1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ CUỘC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ CUỘC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dưới 3.000.000

VNĐ/tháng

Từ 3.000.000 VNĐ –

dưới 5.000.00015648,148,148,114043,243,291,4247,47,498,841,21,2100,0324100,0100,0VNĐ/tháng

Valid Từ 5.000.000 VNĐ –

dưới 10.000.000

VNĐ/tháng

Trên 10.000.000

VNĐ/tháng

Total1933.2. Phân tích hành vi quyết định học tiếng AnhĐánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc học tiếng Anh

Frequenc Percent

Valid

Cumulative

y

Rất quan trọng

Quan trọng

Bình thường

Valid Khơng quan

trọng

Total230

57

3071,0

17,6

9,3Percent

71,0

17,6

9,372,22,2324100,0100,0Percent

71,0

88,6

97,8

100,0Khi nhắc đến trung tâm anh ngữ, anh/chị nghĩ đến trung tâm nào đầu

tiên

Frequenc Percent

yValidCumulative51

48

30

21

14

29

25

21

15

1115,7

14,8

9,3

6,5

4,3

9,0

7,7

6,5

4,6

3,4Percent

15,7

14,8

9,3

6,5

4,3

9,0

7,7

6,5

4,6

3,4Bộ Ngoại Giao –113,43,485,2Cefalt

Aten

SAS

Anh ngữ Bắc Mỹ14

8

84,3

2,5

2,54,3

2,5

2,589,5

92,0

94,4Valid Hội Việt Mỹ

ILA

Wall Street English

Hội Đồng Anh

AMA

Apollo

ACET

Dương Minh

Hội Việt Úc

Khơng gian

Trung tâm ngoại ngữ(NIS)194Percent

15,7

30,6

39,8

46,3

50,6

59,6

67,3

73,8

78,4

81,8Ms.Hoa Toeic

KDTC

Aroma

RES

Total4

2

4

8

3241,2

,6

1,2

2,5

100,01,2

,6

1,2

2,5

100,0Anh/chị có tham gia học ở trung tâm anh ngữ nào không? (MA)

Responses Column N

Không

$tham_gia_ho Đã từng

chọc

Đang học96%

29,6%14544,8%18356,5%19595,7

96,3

97,5

100,0Nhu cầu học tiếng Anh tại trung tâm anh ngữ trong thời

gian sắp tới

Frequenc Percent

y

Valid

Khơng

Total53

43

9655,2

44,8

100,0Valid

Percent

55,2

44,8

100,0Cumulative

Percent

55,2

100,0Vui lòng đánh dấu (x) vào trung tâm anh ngữ anh/chị đã/đang theo học trong

bảng dưới đây?

Đã học

Đang học

Hội đồng Anh (British Đã học

Đang học

Council)

Đã học

Dương Minh

Đang học

Đã học

ILA

Đang học

Đã học

Hội Việt Úc (VASA)

Đang học

Anh ngữ quốc tế Bắc Đã học

Đang học

Mỹ (NIS)

Đã học

Elite Global

Đang học

Đã học

Khác

Đang học

Hội Việt Mỹ (VUS)Count

192

93

89

81

225

84

59

65

82

76

113

42

87

36

65

23Anh/chị theo học chương trình tiếng Anh nào tại trung tâm? (MA)

Responses Column N

$chuong_trin Tiếng Anh giao tiếp

Luyện thi chứng chỉ

h

TOEIC

Luyện thi chứng chỉ

IELTS196139%

82,3%11172,9%9258,7%Luyện thi chứng chỉ

SAT

Khác4618,1%6922,3%Anh/chị vui lòng sắp xếp các yếu tố tác động đến sự hài lòng của anh/chị

đối với trung tâm anh ngữ theo thứ tự giảm dần

Frequenc Percent

y

Chương trình đào tạo

Đội ngũ giáo viên

Học phí

Valid Cơ sở vật chất

Dịch vụ hỗ trợ, chăm

sóc học viên

TotalValid72

61

49

2031,5

26,8

21,5

8,8Percent

31,5

26,8

21,5

8,82611,411,4228100,0100,0197Cumulative

Percent

31,8

58,3

79,8

88,6

100,0Anh/chị vui lòng cho biết mức điểm về sự hài lòng của anh/chị (thang điểm từ

1 đến 10) đối với các trung tâm anh/chị có theo học?

