1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

Tải bản đầy đủ - 0trang

BTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGđường dây dẫn và những thiết bị giảm điện áp trước khi đến hộ tiêu thụ gọi là

các máy biến áp (MBA). Thực ra trong hệ thống điện lực, muốn truyền tải và

phân phối công suất từ nhà máy điện đến tấn các hộ tiêu thụ một cách hợp lí,

thường phải qua ba, bốn lần tăng và giảm điện áp như. Do đó tổng cơng suất

của các MBA trong hệ thống điện lực thường gấp ba, bốn lần công suất của

trạm phát điện. Những MBA dùng trong hệ thống điện lực gọi là MBA điện lực

hay MBA cơng suất. Từ đó ta cũng thấy rõ, MBA chỉ làm nhiệm vụ truyền tải

hoặc phân phối năng lượng chứ khơng chuyển hóa năng lượng. Ngày nay

khuynh hướng phát triển của MBA điện lực là thiết kế chế tạo những MBA có

dung lượng thật lớn, điện áp thật cao, dùng nguyên liệu mới chế tạo để giảm

trọng lượng và kích thước máy. Nước ta hiện nay ngành chế tạo MBA đã thực

sự có một chỗ đứng trong việc đáp ứng phục vụ cho công cuộc công nghiệp

hiện đại hóa nước nhà. Hiện nay chúng ta đãsản xuất được những MBA có dung

lượng 63000KVA với điện áp 110 kV.

II.Định nghĩa MBAHình 2 Máy biến áp 3 pha dầu

Máy biến áp là một thiết bị điện từ tĩnh, làm việc dựa trên nguyên lí cảm

ứng điện từ, biến đổi một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp này thành

một hệ thống dòng điện xoay chiều ở điện áp khác, với tần số không thay

đổi.Đầu vào của MBA được nối với nguồn điện, được gọi là sơ cấp (SC). Đầu

6|Thiết kế máy biến áp ba pha dầuBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGra của MBA được nối với tải gọi tà thứ cấp (TC). Khi điện áp đầu ra TC lớn hơn

điện áp vào SC ta có MBA tăng áp.Khi điện áp đầu ra TC nhỏ hơn điện áp vào

SC ta có MBA hạ áp .Các đại lượng và thơng số của đầu sơ cấp:+

+

+

+U1: Điện áp sơ cấp

I1 : Dòng điện qua cuộn sơ cấp

P1 : Cơng suất sơ cấp

W1 : Số vòng dây cuộn sơ cấp

Các đại lượng và thông số của đầu thứ cấp:+

+

+

+U2 : Điện áp thứ cấp

I1 : Dòng điện qua cuộn thứ cấp

P1 : Cơng suất thứ cấp

W1 : Số vòng dây cuộn thứ cấp

III.Nguyên lý hoạt độngMBA hoạt động tuân theo hai hiện tượng vật lý:

+

+Dòng điện chạy qua dây dẫn tạo ra từ trường (từ trường)

Sự biến thiên từ thông trong cuộn dây tạo ra 1 hiệu điện thế cảm ứng

(cảm ứng điện)7|Thiết kế máy biến áp ba pha dầuBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGDòng điện được tạo ra trong cuộn dây sơ cấp khi nối với hiệu điện thế sơ

cấp, và 1 từ trường biến thiên trong lõi sắt. Từ trường biến thiên này tạo ra trong

mạch điện thứ cấp 1 hiệu điện thế thứ cấp. Như vậy hiệu điện thế sơ cấp có thể

thay đổi được hiệu điện thế thứ cấp thơng qua từ trường. Sự biến đổi này có thể

được điều chỉnh qua số vòng quấn trên lõi sắt.

IV.Các lượng định mứcCác lượng định mức của MBA do mỗi nhà chế tạo qui định sao cho phù

hợp với từng loại máy .Có 3 đại lượng định mức cơ bản của MBA.

Điện áp định mức

Điện áp sơ cấp định mức kí hiệu là điện áp qui định cho dây quấn sơ

cấp.Điện áp thứ cấp định mức kí hiệu là điện áp giữa các cực của dây quấn sơ

cấp. Khi dây quấn thứ cấp hở mạch và điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp là định

mức, người ta qui ước với MBA 1 pha điện áp định mức là điện áp pha với

MBA 3 pha làđiện áp dây. Đơn vị của điện áp ghi trên nhãn máy thường là KV.

Dòng điện định mức

Dòng điện định mức là dòng điện đã qui định cho mỗi dây quấn của

MBA, ứngvới công suất định mức và điện áp định mức. Đối với MBA 1 pha

dòng điện định mứclà dòng điện pha. Đối với MBA 3 pha dòng điện định mức

là dòng điện dây.

Cơng suất định mức

Công suất định mức của MBA là công suất biểu kiến định mức.Cơng suất

định mức kí hiệu là Sđm, đơn vị là VA,KVA.Đối với MBA 1 pha công suất định

mức là:

S đm =. =.

Đối với MBA 3 pha công suất định mức là:

S đm = 3 . = 3 .

8|Thiết kế máy biến áp ba pha dầuBTL TKBĐ&CNCTMĐV.GVHD: TS. BÙI VĂN QUANGCông dụng của MBAMBA đã và đang được sử dụng rộng rãi trong đời sống, phục vụ chúng ta

trong việc sử dụng điện năng vào các mục đích khác nhau:

+

+

+

+

+

+Trong các thiết bị lò nung có MBA lò.

Trong hàn điện có MBA hàn.

Làm nguồn cho các thiết bị điện, thiết bị điện tử công suất.

Trong lĩnh vực đo lường (Máy biến dòng, máy biến điện áp).

Máy biến áp thử nghiệm.

Và đặc biệt quan trọng là MBA điện lực được sử dụng trong hệ thống

điện

Trong hệ thống điện MBA có vai trò vơ cùng quan trọng, dùng để truyềntải và phân phối điện năng ,vì các nhà máy điện công suất lớn thường ở xa các

trung tâm tiêu thụ điện (Các khu công nghiệp và các hộ tiêu thụ … ) vì thế cần

phải xây dựng các hệ thống truyền tải điện năng. Điện áp do nhà máy phát ra

thường là: 6.3; 10.5; 15.75; 38.5 KV. Để nâng cao khả năng truyền tải và giảm

tổn hao công suất trên đường dây phải giảm dòng điện chạy trên đường dây,

bằng cách nâng cao điện áp truyền ,vì vậy ở đầu đường dây cần lắp đặt MBA

tăng áp 110 KV ; 220KV ; 500 KV v v.và ở cuối đường dây cần đặt MBA hạ áp

để cung cấp điện cho nơi tiêu thụ thường là 127V đến 500V và các động cơ

cơng suất lớn thường là 3 đến 6KV.

VI.Vai trò của máy biến áp trong truyền tải và phân phối điện

năngHiện nay mang điện trải rộng ở khắp mọi nơi, nhưng điện năng chỉ được

sản xuất ở một số ít nhà máy phát điện, mà các nhà máy này được xây dựng ở

những nơi có các đặc điểm như gần sơng hồ lớn , gần mỏ than ….vì vậy mà

cách xa nơi tiêu thụ hang trăm hàng nghìn km. Điện năng có đặc điểm là khi

xản xuất ra cần phải tiêu thụ ngay .Chính vì vậy cần phải truyền tải điện năng

tới ngay nơi tiêu thụ. Điện năng được truyền tải bằng các đường dây điện.Với

mạng lưới dài tới hàng trăm hàng nghìn km.9|Thiết kế máy biến áp ba pha dầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I : TỔNG QUAN VỀ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×