Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Các chứng từ hạch toán tiền lương:

* Các chứng từ hạch toán tiền lương:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp40Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội41Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.1: Hợp đồng lao độngKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp42Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội29Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.2: Bảng chấm cơng các phòng banKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp45Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội45Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnTừ những bảng chấm cơng kế tốn tính tốn tiền lương của các bộ phận như sau:Ngày công thực( Hệ số nội bộ x Hs hiệu quả xTiền lươngHs khuyến khích x Hs kiêmtháng =tế

Ngày cơng quyxnhiệm x Hs khu vực)x 1.000.000đđịnhCác khoản trích theo lương:

+Tiền bảo hiểm xã hội trích từ lương của người lao động = Hệ số lương cơ bản x 8%

+Tiền bảo hiểm y tế trích từ lương của người lao động = Hệ số lương cơ bản x 1,5%

+Tiền bảo hiểm thất nghiệp trích từ lương của người lao động = Hệ số lương cơ bản x 1%

Tiền lương còn được lĩnh = Tiền lương tháng – Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo

hiểm thất nghiệp

-Cách tính lương tại Bộ phận văn phòng Cơng ty:

Lương của Ơng Nguyễn Huy Ngọc (Giám đốc Cơng ty) được tính như sau:

Tiền lương23

x 2610,00 x 1,00 x 1,00 x 1,00 x 1,0x 1.000.000 đ = 8.864.154 đồng

tháng =

Trong đó: 10 là hệ số nội bộ, do Giám đốc quyết định khi ký hợp đồng lao động

1 là hệ số hiệu quả trong tháng làm việc ( hệ số này có thể điều chỉnh do hiệu quả

hồn thành cơng việc trong tháng, 1 tướng ứng với hồn thành 100% cơng việc)

1 là hệ số khuyến khích ( hệ số này tính cho những nhân viên có thành tích nổi

bật, hoặc điều kiện làm việc gặp nhiều khó khăn)

1 là hệ số kiêm nhiệm ( hệ số này thể hiện việc kiêm nhiệm nhân viên có kiêm

nhiệm thêm các cơng việc khác khơng có trong thỏa ước hợp đồng lao động)

Các khoản trích theo lương:

+Tiền bảo hiểm xã hội trích nộp= 8.846.154 x 8%= 707.692 đồng+ Tiền bảo hiểm y tế trích nộp= 132.692 đồng= 8.846.154 x 1,5%+ Tiền bảo hiểm thất nghiệp trích nộp= 8.846.154 x 1% = 88.462 đồngTiền lương còn lĩnh là: 8.864.154 - 707.692 - 132.692 - 88.462=7.917.308đồng

-Cách tính lương tại Bộ phận sản xuất.

Tại các tổ sản xuất hiện Công ty Hải Đăng áp dựng hình thức tính lương theo thời gian cho

cán bộ cơng nhân viên.

Lương của Bà Đồn Thị Thanh Nhã- Tổ may được tính như sau:Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội

Tiền lương

tháng =463,00 x 1,00 x 1,00 x 1,1 x 1,0Khoa: Kế toán - Kiểm toán

23

x 23x 1.000.000 đ = 3.300.000 đồngTrong đó:

3,0 là hệ số nội bộ, do Giám đốc quyết định khi ký hợp đồng lao động

1,00 là hệ số hiệu quả trong tháng làm việc ( hệ số này có thể điều chỉnh do hiệu quả

hồn thành cơng việc trong tháng, 1 tướng ứng với hồn thành 100% cơng việc)

1,00 là hệ số khuyến khích ( hệ số này tính cho những nhân viên có thành tích nổi

bật, hoặc điều kiện làm việc gặp nhiều khó khăn)

1,1 là hệ số kiêm nhiệm ( hệ số này thể hiện việc kiêm nhiệm nhân viên có kiêm

nhiệm thêm các cơng việc khác khơng có trong thỏa ước hợp đồng lao động)

1,00 là hệ số khu vực, vùng miền.

Các khoản trích theo lương:

+Tiền bảo hiểm xã hội trích nộp= 3.300.000 x 8%= 264.000 đồng+ Tiền bảo hiểm y tế trích nộp= 49.500 đồng= 3.300.000 x 1,5%+ Tiền bảo hiểm thất nghiệp trích nộp = 3.300.000 x 1%= 33.000 đồngTiền lương còn lĩnh là: 3.300.000 - 264.000 - 49.500 - 33.000 = 2.953.500 đồng

Từ cách tính lương trên, kế tốn tiền lương lập bảng thanh toán tiền lương.

Bảng thanh toán tiền lương được lập vào ngày cuối cùng của tháng, dựa trên cơ sở

mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và bảng chấm công trong tháng. Sau khi lập

kế toán tiền lương chuyển tới kế toán trưởng kiểm tra trước khi trình Giám đốc phê duyệtKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội47Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.3: Bảng thanh tốn lương BP quản lýKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội49Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.4: Bảng thanh toán lương Bộ phận sản xuấtKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp51Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội51Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.5: Giấy đề nghị thanh tốnKhóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Các chứng từ hạch toán tiền lương:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×