1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >

X. Lắp ráp trên máy biến áp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.04 MB, 91 trang )


BTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGLắp cuộn dây

Dùng khí nén thổi sạch bụi bám trên cuộn dây rồi lắp cuộn dây vào các trụ.

Cuộn dây thơng thường có thể tự trói xuống nhờ trọng lượng của nó. Cuộn giữaHình 22 Lắp cuộn dây vào trụ

được lắp trước, hai cuộn bên ỉắp sau. Nếu cuộn dây lắp khó khăn do chật quá có

thể dùng thêm sức người hoặc dùng vật nặng ép xuống. Nếu quá chặt hoặc quá

rộng thì phải kiểm tra lại kích thước của lõi sắt và cúa cuộn dây. Khi lắp phải

chú ý kiểm tra vị trí các dầu dây ra so với lõi sắt với nhau. Tiếp theo, đặt cách

điện giữa 2 dây quấn và cuộn dây cao áp bằng các thanh nêm để tạo rãnh thông

dầu giữa hai dây quấn phải đều và chặt để dây quấn cao áp không xê dịch được.

Ghép lại gông trên và láp xà ép gông

Sau khi lắp xong các cuộn dây, ta dặt cách diện giữa dây quấn và gông

trên rồi ghép lại các lá tôn gông. Sau khi ép lại gơng trên, uốn các đầu dây vào

đúng vị trí rồi bọc cách điện (hoặc lồng ống cách diện). Bọc cách điện đầu dây

ra thường dùng băng cách diện lacotcan bọc chồng 1/2. Đối với lưới đến lOkV

bọc để dạt chiểu dày cách diện mỗi phía là l,5mm. Đặc biệt lưu ỷ những chỗ

uốn của đầu ra và chó nó đi ra khỏi cuộn dây.

Chú ý: Khi ghép lại gông trên phải ghép từ giữa ra.

Đai, hàn, co định các đầu dây ra85 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGTheo sơ đồ thiết kế người ta nối các đầu dây với thiết bị chuyển mạch

điều chỉnh điện áp. Đối với các MBA phân phối thường dấu Y/Y o - 12 hoặc

A/Y(, -11, còn dối với các MBA trung gian đấu Y/ A -11.

Để nối các dây dẫn bằng đồng trong MBA chủ yếu dùng phương pháp

hàn. Nếu dây đồng nhỏ (dảy tròn, đường kính đêh 2,5mm) có thể áp dụng

phương pháp hàn hổ quang cực than. Đối với dây dồng lớn (dây dẹt, tiết diện

hàng chục đến hàng trăm mm 2) áp dụng phương pháp hàn tiốp xúc điện, hàn

bằng đèn khò, đổ thiếc.

Yêu cầu cúa việc hàn nối là khi có dòng định mức chảy qua mơi hàn

khơng bị nóng lên, mối hàn phải đủ dộ bền cơ, chịu được uốn. Vật liệu hàn khi

hàn tiếp xúc điện hoặc đèn khò là quc hàn bạc - đồng hoặc đồng - phốt pho.

Tất cả các đầu dây ra phía cao áp đều được lồng trong ống cách điện tròn.

Các đầu dây ra phía cao cũng như hạ áp được cố định lên các giá gồ, không để

chúng dịch chuyên hoặc dung đưa tự do.

• Tổng lắp ráp ruột máy

Ruột máy dược lắp ráp cùng với nắp máy. Cần phải xác định tổng chiều

cao ruột máy tính từ lấm gỗ kẽ ở đáy cho đến phía nắp thật chính xác, đảm bảo

sao cho khi thả vào vỏ ruột máy không bị treo hoặc ép. Nắp máy được nối với

ruột máy thông qua các ti treo nối xà ép gơng với phía dưới nắp. Khi cần rút

ruột máy, chỉ cần rút.

Nắp lên là ruột máy cũng theo lên luôn. Đối với máy biến áp khơng gian

thì khơng như thế, ruột máy được lắp trước vào vỏ, nấp máy lắp sau cùng và chi

liên lạc với ruột máy qua các dây nối mềm với ti sứ. Đối với loại máy này khi

rút ruột máy phải tháo nắp trước. Đối với các máy lớn, nắp máy chụp từ trên

xuống việc tổng lắp ráp ruột máy được thực hiện trên tấm đáy của vó.

