1. Trang chủ >
  2. Mầm non - Tiểu học >
  3. Lớp 2 >

a. Giới thiệu phép cộng 26 + 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (425.05 KB, 70 trang )


-Nhận xét.

Bài 2: GV yuê cầu HS điền số vào ô trống-HS đọc đề bài- GV nhận xét-Trả lời.Bài 3-Trả lời-Yêu cầu hs đọc đề bài-HS tóm tắt và giải-Bài tốn cho biết gì?

-Bài tốn u cầu gì?

-u cầu hs tóm tắt bài tốn và giải.

-Nhận xét.

Bài 4

- GV nêu yêu cầu bài tập

-GV hướng dẫn hs cách đo.

-Yêu cầu hs sử dụng thước có chia đơn vị đo độ dài

để đo các đoạn thẳng.

3. Củng cố ( 4 phút )

-Gọi hs nhắc lại tên bài.

-Nhận xét ý thức học tập cuả hs.

4-Dặn dò: ( 1 - 2 phút )

Dặn hs về làm bài tập

MƠN: THỰC HÀNH TỐN

TIẾT 2 (Tuần 6)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 47 + 5; 47 + 25

- Áp dụng phép cộng dạng toán này để giải bài toán có liên quan.

- Rèn kĩ năng giải tốn ít hơn cho HS.- HS u thích mơn học

- Tham gia tích cực rèn luyện giải bài, u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực , tự học ,giao tiếp, tính tốn.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Đối với giáo viên:

- Đối với học sinh: SGK,

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I. Ổn định tổ chức lớp :( 1 - 2 phút)

II. Kiểm tra bài cũ :(4 - 5 phút)

III. Hoạt động bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút)

2. Giảng bài mới: ( 26 phút)

a. .Hướng dẫn HS làm bài tập. 30’

*Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

57 và 25

37 và 24

47 và 37

8 và 87

- Bài tập gồm mấy yêu cầu?

57

+374724+

37+

25- HS đọc yêu cầu2 yêu cầu

HS làm bài vào vở, 2 HS lên bảng làm bài.8

+

87GV chữa bài và nhận xét.

Bài tập 1 củng cố kiến thức nào?Phép cộng dạng 47 + 25* Bài tập 2:HS nêu yêu cầu

- HS làm vào vở

- 2 HS lên bảng làm>18 + 7......18 + 9

27 + 7......27 + 5<=?18 + 7....17 + 8

47 + 5.....45 + 7GV chữa bài và nhận xét.

Bài tập 2 củng cố kiến thức nào?Phép cộng dạng 47 + 5* Bài 3: Mẹ nuôi được 18 con thỏ, chị ni được ít

hơn mẹ 6 con thỏ. Hỏi chị ni được bao nhiêu con

thỏ?

- Bài tốn cho biết gì?

- Bài tốn hỏi gì?Chữa bài, nhận xét.

Bài tập 3 củng cố kiến thức nào?

* Bài 4: Đố vui- HS phân tich đề bài tốn.

Tóm tắt

Mẹ ni

: 18 con thỏ

Chị ni ít hơn mẹ: 6 con thỏ

Chị ni

:.... con thỏ?

- Nhìn vào tóm tắt đọc lại đề bài tốn.

- Lớp làm bài vào vở, 1 HS lên bảng.

Bài giải

Chị nuôi được số con thỏ là:

18 – 6 = 12(con thỏ)

Đáp số: 12 con thỏ

- Bài tốn về ít hơn.10

85- HS đọc yêu cầu.4- Lớp làm bài vào vở.

Có rất nhiều cách, HS trình bày miệng.2

Cho 7 số: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Hãy chọn 4 số sao trong

7 số đó để viết vào 4 ơ vng của hình vẽ bên, sao

cho cộng các số ở hàng ngang hoặc cộng các số ở cột

dọc đều có kết quả bằng 17.

3. Củng cố: ( 2 – 4 phút)

- GV chốt lại tồn bài.

- Nhận xét tiết học.

4. Dặn dò: ( 1- 2 phút)

- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau.

MƠN: THỰC HÀNH TỐN

BÀI DẠY: LUYỆN TẬP , Tiết 3

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

Củng cố kỹ năng tính cộng , giải tốn có lời văn bằng 1phép tính cộng.II.Đồ dùng dạy học:

- Vở Thực hành Tiềng Việt và Tốn.

- Hệ thống bài tập

- Tham gia tích cực rèn luyện giải bài, u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực , tự học, giao tiếp, tính tốn.

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Đối với giáo viên:

- Đối với học sinh: SGK,

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I. Ổn định tổ chức lớp :( 1 - 2 phút)

II. Kiểm tra bài cũ :(4 - 5 phút)

III. Hoạt động bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút)

2. Giảng bài mới: ( 26 phút)

a. Bài 1: Tính nhẩm.

7+4 =

7+7 =

7+5 =

7+8 =

7+6 =

7+9 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

.87 + 4 ; 59 + 32 ;37 +9 ;7+18

. 77 + 5 ; 89 + 6 ; 17+10 ;47+8

Bài 3:

Bình có 27 tấm ảnh,Nam nhiều hơn Bình 5tấm ảnh.

Hỏi Nam có bao nhiêu tấm ảnh.

G/V: hướng dẫn học sinh làm bài .

G/V : Tổ chức lớp chửa bài tập

3. Củng cố: ( 2 – 4 phút)

- GV chốt lại toàn bài.

