tốn.

+ Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:

- Chứng từ ghi sổ;

- Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ;

- Sổ Cái;

- Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.

+ Ưu điểm

- Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi chép, thuận tiện cho việc phân công lao động kế toán

+ Nhược điểm

- Số lượng ghi chép nhiều, thường xuyên xảy ra hiện tượng trùng lặp.

- Việc kiểm tra đối chiếu số liệu thường được thực hiện vào cuối tháng, vì vậy

cung cấp thơng tin thường chậm

* Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội20Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSơ đồ 1.5: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ

1.4.4. Hình thức kế tốn trên máy vi tínhCơng việc kế tốn được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế tốn trên

máy vi tính. Phần mềm kế tốn được thiết kế theo ngun tắc của một trong bốn

hình thức kế tốn hoặc kết hợp các hình thức kế tốn quy định trên đây. Phần mềm

kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế tốn, nhưng phải in được đầy đủ

sổ kế tốn và báo cáo tài chính theo quy định.

Các loại sổ của Hình thức kế tốn trên máy vi tính:

- Phần mềm kế tốn được thiết kế theo Hình thức kế tốn nào sẽ có các loại sổ của

hình thức kế tốn đó nhưng khơng hồn tồn giống mẫu sổ kế tốn ghi bằng tay.

*Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn trên máy vi tính:Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội21Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSơ đồ 1.6: Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn trên máy vi tính

Tóm tắt chương 1: Qua nghiên cứu chương 1 em đã hệ thống hoá được cơ sở lý

luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp như: khái

niệm tiền lương, các khoản trích theo lương, các phương pháp tính lương. Các chứng từ

kế tốn sử dụng, trình tự hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương từ đó

làm cơ sở để nghiên cứu và so sánh thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo

lương của doanh nghiệp ở chương 2.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội22Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC

KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU

HẢI ĐĂNG

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng

2.1.1. Lịch sử hình thành

- Tên công ty: Công ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng.

- Địa chỉ: Khu 3- xã Hanh Cù- huyện Thanh Ba- tỉnh Phú Thọ

- Số điện thoại: 0210.3883.117

- Fax:0210.3848.680

- Mã số thuế: 2600956979

- Vốn điều lệ: 1.200.000.000 đồng.

- Email: mayhaidang@gmail.com

- Người đại diện: Nguyễn Huy Ngọc

2.1.2. Quá trình phát triển

Tiền thân của công ty TNHH MXK Hải Đăng là 1 xưởng may gia công được

thành lập vào tháng 4/2010. Cơ sở có diện tích 500m2. Với số lượng lao động ban đầu

chỉ có 25 người, máy móc thiết bị giản đơn, nguyên giá tài sản cố định chỉ có

500.000.000đ. Những năm sau đó với số lượng lao động tăng dần, sản xuất gia công may

mặc gặp nhiều thuận lợi. Cơ sở liên tiếp ký kết được các đơn hàng nội địa có sản lượng

lớn.

Ngày 28/3/2011, Hội đồng thành viên bầu ra ban lãnh đạo và quyết định thành lập

công ty TNHH MXK Hải Đăng.

Tháng 8/2014 sau 3 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế quản lý mới

cơng ty đã thể hiện tính năng động trong sản xuất kinh doanh, khơng ngừng tìm hiểu và

mở rộng thị trường làm ăn có lãi. Nhận thức rõ điều đó, chủ sở hữu công ty đã nâng số

vốn điều lệ là 6.000.000.000 đồng( Sáu tỷ đồng).

Trong năm 2015, công ty đã đầu tư 1.500.000.000 đồng cho việc mua mới TBSX

và mở rộng khu vực nhà ăn của cán bộ, công nhân viên, tổ chức nấu ăn trưa cho người

lao động và hỗ trợ 50% chi phí mỗi suất ăn. Dù gặp nhiều khó khăn của những ngày đầu

mới thành lập nhưng doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cánKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội23Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnbộ- cơng nhân viên như trích BHXH, BHYT, KPCĐ và các chế độ ưu đãi khác như

thưởng, phụ cấp cho người đi tham quan dịp hè… Do vậy cơng nhân thêm gắn bó với cơng

ty hơn.

Năm 2017 là năm đánh dấu hướng đi mang tính chất chiến lược khi cơng ty đầu tư

thêm 5.500.000.000 đồng. Trong đó đầu tư cho nhà xưởng là 1.500.000.000 đồng, đầu tư

cho mua sắm 4.000.000.000 đồng. Việc làm này khơng những góp phần vào việc giải

quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động mà còn tạo cho cơng ty một bộ

mặt mới, năng động trong tìm kiếm thị trường mới, mở rộng cách thức sản xuất đã làm

cho công ty khởi sắc lên.

Hiện nay công ty đã không ngừng mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh

hàng may gia công và tạo lập được nhiều quan hệ kinh doanh uy tín với thị trường trong

nước và nước ngồi. Đồng thời cơng ty đã xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ nhằm đáp ứng

nhu cầu sản xuất. Trong suốt q trình hoạt động cơng ty ln hồn thành kế hoạch được

giao và đạt được nhiều thành tích. Ngồi ra cơng ty còn có nhiều đơn đặt hàng của các

cơng ty nước ngồi nhằm tạo thêm thu nhập cho cán bộ công nhân trong công ty, tạo

thêm uy tín cho mình trên thị trường trong nước thị trường nước ngồi.

Cơng ty TNHH May xuất khẩu Hải Đăng là một doanh nghiệp có tư cách pháp

nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp

luật bảo vệ. Cơng ty có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản xuất

kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp.

- Tuân thủ chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước về quản lý quá trình thực hiệnsản xuất và tuân thủ những quy định trong các hợp đồng kinh doanh với các bạn hàng

trong và ngoài nước.

- Quản lý và sử dụng vốn theo đúng quy định và đảm bảo có lãi.

- Thực hiện việc nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động cũng nhưthu nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường trong

và ngoài nước.

- Chịu sự kiểm tra và thanh tra của các cơ quan Nhà nước, tổ chức có thẩm quyềntheo quy định của Pháp luật.Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá ưu nhược điểm của hình thức ghi sổ Nhật ký chung

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×