1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

Cố định mạch từ MBA bằng đai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 91 trang )


BTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGtrong đó có ép trụ bằng cách thực hiện bằng băng thuỷ tinh ký hiệu của Nga là

nCE -T hoặc nCE -3 có thơng số: rộng 20mm, dày 0,2mm; lực kéo cho phép khi

dai đạt từ 70 đến 120kG.

Việc bố trí đai cùng với các chi tiết phụ như thanh gỗ tròn, tấm thép

thường nhln trên mặt cắt ngang như hình 10.

Theo hình 10 đối với đường kính trụ từ 260 đến 750mm, đường kính ngồi

của đai lớn hơn đường kính ngồi của trụ từ 11 đến I3mm. Sơ' thanh gỗ tròn và

chiều dày lớp bla cách điện dưới đai được chọn thích hợp tuỳ theo đường kính

trụ sao cho vành đai gần với dường tròn và khơng bị đứt do các góc thếp tơn

cứa đứt.59 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGHình 10 Các phương pháp ép gơngHình 11 Các phương pháp ép trụ60 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGHình 12 Mặt cắt ngang trụ• Vật liệu chế tạo mạch từ:

Thép kỹ thuật điện

Hiện nay hầu hết các nhà máy chế tạo biến thế đều được trang bị máy cắt

tôn tự động nên tôn thường được sản xuất dưới dạng cuộn có chiều rộng

1000mm hoặc chiều rộng bất kỳ tùy theo đơn đạt hàng. Tôn nguyên liệu thường

được sơn cách điện sẵn, nếu công suất máy không lớn không cẩn sơn lại tôn sau

khi gia công. Các đặc tính của tơn (đường cong từ hóa, suất tổn hao...) do nhà

sản xuất tôn cung cấp.

Thép kết cấu và vật liệu cách điện

Thép kết cấu để làm các chi tiết như xà ép gông, ti treo, gudông, bulông

và các lấm ép hai bên trụ và gông. Các loại thép này thường là thép hợp kim

thấp trừ các gudông ép dùng thép mác 20. Hàm lượng các bon trong thép

khoảng 0,1  0,4%. Trong các máy lớn hoặc đặc biệt để giảm khới lượng thép

kết cẩu người ta dùng thép có tính chất cơ khí cao như hợp kim niken nhẹ,

crơm, mơlipđen... Những loại thép này có giới hạn bền cao mà tính chất từ

trong thực tế khơng khác nhiều so với thép kết cấu hợp kim thấp. Nhược điểm

của chúng là có ứng suất nội cao, vì vậy để khử người ta phải ram ở nhiệt độ

650 - 750"c, điều này làm phức tạp thêm cho dây chuyền công nghệ. Ngày nay

người ta đả sử dụng khá rộng rãi một sơ' loại thép từ tính thấp làm các chi tiết

61 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGkết cấu để giảm tổn hao trong chúng, phổ biến nhất là các loại thép kí hiệu của

Nga là 45r 17103 (TY501 - 61) hoặc thép phi từ lính 1 X 18H9T. Các loại thép

này có cường độ cơ khí cao nhưng độ từ thẩm rất thấp.

Trong MBA giữa xà ép gông và gông, giữa các gudông ép với lõi sắt,

giữa các đai ép và lõi thép, giữa các thếp lá tôn của hai bậc khác nhau đéu được

cách điện. Vật liệu cách điện thường là bìa cách điện dày từ 2 đến 4mm, giấy

cách điện, ống giấy cách điện bakêlít có đường kính trong 6 -> 80mm dài đến

2m. Để ép các thếp lõi sắt người ta cũng dùng các thanh phíp, thanh gỗ tròn

bằng gỗ thơng hoặc dẻ dược sấy khô (độ ẩm <10%). Để cố định lõi sắt dừng

băng thuỷ tinh và sợi thuỷ tinh.

Các lá tôn kỹ thuật cần được phủ một lớp cách điện để giảm dòng fuco.

Yêu cầu của lớp cách điên này là chiều dày nhỏ có độ bền hố học, cơ học cao,

chịu nhiệt và có độ bám với tơn cao. Điện trở của lớp cách diện này phải đủ lớn

để giảm tổn hao thép trong lõi nhưng cũng không được quá lớn để đỡ phức tạp

trong việc nối đất mạch từ.

Người ta đã tìm được các loại sơn cách điện, thuỷ tinh lỏng hoặc phủ

cách điện bằng cách tạo một lớp ôxit cách điện trên bề mặt tấm tôn. Hiện nay

sơn cách điện bề mật tấm tốn được dùng nhiều nhất là sơn K-965 (trước đây

hay dùng sơn 302 hoặc 202). Loại sơn này có đặc điểm dung mơi khơ nhanh

trong khoảng một vài giây ở nhiệt độ 450  500nc. Sau khi sấy khơ bề mặt sơn

rất bóng. Cũng có thể dùng sơn gliptan để cách điện lá tôn nhưng khồng khuyến

khích vì loại này dễ tan trong dâu nóng. Sơn bakêtlít, sơn K-965 và sơn emay

HLL - 5123 khi đã pơlime hồn tồn sẽ trung tính dối với dầu. Nếu pơlime chưa

hồn tồn hoặc pơìime hoầ khơng đúng chế độ (kéo dài thòi gian, giảm nhiệt độ

đến 2000) thì các loại sơn trên giảm chất lượng và có khả năng tan trong dầu

nóng.

Thuỷ tinh lỏng có ưu điểm là rẻ tiền và nhiệt độ pơlime hố thấp (100 110"C), nhưng cũng có nhiểu nhược điểm như dễ hút ẩm, dễ bị ơxi hố, làm

tăng tgcủa dầu và đặc biệt độ bám với tòn kém, khó phù sơn. Vì vậy loại sơn

này hiện ít dùng.

62 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (91 trang)

×