- Nhận xét tiết học.

4. Dặn dò: ( 1- 2 phút)

- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau.

Buổi chiều:-HS đọc yêu cầu.

HS làm bài vào vở.

Đổi chéo vở kiểm tra bài của nhau.-HS đọc yêu cầu.-HS làm bài.

Giải .

Số tấm ảnh Nam có là:

27 + 5 = 32 (tấm ảnh )

Đáp số : 32 tấm ảnh .MÔN: TẬP VIẾT

BÀI DẠY : CHỮ HOA: E , Ê Tiết 7 (PPCT)

I . MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức, Kĩ năng, Thái độ cần đạt:

- Viết hai chữ hoa E, Ê theo mẫu cõ vừa và cở nhỏ ( 1 dòng cở vừa, 1 dòng cở nhỏ), chữ và câu

ứng dụng Em ( 1 dòng cở vừa, 1 dòng cở nhỏ), Em yêu trường em ( 3 lần)

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu chữ

- Tham gia tích cực rèn luyện chữ viết . u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực tự học, giao tiếp.

II . ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :

- Gio vin: Mẫu chữ hoa E, Ê

- Học sinh : vở tập viết,bảng con.

III . THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

I. Ổn định tổ chức lớp ( 1- 2 phút)

- Hát

II. Kiểm tra bài cũ: ( 4 – 5 phút)

-Gọi hs viết bảng chữ hoa Đ

- 2 HS lên bảng viết.

-Nhận xét,

III. Hoạt động bài mới :

- HS mở vở để GV kiểm tra

1.Giới thiệu bài: ( 1 - 2 phút)

GV giới thiệu và ghi bảng

2. Giảng bài mới : ( 25 phút )

Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chữ hoa:

-GV giới thiệu mẫu chữ hoa

- Lắng nghe…

-Cho hs nhận xét về độ cao của chữ

-GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

-Gọi hs viết bảng

- HS quan sát nhận xét chữ E

-Nhận xét.

Hoạt động 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng:

+… 5 li

-Gọi hs đọc câu ứng dụng

- HS ch ý lắng nghe.

-GV nêu ý nghĩa câu ứng dụng.

-Yêu cầu hs tìm chữ hoa có trong câu ứng dụng.

-Tìm những chữ có độ cao 2,5 ơ li.

-Tìm những chữ có độ cao 1,5 ơ li.

-Tìm những chữ có độ cao 1,25 ơ li-Tìm những chữ có độ cao 1 ơ li.

-GV mẫu tiếng em bằng chữ cỡ vừa và nhỏ

-Cho hs viết bảng

-Nhận xét

Hoạt động 3: Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết:

-GV nêu yêu cầu.

-Cho hs viết vào vở

-Quan sát, uốn nắn hs

-Thu bài , nhận xét

3. Củng cố ( 4 phút )

-Gọi hs nhắc lại tên bài

-Nhận xét ý thức học tập của hs.

4.Dặn dò: ( 1 - 2 phút )

Dặn hs về nhà viết bài vào vở- HS quan sát.

- HS viết trên không trung.

- HS viết bảng con chữ E

- HS viết bảng con.- Viết bảng con chữ: Em- Viết bài vào vở theo yêu cầu...

- Nộp vở ...MÔN: THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

TIẾT 3 (Tuần 6)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức , Kĩ năng và thái độ cần đạt:

- Rèn kỹ năng nghe và nói : Biết trả lời câu hỏi và đặt câu theo mẫu khẳng định , phủ định .

- Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu khẳng định,phủ định.

- HS u thích mơn học.

2. Nội dung giáo dục tích hợp:

3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh : Năng lực , tự học ,giao tiếp,

II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Đối với giáo viên:

- Đối với học sinh: SGK,

III. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

2. Hướng I. Ổn định tổ chức lớp :( 1 - 2 phút)II. Kiểm tra bài cũ :(4 - 5 phút)

III. Hoạt động bài mới

1. Giới thiệu bài: ( 1 phút)

2. Giảng bài mới: ( 26 phút)

a. dẫn làm bài tập :

* Bài tập 1 : Đặt câu theo mẫu

Nam không đi tập võ

Nam không đi tập võ đâu.

Nam có đi đi tập võ đâu.

Nam đâu có đi tập võ.

+ Cho h/s thực hành tương tự trên.

a) Bài tập này khơng khó.

b) Truyện tranh này không hay.

* Bài tập 2 : Lan và Huệ học hai trường khác nhau.

Lan nói với Huệ:

- Trường học của Huệ xa.

- Lớp học của Huệ nhỏ.

-Sân chơi của trường Huệ hẹp.

Dựa theo mẫu của bài tập 1,em hãy giúp Huệ viết 3

câu bày tỏ ý phủ định lời của Lan, bên trường của

Huệ.

- Giúp h/s nắm yêu cầu của bài .

3. Củng cố: ( 2 – 4 phút)

- GV chốt lại tồn bài.

- Nhận xét tiết học.

4. Dặn dò: ( 1- 2 phút)

- Về nhà xem lại bài , chuẩn bị bài sau.- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS theo dõi.- Nối tiếp nhau đặt 3 câu theo mẫu .

- Lớp nhận xét .

- HS đọc yêu cầu .

- HS chia nhóm 4 thảo luận.

- Đại diện trình bày.

- Lớp nhận xét tuyên dương.SINH HOẠT CUỐI TUẦN 7Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (70 trang)

×