1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Lớp 2 >

III. Các hoạt động dạy học

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (167.61 KB, 31 trang )


Đạo đức

Tiết 31 : BẢO VỆ LỒI VẬT CĨ ÍCH (Tiết 2)

I. Mục tiêu

- Kể được lợi ích của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống con người.

- Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ lồi vật có ích.

- u quý và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ lồi vật có ích

ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng.

- Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia bảo vệ lồi lồi vật có ích.

- GDBVMT: Tham gia và nhắc nhở mọi người bảo vệ lồi vật có ích là góp phần bảo

vệ sự cân bằng sinh thái, giữ gìn mơi trường, thân thiện với mơi trường và góp phần

BVMT tự nhiên.

II. Tài liệu và phương tiện

- Tranh, ảnh, mẫu vật các các loài vật có ích để chơi trò chơi đố vui

Đốn xem con gì - Vở bài tập đạo đức lớp 2III. Các hoạt động dạy học

Nội dung

1. Kiểm tra ( 5 phút )

Kiểm tra sách vở của H

2. Dạy bài mới ( 30 phút )

a) H biết cách ứng xử đúng với loài vật

Khi đi chơi vườn thú, em thấy một số

bạn nhỏ dùng gậy chọc hoặc ném đá vào

thú trong chuồng. Em sẽ chọn cách ứng

xử nào đưới đây :

a)Mặc các bạn khơng quan tâm.

b) Đứng xem, hùa theo trò nghịch của

các bạn.

c) Khuyên ngăn các bạn.

d) Mách người lớn.

b: H biết cách ứng xử phù hợp, biết

tham gia bảo vệ lồi vật có ích

- Chơi đóng vai

c) H biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ

lồi vật có ích

Khen những H đã biết bảo vệ lồi vật có

ích và nhắc nhở H trong lớp học tập các

bạn .

3. Củng cố , dặn dò ( 5 phút ).Cách thức tổ chức

G: kiểm tra cả lớp

G: nhận xét đánh giá.

G: đưa ra u cầu

H: thảo luận nhóm.

Đại diện từng nhóm trình bày kết quả

thảo luận.

G: kết luận.G: nêu tình huống - H: thảo luận nhóm

Các nhóm H lên đóng vai.

Lớp nhận xét.

G: kết luận

G: nêu yêu cầu

H tự liên hệ

G: kết luận.

* GDBVMT: Tham gia và nhắc nhở mọi

người bảo vệ loài vật có ích là góp phần

bào vệ sự cân bằng sinh thái, giữ gìn mơi

trường, thân thiện với MT và góp phần

BVMT tự nhiên.

G nhận xét tiết học, sưu tầm các tranh

lồi vật có ích.Luyện tốn

LUYỆN TẬP TIẾT 1

I. Mục tiêu * Giúp H củng cố về :

- Củng cố kỹ năng tính và giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị đo.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học

Nội dung

Cách thức tổ chức

1. Kiểm tra

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu

G. Giới thiệu bài

2.2 Luyện tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

H. Nêu yêu cầu.

473 - 251

678 - 547

652 - 431

837 - 525

H. Tự làm bài.

473

678

652

837

H- G. Nhận xét - chữa bài 1

251

222547

131431

221525

312Bài 2: Tính:Bài 3:Bài giải

Đội Hai trồng được số cây là:

970 - 20 = 950 (cây)

Đáp số : 950 cây.

Bài 4: Viết số tiền thích hợp vào chỗ chấm :H. Nêu yêu cầu và làm bài.

H. Đổi chéo vở kiểm tra - báo

cáo kết quả

G. Nhận xét, sửa chữa trên

bảnga) Số tiền trong chú lợn (tiết kiệm" của Nga có tất cả là:

.........................................................................................b) Với số tiền đó, Nếu Nga mua một cái bút chì hết

700 đồng thì Nga còn lại số tiền là: ........................

..................................................................................

Bài 5: Đố vui :

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

965 trừ đi số nào trong các số dưới đây được hiệu

lớn hơn 400 ?

