1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Phương án cấp điện cho phân xưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 82 trang )


NHÓM 1 Phương án 2: đặt TPP ở giữa phân xưởng và đi dây hỗn hợp hình tia và

phân nhánh cấp điện cho các tủ động lực và làm mát, chiếu sáng.NHÓM 1 Phương án 3: đặt TPP ở sát tường gần trạm biến áp, đi dây hình tiacấp điện cho các tủ động lực và làm mát, chiếu sáng.NHÓM 1Chọn tiết diện dây dẫn và tính tốn các loại tổn thất trong mạng điện

Chọn cáp từ biến áp về tủ phân phối và từ tủ phân phối đến tủ động lực.

Chọn dây dẫn sơ bộ

Phương án 1. Chiều dài dây từ TPP đến các tủ động lực được thể hiện như

trong hình dưới đây.NHĨM 1a) chọn dây dẫn từ nguồn đến trạm biến áp 250 m

+ Dòng điện chạy trong dây cao áp : Itt=(A)I cp ≥

Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng lâu dài cho phép:I tt

k1.k2Với:

+ k1 là hệ số hiệu chỉnh kể đến sự chênh lệch nhiệt độ môi trường chế tạo với môi

trường đặt dây dẫn (tra sổ tay).

+ k2 là hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ kể đến số lượng dây cáp đặt chung 1 rãnh

1….(tra sổ tay).0< k 1≤+ Icp là dòng điện phát nóng lâu dài cho phép của nhà chế tạo ứng với từng loại tiết

diện dây. (tra sổ tay).

Do đó áp dụng cơng thức chọn k1 = 0,85 và k2 = 0,9

Chọn cáp vặn xoắn ba lõi đồng cách điện XLPE, đai thép, vỏ PVC do hãng FUΩRUKAWA chế tạo, mã hiệu XLPE.35 có r o = 0,524 ( /km), xo = 0,16 ( /km),Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (82 trang)

×