1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp dùng MBA mẫu

Phương pháp dùng MBA mẫu

Tải bản đầy đủ - 0trang

BTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGHình 19 Xác định tổ nối dây bằng phương pháp hai vôn kế

Điện áp cấp vào phía cao áp hoặc hạ áp có trị sơ' khoảng 100V hoặc

200V và được đo bằng vôn kê' V;. Dùng vôn kê' V2 đo điên áp giữa các cực UbB;

UbC, UcC; UcB. Căn cứ vào bảng cơng thức tính ra các điện áp trên. Nếu trị số

tính được và đo được trùng nhau thì tổ nối dây của máy là đúng. Đối với MBA

cơng suất khơng lớn thì có thể dùng pha kế để xác định tổ nối dây. Pha kế là

một dụng cụ đo điện để xác định góc lệch pha giữa dòng điện và điên áp hoặc

giữa các dòng điên trong hai mạch nhánh. Nó gồm có 2 cuộn dây, một cuộn

mắc vào mạch dây quấn cao áp, cuộn kia mắc vào dây quấn hạ áp. Các cuộn

dây của pha kê' được nối qua một điện trở phụ có trị số lớn.

• Đo điện trồ của dây quấn

Việc đo điện trở của dây quấn cao áp và hạ áp của MBA được thực hiện

bằng cầu đo hoặc đo bàng phương pháp Vôn - Ampe, cầu đo như đã nói ờ phần

trước đối với máy điện quay hoặc bằng cầu đo điện tử số.

• Đo điện trở cách điện

Việc đo điện trở của dây quấn tương tự như đối với máy điện quay. Ở đây

chỉ phân tích thêm một số yếu tố.

Điện trở cách điện của dây quấn còn phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu đo điện

trở cách điên ở các nhiệt độ khác nhau ta được các tộ sô' khác nhau. Thường khi

nhiệt độ giảm di 10° (điện trở cách điện tăng lên 1,5-2 lần).

Để xác định mức độ ẩm ướt của dây quấn phải đo tổn hao điện môi của

cách điện. Nếu tgô vượt quá trị số quy định 1,5 lần thì cách điện được coi là

kém.

76 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGo điện dung giữa các dây quấn với nhau và với đất cũng đánh giá đượcmức độ ẩm của cách điện. Nếu cách điện khô điên dung hầu như không phụ

thuộc vào nhiệt độ. Khi cách điện bị ẩm, điện dung sẽ tăng lên rõ rệt khi nhiệt

độ tăng. Cách điện được coi là khơ nếu điện dung của nó ở nhiệt độ 75°c không

lớn quá 15% điện dung đo ở 25°c, tức là:

C75/C25=< 1,15.

Điện dung được đo bằng cầu đo, tần số 50Hz.

Khi cách điện được tẩm sấy tốt, điện dung của dây quấn hầu như không

phụ thuộc vào tần số. Nếu cách điện bị nhiễm ẩm điện dung giảm khi tần số

tăng. Căn cứ vào điều đó người ta có thể đánh giá độ ẩm cách điện bằng cách

đo tỷ sô' điện dung ở tần số 2 và 50Hz: C2/C50). Ở nhiệt độ khác nhau tỷ số này

cũng khác nhau, nếu tỷ số Cj/Cjonam.TỶ SỔ C2/C50

Nhiệt độ5102030405060701,51,231,321,41,451,571,661.7Để đo tỷ số C2/C50 có thể dùng thiết bị IIKB của Nga hoặc tương đương.

Thông thường người ta áp dụng hỗn hợp tất cả các phương pháp kiểm tra chất

lượng cách điện để khẳng định độ tin cậy của nó trước khi đưa vào vận hành.

