1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

IV. Sơ đồ đấu dây

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 23 trang )


4.2. Sơ đồ trạng thái

-Ở hệ thống “Trộn sơn tự động ” này nhóm chúng em sử dụng kĩ thuật viết

chương trình sử dụng chương trình con

-Sơ đờ trạng thái của hệ thống “Trộn sơn tự động ” được mô tả như hình 4.2Hình 4.2. Sơ đờ trạng thái của hệ thống

4.3. Sơ đồ kết nối PLC và sơ đồ nối dây cảm biến vào Module Analog

-Sơ đồ kết nối PLC của hệ thống được mơ tả như hình 4.4Hình 4.3. Sơ đồ kết nối PLC

-Sơ đồ nối dây cảm biến vào Module Analog được mơ tả như hình 4.4

15Hình 4.4. Sơ đồ nối dây cảm biến vào Module AnalogPHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH VÀ GIAO DIỆN HMI

I. Mơ tả quy trình cơng nghệ

1.1. Giới thiệu về Tia Portal và mục tiêu điều khiển

- Siemens giới thiệu TIA Portal – phần mềm cơ sở tích hợp tất cả các phần mềm

lập trình cho các hệ thống tự động hóa và truyền động điện. Phần mềm lập trình mới

này giúp người sử dụng phát triển, tích hợp các hệ thống tự động hóa một cách nhanh

chóng, do giảm thiểu thời gian trong việc tích hợp, xây dựng ứng dụng từ những phần

mềm riêng lẽ.

-Thiết kế được bộ điều khiển và màn hình giám sát HMI cho hệ thống trộn sơn

tự động hoạt động một cách trơn tru và cho ra những màu sơn chính xác nhất

1.2. Quy trình cơng nghệ

- Chọn màu cần sản xuất, sau đó chúng ta chọn số lượng cần sản xuất. Ban đầu

hệ thống sẽ luôn ở trạng thái “Stop”. Chúng ta cần bấm nút “Start” sau đó bấm nút

“Order” để bắt đầu quy trình sản xuất.

-Dựa vào màu sơn đã đặt số lượng, hệ thống sẽ sản xuất theo trình tự từ Màu 1

đến Màu 20 theo bảng Order ( nếu màu nào không đặt số lượng sẽ không sản xuất ).

16Tùy vào màu đã chọn hệ thống sẽ tính tỷ lệ giữa các màu cơ bản để pha trộn ra chính

xác màu yêu cầu và sau đó mở van các màu cơ bản theo tỉ lệ tính tốn. Dựa vào 4

Loadcell được lắp bên ngồi “Thùng cân” để có thể biết khối lượng sơn trong thùng

cũng như biết được khối lượng từng loại sơn có trong thùng.

-Sau khi đủ 10 Kg, “Van 1” sẽ mở để tồn bộ lượng sơn cân được vào “Bờn

trộn”. Động cơ trộn sẽ quay thuận 3s rồi quay nghịch 3s với chu kì lặp lại 3 lần để trộn

đều sơn. Sau đó mở “Van 2” để xả sơn vào thùng sơn được đặt trước. Thùng sơn sẽ

được đưa tới khu vực đóng nắp thùng và đưa ra ngồi, đờng thời thùng mới sẽ được

đưa vào để tiếp tục hệ thống.

II. Thiết kế giao diện HMI

2.1. Phân cấp màn hình

-Hệ thống được phân thành 4 trang chính:

• Trang 1: Hiển thị tên và Logo của trường, tên đề tài, tên GVHD, tên SV thực

hiện, MSSV, nút System và Order để đăng nhập hệ thống phân quyền truy cập

• Trang 2: Các loại màu sơn mà hệ thống có thể được sản xuất, số lượng thùng

sơn muốn mua ( order)

• Trang 3: Tổng quan về hệ thống, quá trình hoạt động của hệ thống, hiện những

cảnh báo Alarm

• Trang 4: Thời gian hoạt động hệ thống, số lượng thùng sơn đã sản xuất xong

2.2. Phân Quyền

Có 3 loại người dùng hệ thống: Admin, Kysu, Nhanvien

-Admin: là người quản lí cả hệ thống sản xuất và nắm mọi quyền truy cập hệ

thống. Admin có thể truy cập được tất cả các trang của HMI, và có quyền “Start” và

“Stop” hệ thống sản xuất, theo dõi được số lượng sản xuất.

-Kysu: là kĩ sư giám sát hệ thống, có thể truy cập “trang 3” để theo dõi hệ thống

và giám sát hệ thống khi có sự cố để kịp thời sữa chữa. Có quyền “Start” hệ thống khi

được u cầu từ Admin mà khơng có quyền “Stop” hệ thống đang làm việc khi không

được cho phép.

-Nhanvien: là người tiếp nhận khách đặt hàng, có quyền truy cập “trang 2” và

“trang 4” để có thể đặt số lượng thùng sơn từ yêu cầu khách hàng và thơng báo cho

khách hàng khi đã có sản phẩm.

2.3. Thơng báo Arlam

Hệ thống có 2 loại Alarm:

Alarm 1: “Sơn trong thùng đã hết”17Sơn trong thùng hết trong quá trình sản xuất sẽ cảnh báo dừng hệ thống và đổ

sơn mới vào, nhờ vào cảm biến siêu âm ULM đưa giá trị khoảng cách về, khi đúng giá

trị set ( khoảng cách giữ cảm biến và mực sơn khi sơn gần hết ) hệ thống sẽ dừng.

Alarm 2: “ Động cơ quá tải “

Tín hiệu từ RN/NO khi bị quá tải động cơ kích tín hiệu vào chân I0.5 lên mức 1

để động cơ ngừng hoạt động

2.4. Kết quả mơ phỏngHình 5.1. Đăng nhập hệ thốngHình 5.2. Order màu sơn18Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (23 trang)

×