1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Tính toán nối đất cho trạm biến áp và phân xưởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.36 MB, 82 trang )


NHĨM 1

Ryc ≤ 4Ω• Phương pháp : xét dùng thanh ngang đan thành lưới chữ nhật (17,5m x 7,5m),

đóng 20 cọc trên cạnh ngoài của lưới, cách nhau 2,5m.

Chọn điện cực là thép tròn CT3 Ф16, cọc là thép góc 60x60x6 dài 2,5m.Thanh ngang dùng thép dẹt 40x5mm và thanh được chơn ở độ sâuNHĨM 1Vậy ta có thể áp dụng công thức :

R=Rc .Rt

yt .Rc + n.yc .RtXác định các giá trị trong công thức:

Rc =- Điện trở cọc:Pcoc

2l 1 4t + l

(ln + ln

)

2π l

d 2 4t − lChiều dài cọc l=2,5mĐộ chôn sâu của cọc: m

d=0,95.b=0,95.60=57mm=0,057m

Pcocđo= Pcoc .k= 60.1, 4 = 84(lấy hệ số theo mùa , và dựa vào bảng 5.3 tàiliệu an toàn điện trang 170)

Thay vào công thức ta được:

25,6Ω-Điện trở của thanh:Pt

KL2

Rt =

ln

2π L t.dNHÓM 1

t=0,8m

Ptđo= Pt .k = 1, 6.60 = 96Ωmd=b 40

=

= 20mm = 0,02m

2 2L= 50m

(vì thanh cọc với nhau , mỗi cọc cách nhau a=2,5m)Tra bảng tài liệu trong sách an tồn điện được K=6,42

Thay vào cơng thức ta được

Tra bảng 5.2 tài liệu trong sách an toàn điện được (dựa vào số cọc n = 20Diện trở của điện cực hỗn hợp là :Sơ đồ nguyên lý, mặt bằng, mặt cắt của trạm biến áp và sơ đồ nối đất của TBA

+ sơ đồ nguyên lý trạm biến áp:NHÓM 1Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (82 trang)

×