• Thí nghiệm khơng tải và ngắn mạch

Thí nghiêm khơng tải nhầm mục đích kiểm tra xem trong q trình cơng

nghệ có sơ xuất để gây ra tổn hao trong mạch từ quá lớn khổng. Thí nghiệm này

đo được dòng điện khơng tải và tổn hao công suất không tải. So sánh kết quả đo

được với trị sơ' tính tốn và trị sơ' tiêu chuẩn quy định ta khẳng định được công

nghệ chế tạo mạch từ có hồn chỉnh khơng. Thí nghiệm khơng tải được thực

hiên bằng cách đưa điện áp có thể điều chỉnh trơn vào dây quấn hạ áp, để hở

77 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGdây quấn thứ cấp, đo dòng khơng tải i(i và cơng suất khơng tải p (). Thường trình

tự các tộ số lấy từ điện áp định mức hạ dần xuống.

• Thử nghiệm độ bền của cách điện

Cách điện chính của MBAHình 20 Thi nghiệm cách điện chính của MBA

Cách điện giữa các dây quấn với nhau, cách điện giữa dây quấn với mạch

từ và với vỏ thùng, cách điện giữa dây dẫn ra và bộ điều chỉnh điện áp với mạch

từ, vỏ thùng và với nhau. Thử nghiêm cách điện chính được thực hiên theo sơ

đồ hình 4.13, trơng đó BT là MBA cần thử nghiệm, HT là MBA tạo nguồn diện

có điện áp cao có khả năng điểu chỉnh được (trơn), nhờ máy biến áp tự ngẫu

TN. Khi thử ta tăng dần điện áp thử đặt vào dây quấn cần thử cho dến khi đạt

điện áp thử nghiệm quy định. Nếu không xảy ra hiện tượng phóng điện chọc

thủng hoặc phóng điện từng phần thì có thể kết luận cách điện tốt.

Điện áp thử nghiêm cho ở điều kiện khí quyển bình thường (nhiệt độ

+20°C, áp suất 760mmHgi độ ẩm 1 lg/nf) lâ'y theo bảng dưới.78 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGĐiện áp thử nghiệm của MBA

Điện áp làm việc (kV)3610152035Điện áp thí nghiệm (kV)182535455585Điện áp làm việc (kV)110150220330500750Điện áp thí nghiệm (kV)200275400400680830Đối với MBA khơ điện áp đến 10 kv, điện áp thử nghiệm lấy bằng 2/3 trị

số tương ứng trong bảng trên.

Trong cách thử nghiệm điện áp được tàng từ từ và được đo bằng vôn kế

đật trong mạch sơ cấp của MBA thí nghiệm.

Thử nghiệm cách điện dọc

Như đã nói ở trên, cách điện dọc bao gồm: cách điện giữa các bánh dây,

lớp dây, vòng dây với nhau; cách điện giữa các bánh dây của các pha khác

nhau; cách điên giữa dây dẫn và bộ điều chỉnh điện áp.

Các cách điện này được thử nghiệm bằng điện áp cảm ứng trong các dây

quấn. Khi thử nghiệm người ta đặt vào dây quấn cao áp hoặc hạ áp điện áp gấp

2 lần điện áp dịnh mức, dây quấn kia để hở. Để dòng điện khơng tải khơng tăng

quá mức làm hỏng dây quấn ta phải đồng thời tăng tần số của điên áp thử

nghiêm lên 2 lần (100Hz). Trong thời gian thử nghiệm là 1 phút.

Cách điện dược coi là tốt nếu trong quá trình thử nghiêm khơng có hiện

tượng dòng điện tàng, điện áp pha mất đối xứng, bốc hơi, bốc khói.

Đối với trường hợp khơng có nguồn 100Hz thì có thể dùng nguồn 50Hz

nhưng điện áp thử chỉ tăng 130% đối với MBA có mạch từ khơng có bu lơng

xun và 115% đối với mạch từ có bu lơng xun.

Thử nghiệm lại cách điện lá tôn

Sau khi lắp ráp xong ta cần phải kiểm tra lại cách điện giữa các lá tôn của

lõi sắt.

Thử nghiệm cách điện giữa các bulông xuyên với lỏi sát.

79 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp dùng MBA mẫu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×