A. 605

B. 660

C. 565

D. 415

3. Củng cố, dặn dòH. Nêu yêu cầu.

G. HD làm bài.

H. Tự làm bài.

H: NX - G đánh giá chốt kết

quả đúng.G. NX giờ học.Thứ ba ngày 15 tháng 04 năm 2014Thể dục

Tiết 61: CHUYỀN CẦU - TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH"

I. Mục tiêu

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được

II. Địa điểm, phương tiện

Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an tồn nơi tập.

Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng, vật đích và quả cầu, bảng gỗ tâng cầu.

III. Nội dung và phương pháp

Nội dung1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,

yêu cầu giờ học: 1 phút.

- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu

gối, hông, vai: 1 - 2 phút, do cán sự

điều khiển.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên: 90 - 100,.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở

sâu: 1 phút.

* Ôn một số động tác của bài thể dục

phát triển chung: mỗi động tác 2 x 8

nhịp.

2. Phần cơ bản

Chia tổ tập luyện: 2 tổ tập tâng cầu

bằng bảng nhỏ hay bằng tay, 2 tổ còn

lại chơi "Ném bóng trúng đích". Sau 8

- 10 phút đổi chỗ và nội dung tập

luyện:

- Ơn Chuyền cầu theo nhóm 2 người:

8 - 10 phút.Cách thức tổ chức- GV nhận lớp.

H. Thực hiện.

xxxxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

GV nêu tên trò chơi, nhắc lại

cách chơi.

H. Từng tổ tự chơi.

H. Thực hiện.

xxxxx

x3. Phần kết thúc

- Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 3 phút.

- Một số động tác thả lỏng: 1 - 2 phút.

* Trò chơi hồi tĩnh: 1phút.x

x

x

x

x

- GV cùng HS hệ thống bài: 1 - 2

phút.

- GV nhận xét giờ học, giao

BTVN: 1phút.Thứ tư ngày 16 tháng 04 năm 2014Thể dục

Tiết 62: CHUYỀN CẦU - TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH"

I. Mục tiêu

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ.

- Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được

II. Địa điểm, phương tiện

Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng, vật đích và quả cầu, bảng gỗ tâng cầu.

III. Nội dung và phương pháp

Nội dung1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung,

yêu cầu giờ học: 1 phút.

- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay,

đầu gối, hông, vai: 1 - 2 phút, do cán

sự điều khiển.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng

dọc trên địa hình tự nhiên: 90 - 100,.

- Đi thường theo vòng tròn và hít

thở sâu: 1 phút.

* Ơn một số động tác của bài thể

dục phát triển chung: mỗi động tác 2

x 8 nhịp.

2. Phần cơ bản

Chia tổ tập luyện: 2 tổ tập tâng cầu

bằng bảng nhỏ hay bằng tay, 2 tổ còn

lại chơi "Ném bóng trúng đích". Sau

8 - 10 phút đổi chỗ và nội dung tập

luyện:

- Ơn Chuyền cầu theo nhóm 2

người: 8 - 10 phút.Cách thức tổ chức- GV nhận lớp.

H. Thực hiện.

xxxxx

xxx

xx

xxx

xxx

xxx

xxx

GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi.

H. Từng tổ tự chơi.

H. Thực hiện.

x

x

xxx

xxxxxx3. Phần kết thúc

- Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 GV cùng HS hệ thống bài: 1 - 2

- 3 phút.

phút.

- Một số động tác thả lỏng: 1 - 2

GV nhận xét giờ học, giao BTVN:

phút.

1phút.Luyện chữ

Bài 31 : CHỮ HOA Q

I. Mục tiêu

- Rèn kỹ năng viết cho H bài 31 : Chữ hoa Q (kiểu 2)

+ Viết đúng đẹp các chữ thường

+ Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ.

- Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định - thông qua bài tập ứng dụng.

- Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em

lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy- học

Nội dung

1. KTBC

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu bài ( 2p)

2.2 Hướng dẫn viết:

a) Luyện viết bài 31:

Chữ hoa Q

Từ ứng dụng:

Quê hương yêu dấu

Quân dân một lòng

2.3 Hướng dẫn viết vào vở ( 25p)2.4 Chấm chữa bài ( 5p)

3. Củng cố - dặn dò ( 3p)Cách thức tổ chức

G. Nêu yêu cầu tiết học

G. Cho H quan sát chữ viết bài mẫu

- Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng

chữ : Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ

đúng quy định

G. Uốn nắn sửa sai cho H

G. Quan sát giúp đỡ H yếu

G. Nêu y/c bài viết

H. Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp

G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết

- Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách

trình bày sạch đẹp

G. Thu chấm vài bài.

- Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm

G. Nhận xét tiết học

Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà

Khen những H viết bài đúng, đẹp.Ký duyệt của tổ chuyên môn

Ngày

tháng

năm 2014TUẦN 32

Thứ hai ngày 21 tháng 04 năm 2014Luyện tiếng việt

LUYỆN TẬP TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu

- Đọc đúng, rõ ràng toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa

các cụm từ.

- Hiểu được câu chuyện : Ngọn đèn vĩnh cửu và chọn câu trả lời đúng.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học

Nội dung

Cách thức tổ chức

1. KTBC (5 phút)

G. Kiểm tra

2. Bài mới (30 phút)

2.1 Giới thiệu bài

2.2 Luyện tậpG. Giới thiệu bài trực tiếp

G. Đọc toàn bài, nêu yêu cầu đọc.Đọc truyện sau :

Ngọn đèn vĩnh cửu

* Luyện đọc

a. Đọc mẫu

b. Luyện đọc + giải nghĩa từ

* Đọc từng câu

* Đọc từng đoạnH. Đọc nối tiếp câu (nhiều H)

G. Theo dõi, uốn nắn tư thế đọc

H. Đọc nối tiếp đoạn

G. Theo dõi, uốn nắn cách ngắt,

nghỉ hơi.

H. Luyện đọc trong nhóm

H. Thi đọc các nhóm

H+G. Nhận xét2.3 Bài tập: Chọn câu trả lời đúng :

a) Vì sao ngày nhỏ Ngơ Thì Sĩ khơng được đến trường ?Vì bố mẹ khơng muốn Sĩ biết chữ

Vì Sĩ chỉ thích tự học vào ban đêm.

Vì nhà nghèo, Sĩ khơng có tiền đi học.

b) Khao khát học tập, Sĩ thường làm gì ?

Đứng xem các bạn học, ngày ngày mượn sách để chép

bài.

Ngày nào rỗi việc, mượn sách của bạn để đọc.

Ngày nào rỗi việc, tranh thủ học bài.

c) "Ngọn đèn vĩnh cửu" mà Sĩ nói đến là cái gì ?

Là ngọn đèn dầu.

Là ơng trăng trên bầu trời.

Là ánh sáng bếp lửa khi nấu cơm.

d) Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?

Ngơ Thì Sĩ có rất nhiều bạn tốt.

Ngơ Thì Sĩ bộc lộ tài năng từ rất sớm

Ngơ Thì Sĩ khao khát học tập, có chí vượt khó rất cao.H. Nêu yc bài

H. Đọc thầm lại bài để TLCH ?

G. HD. học sinh

H. Làm vào thực hành TV và

toán tập 2 – chữa

H+G. Nhận xéte) Phần in đậm trong câu “ Sĩ phải đốt lửa để lấy ánh sáng

mà học.” trả lời câu hỏi nào ?

Vì sao ?Để làm gì ?3. Củng cố – dặn dò (5phút)Khi nào ?G. Nhận xét giờ họcĐạo đức

Tiết 32: DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG: GIA ĐÌNH

I. Mục tiêu

- Học sinh biết yêu quý ông bà cha mẹ mình, biết vâng lời cha mẹ, anh chị.

- Biết kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.

- Học tập những bạn biết lễ phép.

II. Đồ dùng dạy học

G: Tranh, ảnh. Phiếu BT- H: Tranh, ảnh.III. Các hoạt động dạy học

Nội dung

1. KTBC

(3P)

- Nêu những biện pháp góp phần tạo

nên môi trường trong lành

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu bài

1ph

2.2 Nội dung 33ph

a) Kể về gia đình

- Giới thiệu cho các bạn trong lớp biết

các thành viên trong gia đình của mình

là ai, làm gì? ... tuổi?

