1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Lớp 2 >

a.Hướng dẫn làm bài tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.05 KB, 70 trang )


-Mẹ của bạn.

-Mẹ bạn có thái độ như thế nào ?

-Gọi HS kể lại câu chuyện.

-Nhận xét.

Bài 2

-Gọi 1 hs đọc yêu cầu bài tập.

-GV hướng dẫn cách làm.

-Cho hs nhắc lại các tiết học của lớp ngày hôm sau.

-Yêu cầu hs tự làm.

-Theo dõi và hướng dẫn

-Gọi hs đọc bài làm của mình.

-Nhận xét

3. Củng cố ( 4 phút )

-Gọi hs nhắc lại tên bài.- Nhờ có cơ giáo cho mượn bút, con viết

bài được 10 điểm và giơ bài lên cho bạn

xem.

-Mỉm cười và nói : Mẹ rất vui.

-Kể theo yêu cầu.-Hs đọc sgk.

-Theo dõi-Nhận xét ý thức học tập của hs.

4-Dặn dò: ( 1 - 2 phút ) Dặn hs về chuẩn bị bài sau.

Buổi chiều:

MÔN: THỰC HÀNH TOÁN

TIẾT 1 (Tuần 6)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

- Biết thực hiện php cộng cĩ nhớ dạng 7 cộng với một số.

- p dụng php cộng dạng toán này để giải bi tốn cĩ lin quan.

- Rèn kĩ năng giải tốn về nhiều hơn cho HS.

- Tham gia tích cực rèn luyện giải bài, u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực , tự học ,giao tiếp, tính

tốn.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Đối với giáo viên:- Đối với học sinh: SGK,

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I. Ổn định tổ chức lớp :( 1 - 2 phút)

II. Kiểm tra bài cũ :(4 - 5 phút)

III. Hoạt động bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút)

2. Giảng bài mới: ( 26 phút)

*Bài 1: Tính nhẩm

7+6= 7+7= 7+3+2=

7+3+5=

- HS đọc yêu cầu

7+4= 7+9= 7+5= 7+8=

- HS làm bài vào vở.

- HS nêu miệng kết quả bài.

7+6= 13 7+7= 14 7+3+2= 12

 Bài tập 2:Đặt tính rồi tính tổng,

7+3+5=15

7+4= 11 7+9= 16 7+5=12 7+8=15

biết các số hạng là:

57 v 4

77 v 5 27 v 8 87 v 6

- Bài tập gồm mấy yêu cầu?

- HS nêu yêu cầu

- Theo dõi v HD làm bi

GV chữa bài và nhận xét.

- 2 yêu cầu

Bi tập 2 củng cố kiến thức nào?

- HS làm vào vở

- 4 HS lên bảng làm

 Bài 3: Giải bài tốn theo tóm tắt

Vân cắt được : 17 bông hoa

Hoa cắt được nhiều hơn Vân: 8 bông hoa

Hoa cắt được : .......... bông hoa?

? Bài tốn cho biết gì

- HS dựa vào tóm tắt nêu bài tốn.

? Bài tốn hỏi gì

- HS nêu

? Muốn biết Hoa làm được bao nhiêu bông hoa ta làm

- Lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng.

như thế nào.

* Bài 4: Đố vui

- HS đọc yêu cầu.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

- HS thảo luận nhóm

Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

- Đại diện lên thi.

A. 3

C. 5

Đáp án: D. 6

B. 4

D. 6.

3. Củng cố: ( 2 – 4 phút)

- GV chốt lại tồn bài.

- Nhận xét tiết học.

4. Dặn dò: ( 1- 2 phút)- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau.

.

MÔN: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TIẾT 2 (tuầ 6)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

-HS đọc và phân biệt được vần ai,ay, s,x trong các từ ứng dụng.

-HS biết sử dụng đúng các thanh dấu trong câu.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cần hiểu đúng nội dung các biển báo giao thơng.

- HS u thích mơn học.

- Tham gia tích cực rèn luyện giải bài, u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực , tự học ,giao tiếp,

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Đối với giáo viên:

- Đối với học sinh: SGK,

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I. Ổn định tổ chức lớp :( 1 - 2 phút)

II. Kiểm tra bài cũ :(4 - 5 phút)

III. Hoạt động bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút)

2. Giảng bài mới: ( 26 phút)

Bài tập 1:Điền vần :ai hoặc ay.

(mít ) s.... quả

- HS đọc

Thác nước ch.......

HS đọc yêu cầu

(nghề ) ch...... lưới

HS làm bài .

