Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
*Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

*Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội53Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.7: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương (mẫu số 10-LĐTL)Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội54Khoa: Kế toán - Kiểm toánBiểu mẫu 2.8: Bảng phân bổ lương và BHXH (mẫu số 11-LĐTL)Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội54Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnTrong tháng tại Cơng ty khơng phát sinh nghiệp vụ người lao động nghỉ ốm đau, thai

sản hưởng BHXH.

2.2.4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

2.2.4.1. Tài khoản sử dụng

*TK 334: Phải trả người lao động

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản và tình hình thanh tốn các khoản phải trả

cho CNV của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, BHXH và các khoản

phải trả khác thuộc về thu nhập của CNV.

*TK 338: “Phải trả và phải nộp khác”: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và

phải nộp cho cơ quan pháp luật, cho các tổ chức, đồn thể xã hội, cho cấp trên về kinh

phí cơng đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các khoản khấu trừ vào lương theo

quyết định của toà án (tiền ni con khi li dị, ni con ngồi giá thú, án phí,...) giá trị

tài sản thừa chờ xử lý, các khoản vay mượn tạm thời, nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn,

các khoản thu hộ, giữ hộ...

Tài khoản 338 chi tiết làm các khoản:

-TK 3382: Kinh phí cơng đồn

-TK 3383: Bảo hiểm xã hội

-TK 3384: Bảo hiểm y tế

-TK 3385 Bảo hiểm TN

2.2.4.2. Phương pháp kế toán

Hàng tháng căn cứ vào tổng số tiền lương phải trả CNV trong tháng, kế toán vào sổ

nhật ký chung sổ cái tk 334. sổ chi tiết tài khoản 3382, 3383, 3384, 3385Khóa luận tốt nghiệpSinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTrường Đại học Cơng nghiệp Hà Nội55Khoa: Kế tốn - Kiểm tốnBiểu mẫu 2.9: Sổ nhật ký chung.

Đơn vị : Công ty TNNH MXK Hải Đăng

Địa chỉ : Thanh Ba - Phú ThọMẫu số S03a-DNN

(Ban hành theo TT số: 133/2017/TT- BTC

ngày 26/08/2017 của Bộ Trưởng BTC)SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Tháng 6 Năm 2017

Chứng từ

STTSố

hiệu

tài

khoảnSố hiệuNgày

thángDiễn giảiABCD

…………………75TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/20176422

334E75TH004/630/06/17Lương bộ phận quản lý tháng

6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20176422

338376BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/20176422

3384

642276BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/201776BPBTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/1777BTTTL630/06/17Tiền BHXH, BHYT, BHTN

phải nộp tháng 6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/2017

Tiền BHXH, BHYT, BHTN

người lao động phải nộp tháng

6/201777BTTTL630/06/17Tiền KPCĐ doanh nghiệp phải

nộp tháng 6/2017Khóa luận tốt nghiệpĐơn vị tính : Đồng

Số phát sinh

Nợ1

………………2

……………..60.994.231

60.994.231

10.978.962

10.978.962

1.829.827

1.829.827

609.9423385

334609.9424.879.5383383

3344.879.538914.9133384

334914.913609.9423385

6422609.942

1.219.885Sinh viên: Nguyễn Thị Bích NgọcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

*Chứng từ hạch toán các khoản trích theo lương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×