1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. An ninh - Bảo mật >

Giao thức SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (272.72 KB, 14 trang )


Hoạt cảnh gửi email của An và Bình

 Bước 1: An khởi động useragent của mình, cung cấp địa chỉ e-mail của

Bình, soạn thơng điệp và chỉ thị user agent gửi mail.

 Bước 2: User agent của An gửi thông điệp đến mail server của An và

thông điệp được đặt trong hàng đợi.

 Bước 3: SMTP client chạy trên mail server của An phát hiện ra thông

điệp trong hàng đợi và tiến hành mở kết nối TCP đến SMTP server chạy

trên mail server của Bình.

 Bước 4: Sau khi thực hiện bắt tay chào hỏi (handshaking), SMTP

client của An sẽ gửi thông điệp của An đến kết nối TCP.

 Bước 5: Tại mail server của Bình, SMTP server nhận được thơng điệp và

lưu lại trên mailbox.

 Bước 6: Khi Bình khởi động user agent của mình thì sẽ thấy mail của An

trong mailbox.

Lưu ý:

 SMTP không sử dụng các mail server trung gian để gửi thư, mà chỉ sử

dụng một kết nối TCP trực tiếp giữa hai mail server ngay cả khi hai mail

server cách nhau một khoản cách rất xa. Ví dụ: mail server của An ở

thành phố Hồ Chí Minh và mail server của Bình ởMát-xcơ-va (thủ đơ của

Nga) thì chỉ có các kết nối TCP trực tiếp giữa hai mail server. Khi mail

12server của Bình bận, thì thông điệp sẽ được lưu trong hàng đợi của mail

server An và chờ đợi để gửi lại tin nhắn.

 SMTP truyền thông điệp mail qua ba pha: handshaking (chào hỏi), truyền

thơng điệp, đóng kết nối.

 Pha handshaking: đầu tiên, SMTP client (chạy trên mail server bên gửi)

thiết lập kết nối TCP trên cổng 25 tới SMTP server (chạy trên mail server

bên nhận). Nếu SMTP server gặp sự cố thì client sẽ cố gắng kết nối lại.

Khi kết nối được thiết lập, SMTP server và SMTP client thực hiện một

số chào hỏi, SMTP client sẽ cho biết địa chỉ email của người gửi và địa

chỉ email của người nhận. Pha truyền thông điệp: sau cuộc chào hỏi, SMTP client tiến hành gửi

thơng điệp trên đường truyền tin cậy TCP.

 Pha đóng kết nối: Nếu client muốn gửi tiếp tục gửi thông điệp thì lặp lại

quá trình trên trong cùng kết nối TCP, còn khơng thì chỉ thị TCP đóng kết

nối

So sánh giao thức SMTP và HTTP :

Cả 2 giao thức đều được sử dụng để gửi file giữa các máy tính . HTTP chuyển

file hoặc đối tượng từ Web server tới Web client ( Trình duyệt Web ) , SMTP

chuyển file ( thư điện tử ) giữa các Mail server . Khi truyền file cả 2 giao thức

đều sử dụng kết nối liên tục

Điểm khác biệt cơ bản :

 Giao thức HTTP là giao thức kéo ( Pull protocol ) – client kéo thơng tin

từ server về . Phía nhận ( client ) là phía thiết lập kết nối TCP .

 Giao thức SMTP là giao thức đẩy ( Push protocol ) – client đẩy thơng tin

lên server . Phía gửi ( client ) là phía thiết lập kết nối TCP .

 Ngồi dữ liệu văn bản , thơng điệp còn có thể chứa các kiểu dữ liệu khác

như âm thanh, hình ảnh . HTTP đặt các đối tượng này trong thơng điệp

13riêng rẽ để gửi . Với SMTP thì đặt tất cả các đối tượng trên trong 1 thư

điện tử để gửi đi .

Câu hỏi tự đặt:

 Trần Bá Phúc:

 UDP định đường đi cho packet tại vị trí xác định bằng cách

sử dụng số hiệu cổng được xác định trong header của

datagram, vậy số hiệu cổng là vô hạn và khơng có quy định?

 Có phải mọi cổng đầu nên và có thể sử dụng trong UDP?

 Trong TCP, giả sử Sender gửi quá nhiều dữ liệu cho

Receiver thì sao?

 Cơ chế truyền lại các gói tin đã mất của TCP có phải là tối

ưu?

 Giữa TCP và UDP thì giao thức nào nên sử dụng hơn?

 Nguyễn Trung Kiên

 CERN là gì?

 Tương tác user – server trong HTTP?

 Số hiệu cổng HTTP thường dùng?

 Số hiệu cổng thường dùng của SMTP?

 Lịch sử của SMTP?14Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (14 trang)

×