Nối các đầu dây ra với thiết bị chuyển mạch thường bàng đầu cốt, bắt

bulong. Kiểm tra lại thứ tự các dầu dây của các pha. Kicm tra lại dô chạt của

các bulong ép gông, bulông giằng giữa xà ép gông trên và dưới, đảm bảo cuộn

86 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANGdây của các pha thật chặt chẽ. Kiểm tra lại các vấu (hoặc thanh) chặn, xác định

vị trí ruột máy trong vỏ đảm bảo khi nằm trong vỏ với điểu kiện vận chuyển

nâng hạ không bị xê dịch, đảo lắc làm hiến dạng ruột máy.

• Tổng lắp ráp máy biến áp

Tổng lắp ráp MBA có các bước sau:

1. Kiểm tra, hiệu chỉnh lần cuối cùng ruột MBA.

2. Kiêm tra thùng MBA và các phụ kiện đi kèm.

3. Lắp ráp sứ cách điện, cơ cấu truyền động, bộ chuyển mạch điều chỉnh

diện áp, các thiết bị bảo .vệ.

4. Thả ruột máy vào thùng - đổ dầu.

5. Tất cả những việc phụ phải chuẩn bị trước nhằm hạn chê' tối đa thời gian

để ruột máy ngồi khơng khí sau khi sấy q 4 giờ, nhất là khi môi

trường ẩm.

XI.Chống rung và chống tiếng ồn cho máy biến ápNguyên nhân gây rung và ồn trong MBA chủ yếu là do từ thơng tản móc

vòng ra xung quanh. Từ thơng tản móc vòng trong máy lớn có thể do các

nguyên nhân sau:

Mạch từ của máy bị bão hồ do thiết kế.Mạch từ của máy bị bão hồ do công nghệ chế tạo không tốt làm giảm

khả năng dẫn từ do tơn silic bị biến tính.• Các mối ghép giữa trụ và gơng khơng kín, tạo khe hở lớn làm tăng từ

thơng tản tại đó.

• Do lỗi khi ghép tôn nên các lá tôn chuyển tiếp giữa trụ và gông không

trùng nhau (thường do ghép mỗi lớp quá nhiều lá) gây ra những vùng từ

thông bị uốn làm lá tôn bị rung.87 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uBTL TKBĐ&CNCTMĐGVHD: TS. BÙI VĂN QUANG• Khoảng cách giữa các cuộn dây, khoảng cách giữa cuộn hạ áp vói trụ

tăng làm tăng điện kháng tản của máy, hệ số hình dáng p khơng hợp lý ...

• Có từ thơng bậc 3 (khi tổ nối dây Y/Y, đặc biệt đối với mạch từ ba pha

độc lập, ba pha nâm trụ hoặc ba pha ba trụ trong mặt phảng nhưng cơng

suất lớn).

• Có từ thông thứ tự không trong mạch từ ( khi lệch pha quá nặng),

Để giảm tiếng ồn của MBA ngoài các yếu tố thiết kế, về phần chế tạo cẩn áp

dụng các biện pháp sau:

• Tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng chế tạo lá tôn: đọ ba via nhỏ, sai

số kích thước và góc cắt phải giảm tối da, tránh các tác động làm giảm độ

thẩm từ của vật liệu hoặc phải ủ dể phục hồi tính dản từ do tơn bị biến

tính trong q trình chế tạo.Tãng cường chất lượng khâu ghép mạch từ

sao cho giảm tối đa khe hở giữa các lá tôn. Các lá tôn trong một lớp phải

khép kín, khơng dể thừa thiếu hoặc lệch lớp, Đổ tránh sự lệch giữa hai lá

tôn tại vị trí chuyển tiếp tạo ra sự uốn cùa đường từ thông, nên ghép lá

đơn trong mỗi lớp lá tôn của mạch từ. Không để mạch lù bị biến dạng

(các sai số khi ghép dã nói ớ trên) làm tâng khe hở mối ghép hoặc biến

dạng đường từ thông di trong mạch từ.

• Phài ép chặt mạch lừ hoặc dùng sơn cách diện, keo cách diện dể giữa các

lá tôn không bị rung. Chữa các bậc lá tôn của trụ và gơng nên có một lớp

bìa cách điện để giảm rung và ồn.

• Các chi tiết kêì cấu (bulơng ép, xà ép gông...) nên dùng loại thép không

dẫn từ hoặc dẫn từ kém.

• Tăng cường độ dày của vỏ, cách ly ruột MBA với đáy thùng.

• Nên dùng MBA ngâm dầu vì dầu biến áp có tác dụng cản dịu sự rung

dộng và dập tắt hoặc giám tiếng ồn (tiêu âm, cách âm).88 | T h i ế t k ế m á y b i ế n á p b a p h a d ầ uXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (91 trang)

×