1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

III. Kết quả đạt được

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 23 trang )


PHỤ LỤC

I. Hình ảnh khối chương trình chính21KẾT LUẬN

Nước ta đang trong giai đoạn cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước theo định

hướng XHCN. Chuyển từ nền sản xuất Nông nghiệp sang nền sản xuất Công nghiệp với

những máy móc, trang thiết bị ngày càng hiền đại đã làm giảm sức lao động cho con

người, tránh cho con người làm việc ở những nơi độc hại, nguy hiểm công việc có tính lặp

đi lặp lại và tạo ra được những sản phẩm có chất lượng và có năng suất cao. Chính vì thế

mà những hệ thống điều khiển tự động được ra đời.

Trong quá trình thực hiện đề tài em đã quen dần với việc học tập, làm việc và

nghiên cứu độc lập, biết cách tổ chức công việc và sắp xếp thời gian một cách hợp lý, rèn

luyện các kỹ năng cần thiết cho chuyên ngành của mình. Đó là những kết quả to lớn mà

em thu nhận được sau khi làm xong đề tài này.

Hiện nay hầu hết trong nhà máy, Xí nghiệp đều áp dụng dây chuyền sản xuất tự

động, các hệ thống điều khiển tự động. Hệ thống điều khiển tự động dùng PLC đang được

ứng dụng rất rộng dãi vì những ưu điểm hơn hẳn của hệ thống. Ta có thể phát triển thêm

để đề tài rộng hơn, chất lượng hơn để thực hiện nhiều hệ thống hiện đại, phức tạp và có

nhiều khâu hơn. Em rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của các Thầy cô và các bạn để

đề tài sau được mở rộng hơn và ứng dụng vào thực tế nhiều hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!22TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình PLC. Nguyễn Huy Mạnh (2006). Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

2. Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC. Nguyễn Thu Thiên, Mai Xuân Vũ (2004). Nhà xuất

bản trẻ

3. Thiết Kế Hệ Thống HMI/SCADA Với Tia Portal. Trần Văn Hiếu (2009). Nhà xuất bản

khoa học và kĩ thuật

4. Bài giảng môn học Siemens PLC S7-1200, trang web chia sẻ tài liệu học tập

“http://tailieuhoctap.vn”,

5. Hướng dẫn thiết kế giao diện HMI, trang wed chia sẻ kinh nghiệm thiết kế HMI

“https://hmivietnam.com/tag/huong-dan-thiet-ke-giao-dien-hmi/”23Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (23 trang)

×