* Kết luận: Chúng ta ai cũng có gia

đình gồm có ơng - bà - cha mẹ. Mọi

người trong gia đình đều phải yêu

thương, giúp đỡ nhau.

b) Quan sát, nhận xét tranh vẽ gia

đìnhEm sẽ chào ơng, chào bà

VD: Ơng (bà) vui...

khơng vui

Thấy em đang khóc...

đang chơi một mình...3. Củng cố - dặn dò(3P)Cách thức tiến hành

G: Gọi 2 - 3H trả lời

G: Ghi nội dung chính lên bảng

H+G: Nhận xét

G: Giới thiệu - ghi tên bàiH: Lần lượt kể cho cả lớp nghe

H: Cả lớp hát bài hát "Cả nhà thương nhau"

G: Kết luậnH: Trưng bày tranh, ảnh đã sưu tầm được

nói về gia đình

H: Vài em nêu

G: Nhận xét

G: Hướng dẫn học sinh đóng vai trong một

hồn cảnh

Em đi học về, vào nhà nhìn thấy ơng bà,

đầu tiên em phải làm gì?

Thái độ của ơng (bà) như thế nào?

Em sẽ làm gì?

H: Trình bày trước lớp

G: Khen ngợi HS đã biết ...

G: Nhận xét chung giờ học

H: Ôn lại bài ở nhà và chuẩn bị bài sauLuyện toán

LUYỆN TẬP TIẾT 1

I. Mục tiêu * Giúp H củng cố về :

- Củng cố kỹ năng đọc viết chữ số, so sánh số tự nhiên.

- Củng cố kỹ năng tính và giải tốn có lời văn kèm theo đơn vị.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy học

Nội dung

1. Kiểm tra

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu

2.2 Luyện tập

Bài 1: Viết tếp vào ô trống cho thích hợp:Cách thức tổ chứcG. Giới thiệu bài

H. Nêu yêu cầu.

H. Tự làm bài.

H- G. Nhận xét - chữa bài 1Bài 2:

897 ... 987

421 .... 389

>

< ? 990 - 90 ... 890

825 - 125 ... 700

= 675 + 24 ... 699

900 + 90 + 9 ... 1000

Bài 3: Các số 785, 867, 955, 1000, 699 viết theo

thứ tự:

a) Từ bé đến lớn là: ....................................

b) Từ lớn đến bé là: ....................................H. Nêu yêu cầu và làm bài.

H. Đổi chéo vở kiểm tra - báo

cáo kết quả

G. Nhận xét, sửa chữa trên

bảngBài 4:H. Nêu yêu cầu.

G. HD làm bài.

H. Tự làm bài.

H: NX - G đánh giá chốt kết

quả đúng.Bài giải

Mẹ mua rau thơm hết số tiền là:

500 + 400 = 900 (đồng)

Đáp số : 900 đồng.3. Củng cố, dặn dòG. NX giờ học.Thứ ba ngày 22 tháng 04 năm 2014Thể dục

Tiết 63: CHUYỀN CẦU - TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH"

I. Mục tiêu

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II. Địa điểm, phương tiện

Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

Phương tiện: Chuẩn bị như bài 61.

III. Nội dung và phương pháp

Nội dung1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội

dung, yêu cầu giờ học: 1 phút.

* Đứng vỗ tay và hát: 1 - 2 phút.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng

dọc trên địa hình tự nhiên: 80 100m.

- Đi thường theo vòng tròn và hít

thở sâu: 1 phút.

* Ôn các động tác tay, chân, lườn,

nhảy của bài thể dục phát triển

chung: mỗi động tác 2 x 8 nhịp do

cán sự lớp điều khiển.

* Trò chơi: 1 phút.

2. Phần cơ bản

- Chuyền cầu theo nhóm hai

người: 8 - 10 phút.Cách thức tiến hành- GV nhận lớp.

H. Thực hiện.

xxxxx

xxxxxxG. Chia tổ tập luyện, từng tổ thi dể

chọn đôi giỏi nhất, sau đó thi để chọn

vơ địch lớp.

GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách

chơi.

H. chơi thử 1 lần.

H. chơi chính thức.

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi": 8 - H. chơi thi đua giữa các nhóm.

10 phút.

H. Thực hiện.

3. Phần kết thúc

- Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát:

2 - 3 phút.

- Một số động tác thả lỏng: 1 phút.- GV cùng HS hệ thống bài: 1 - 2

phút.

- GV nhận xét giờ học, giao BTVN:

1phút.Thứ tư ngày 23 tháng 04 năm 2014Thể dục

Tiết 64: CHUYỀN CẦU - TRỊ CHƠI "NÉM BĨNG TRÚNG ĐÍCH"

I. Mục tiêu

- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm hai người.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II. Địa điểm, phương tiện

Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

Phương tiện: Chuẩn bị như bài 61.

III. Nội dung và phương pháp

Nội dung

1. Phần mở đầu

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu

cầu giờ học: 1 phút.

* Đứng vỗ tay và hát: 1 - 2 phút.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc

trên địa hình tự nhiên: 80 - 100m.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở

sâu: 1 phút.

* Ôn các động tác tay, chân, lườn, nhảy

của bài thể dục phát triển chung: mỗi

động tác 2 x 8 nhịp do cán sự lớp điều

khiển.

* Trò chơi: 1 phút.

2. Phần cơ bản

- Chuyền cầu theo nhóm hai người: 8 10 phút.Cách thức tiến hành

- GV nhận lớp.

H. Thực hiện.

xxxxx

xxxxxx- Trò chơi "Ném bóng trúng đích": 8 10 phút.Chia tổ tập luyện, từng tổ thi dể chọn

đơi giỏi nhất, sau đó thi để chọn vơ địch

lớp.

GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.

H. chơi dưới sự điều khiển thống nhất

bằng khẩu lệnh của GV hoặc cán sự.

H. Thực hiện.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x3. Phần kết thúc

- Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát: 2 - 3

phút.

- Một số động tác thả lỏng: 1 phút.- GV cùng HS hệ thống bài: 1 - 2 phút.

- GV nhận xét giờ học, giao BTVN:

1phút.Luyện chữ

Bài 32 : CHỮ HOA V

I. Mục tiêu

- Rèn kỹ năng viết cho H bài 32 : Chữ hoa V (kiểu 2)

+ Viết đúng đẹp các chữ thường

+ Viết đúng, đẹp theo cỡ chữ nhỏ.

- Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng quy định - thông qua bài tập ứng dụng.

- Giúp học sinh rèn luyện tính kiên trì, ý thức rèn chữ viết và hình thành ở các em

lòng say mê luyện rèn chữ viết đẹp.

II. Đồ dùng dạy học

III. Các hoạt động dạy- học

Nội dung

1. KTBC

2. Bài mới

2.1 Giới thiệu bài ( 2p)

2.2 Hướng dẫn viết:

a) Luyện viết bài 32:

Chữ hoa V

Từ ứng dụng:

Viết nhanh viết đẹp

Việt nam thân yêu

2.3 Hướng dẫn viết vào vở ( 25p)2.4 Chấm chữa bài ( 5p)

3. Củng cố - dặn dò ( 3p)Cách thức tổ chức

G. Nêu yêu cầu tiết học

G. Cho H quan sát chữ viết bài mẫu

- Viết mẫu kết hợp nhắc lại cách viết từng

chữ : Viết đúng mẫu, đều nét, nối chữ đúng

quy định

G. Uốn nắn sửa sai cho H

G. Quan sát giúp đỡ H yếu

G. Nêu y/c bài viết

H. Cả lớp viết vào vở luyện chữ đẹp

G. Nhắc nhở H tư thế ngồi viết

- Viết đúng các nét độ cao, khoảng cách trình

bày sạch đẹp

G. Thu chấm vài bài.

- Nhận xét đánh giá - rút kinh nghiệm

G. Nhận xét tiết học

Nhắc về nhà : luyện viết phần ở nhà

Khen những H viết bài đúng, đẹp.Ký duyệt của tổ chuyên môn

Ngày

tháng

năm 2014Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×