Đã học

Đang học

Hội đồng Anh (British Đã học

Đang học

Council)

Đã học

Dương Minh

Đang học

Đã học

ILA

Đang học

Đã học

Hội Việt Úc (VASA)

Đang học

Anh ngữ quốc tế Bắc Đã học

Đang học

Mỹ (NIS)

Đã học

Elite Global

Đang học

Đã học

Khác

Đang học

Hội Việt Mỹ (VUS)Mean

7.5

8.5

6.4

6.8

8.2

8.5

6.3

6.6

7.2

7.6

5.3

6.2

5.2

5.5

6.5

7.0Anh/chị có quyết định theo học tiếp trung tâm anh ngữ

mà anh/chị đã/đang theo học hay khơng

Frequenc Percent

Valid

Cumulative

yValid Khơng

Total119

109

22852,6

47,4

100,0Percent

52,6

47,4

100,0198Percent

52,6

100,0Anh/chị sẽ giới thiệu trung tâm mình đã/đang học cho

bạn bè, người thân khi họ có nhu cầu học tiếng Anh hay

khơng?

Frequenc Percent

yValid Khơng

Total150

78

22866,0

34,0

100,0Valid

Percent

66,0

34,0

100,0Cumulative

Percent

66,0

100,0Mục đích học tiếng Anh của anh/chị là gì?

Responses Column N

%

$muc_dic Do yêu cầu từ chương

htrình học ở trường

Do u cầu của cơng

việc

Giúp gia tăng cơ hội

cho bản thân có được

cơng việc tốt sau khi21769,6%9630,8%28892,3%18960,6%8828,2%101

49

3932,4%

15,7%

12,5%ra trường

Chuẩn bị cho các kỳ

thi lấy chứng chỉ tiếng

anh quốc tế như

TOEIC, IELTS,

TOEFL

Gặp gỡ và giao lưu

với bạn bè nước

ngồi, mở rộng các

mối quan hệ

Học vì sở thích

Du lịch nước ngồi

Du học199Khác247,7%Anh/chị tìm kiếm thơng tin về trung tâm anh ngữ ở đâu?

Responses Column N

%

Các trang tìm kiếm

như Google, Cốc cốc,21666,7%học, banner quảng cáo7623,5%của trung tâm

Website của trung tâm

Facebook của trung10432,1%16751,5%9228,4%21165,1%27484,6%195,9%Bing,…

Tờ rơi giới thiệu khóatâm

$nguon_thong_t Tham khảo ý kiến của

inthầy cơ, bạn bè, gia

đình

Tham khảo các đánh

giá, nhận xét của các

học viên đã/đang theo

học tại trung tâm

Nhận sự tư vấn trực

tiếp từ nhân viên của

trung tâm

KhácAnh/chị sẽ lựa chọn học tiếng Anh ở đâu

Frequenc Percent

Valid

yPercent200Cumulative

PercentTrung tâm anh ngữ

nổi tiếng, uy tín trong

lĩnh vực đào tạo ngoại13742,342,342,36018,518,560,84313,313,374,18425,925,9100,0324100,0100,0ngữ

Trung tâm anh ngữ

gần khu vực bạn sinh

Valid sống

Trung tâm anh ngữ

của các trường Đại

học

Trung tâm anh ngữ

đang phổ biến, thịnh

hành

TotalAnh/chị quyết định lựa chọn theo học tại một trung tâm anh ngữ vì? (MA)

Responses Column N

%

$quyet_din Chương trình học đa dạng, chất

hlượng đào tạo tốt

Danh tiếng tốt của trung tâm

Địa điểm học đi lại thuận tiện,

gần nhà

Cơ sở vật chất tốt, hiện đại

Học phí hợp lý (

Trung tâm có giáo viên bản xứ

giảng dạy

Trung tâm có giáo viên người

Việt giảng dạy

Thời gian học phù hợp với thời

gian của bạn20131296,3%25779,3%20262,3%144

29144,4%

89,8%24375,0%11836,4%13642,0%Bạn bè, người thân đã

từng/đang theo học tại đó

Khác2028125,0%175,2%Trong trường hợp trung tâm anh ngữ mà anh/chị có ý định theo học có

địa điểm ở xa, thì anh/chị có sẵn lòng đăng kí theo học hay khơng

Frequenc Percent

Valid

Cumulative

yKhơng

Còn tùy thuộc vào các

Valid yếu tố khác như chất

lượng đào tạo, học

phí,…

Total69

11521,3

35,5Percent

21,3

35,514043,243,2324100,0100,0Percent

21,3

56,8100,0Mức độ ảnh hưởng từ ý kiến của người thân, bạn bè, thầy cô, những

người xung quanh đến quyết định lựa chọn trung tâm anh ngữ của

anh/chị

Frequenc Percent

yValidValidCumulativeRất ảnh hưởng

Có ảnh hưởng, nhưng10231,5Percent

31,5chỉ mang tính chất15246,946,978,4tham khảo

Không ảnh hưởng

Total70

32421,6

100,021,6

100,0100,0203Percent

31,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 3: THÔNG TIN VỀ CUỘC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×