Bài tập 2 .a, Điền vào chỗ trống : s hoặc x

mít ) sai quảCây ....i

Củ .....âm.....e đạp đua

cây cao ....uThác nước chảy

(nghề ) chài lướib, Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:

Đang chang chang nắng

Bông ào mưa rơi

Sân lúa đang phơi

Đa phải vội quét.

Mưa chưa ướt đất

Chợt lại xanh trời

Bé hiêu ra rồi :

Mưa làm nung me!Mưa chưa ướt đất

Chợt lại xanh trời

Bé hiểu ra rồi :

Mưa làm nũng me!

Nhận xét và đối chiếu với bài của mình.Bài tập 3.Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau?

a, Nam đi bộ tới trường

b,Vì sao Nam đi chậm lại thấy biển báo

c,Biển báo “Trường học’’dành cho người đi xe

d,Biển báo “ Trường học nhắc người đi xe điều gì?

Bài tập 4.Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm.

a, Lương Thế Vinh là thần đồng đất Việt.

b,Mơ là học sinh bé nhỏ nhất lớp.

c,Đồ vật thân thiết nhất với Long là máy vi tính.

3. Củng cố: ( 2 – 4 phút)

- GV chốt lại toàn bài.

- Nhận xét tiết học

4. Dặn dò: ( 1- 2 phút)

- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau

Thứ sáu ngàyHS đọc lần lượt từng câu thơ và đánh thanh

dấu vào các từ nhất.

HS trả lời miệng

Đang chang chang nắng

Bỗng ào mưa rơi

Sân lúa đang phơi

Đã phải vội quét.HS đọc y/c bt3.đọc từng câu và làm bài.HS đọc y/c bt4

HS đọc từng câu và đặt câu hỏi cho từng

câu.

a, Ai là thần đồng đất Việt?

b, Ai là học sinh bé nhỏ nhất lớp?

c,Đồ vật thân thiết nhất với Long là gì?

HS trả lời.

HS lắng nghe và ghi nhớ.tháng 10 năm 2019Buổi sáng

MƠN: TỐN

BÀI DẠY : 26 + 5 (Tiết 35)

I . MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ cần đạt:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 5- Biết giải bài toán về nhiều hơn. Biết thực hành đo độ dài đoạn thẳn

- Tham gia tích cực rèn luyện giải bài, u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực tính tốn

II . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

- Giáo viên: Bộ đồ dng dạy toán.

- Học sinh : SGK , Bộ đồ dùng học toán.

III . THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY V HỌC

Hoạt động của gio vinHoạt động của học sinhI. Ổn định tổ chức lớp ( 1- 2 phút)

II. Kiểm tra bài cũ:( 4 – 5 phút)-HS làm bài.Gọi hs làm bài tập tính nhẩm;6+6=7 +8 =Nhận xét bài cũ.8 +6=9 + 6=4 +6 =5+6III. Hoạt động bài mới :-HS nhắc lại1.Giới thiệu bài: ( 2 - 3 phút)

GV giới thiệu và ghi bảng

2. Giảng bài mới : ( 25 -28 phút)-Theo dõia. Giới thiệu phép cộng 26 + 5

-Nêu bài tốn có phép tính 26 + 5.-Sử dụng que tính rồi đặt tính để tìm kết quả.

-Nêu cách thực hiện phép tính.-Yêu cầu hs sử dụng que tính để tìm kết quả.

-u cầu hs đặt tính và nêu cách tính.

-Nhận xét.-HS tự làm bàib. Thực hành

Bài 1

-Yêu cầu hs tự làm bài.- HS điền-Nhận xét.

Bài 2: GV yuê cầu HS điền số vào ô trống-HS đọc đề bài- GV nhận xét-Trả lời.Bài 3-Trả lời-Yêu cầu hs đọc đề bài-HS tóm tắt và giải-Bài tốn cho biết gì?

-Bài tốn u cầu gì?

-u cầu hs tóm tắt bài tốn và giải.

-Nhận xét.

Bài 4

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn hs cách đo.

-Yêu cầu hs sử dụng thước có chia đơn vị đo độ dài

để đo các đoạn thẳng.

3. Củng cố ( 4 phút )

-Gọi hs nhắc lại tên bài.

-Nhận xét ý thức học tập cuả hs.

4-Dặn dò: ( 1 - 2 phút )

Dặn hs về làm bài tập

MÔN: THỰC HÀNH TOÁN

TIẾT 2 (Tuần 6)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 47 + 5; 47 + 25

- Áp dụng phép cộng dạng toán này để giải bài tốn có liên quan.

- Rèn kĩ năng giải tốn ít hơn cho HS.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

×