1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Qui trình vệ sinh cửa hàng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.81 MB, 40 trang )


30

- Chắc chắn, vật liệu sẽ trở nên cũ khi trải qua một th ời gian, nhưng không th ể

nhầm lẫn giữa “cũ” và “không sạch sẽ”. Một bề mặt có th ể cũ nhưng v ẫn đ ược

sạch sẽ.

- Để một cửa hàng duy trì vệ sinh sạch sẽ, phải tuân theo nh ững quy trình v ệ

sinh hàng tuần, hàng tháng. Ý tưởng là để vệ sinh một mục hoặc khu vực tr ước

khi nó hiển thị những vết bẩn có thể nhìn thấy được. Bằng cách đó, việc lau chùi

sẽ dễ dàng vì nó chỉ cần vài phút để lau thay vì vài giờ vài ngày đ ể lau chùi.

- Điều quan trọng là mỗi cửa hàng được duy trì một cách có t ổ ch ức và khơng có

sự lộn xộn. Đặt mọi thứ ở những nơi thích hợp của nó. Nếu m ột v ật dụng có ch ỗ

để cất giữ, hãy tìm và cho mọi người biết nơi cất giữ nó.

 Hóa chất Sanitizing:

- Cần vệ sinh tất cả các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm sau khi đã được r ửa s ạch

hồn tồn.

- Việc vệ sinh khơng giết chết tất cả các vi khuẩn nhưng làm gi ảm tr ọng l ượng

vị khuẩn đến mức an toàn.

- Các khu vực khác dể vệ sinh thường xuyên bao gồm h ệ th ống Pulse, thùng rác,

tay nắm cửa, điện thoại … Bằng cách khử trùng, bạn giảm nguy cơ ô nhi ễm vi

khuẩn trong thực phẩm và tương tự, tiềm năng gây ngộ độc thực phẩm.

- Các dung dịch diệt khuẩn amoni bậc bốn nên được duy trì ở 100-150 ppm. Nếu

quá mạnh của một dung dịch khử trùng có thể để lại dư lượng trên bề mặt, có

thể mang sang sản phẩm và gây ô nhiễm dẫn đến phản ứng dị ứng. Quá ít thu ốc

khử trùng và cách xử lý sẽ khơng có hi ệu quả trong vi ệc di ệt khu ẩn. Vì nh ững lý

do này, điều quan trọng là kiểm tra các bi ện pháp vệ sinh th ường xuyên đ ể đ ảm

bảo rằng nồng độ thích hợp đang được duy trì.

- Có ba cách khác nhau để diệt khuẩn:

 Ngâm hóa chất

Có thể được thực hiện bằng cách chuẩn bị một dung dịch khử trùng trong bồn

thứ 3 của bồn rửa ba ngăn. Các đồ vật được khử trùng ph ải đ ược nhúng trong ít

nhất 1 phút trong dung dịch sát trùng s ạch ch ứa 100-150ppm ch ất tẩy trùng

amonium bậc bốn ở nhiệt độ ít nhất 75oF (24o C). Một khi các đồ vật được khử

trùng, hãy để chúng trệt để ráo và khơng khí khơ. Khơng dùng khăn để lau khơ.

 Phun31

Được sử dụng trên các bề mặt như mặt quầy và các thi ết bị l ớn không th ể tháo

lắp rửa. Sử dụng mộ chai xịt, xịt chất khử trùng lên bề mặt và đến khi b ề m ặt tự

khô.

 Lau khô

Được sử dụng trên các bề mặt không thể ngâm hoặc phum, như máy đi ện tho ại

có thể bị hư hỏng nếu bên trong bị ướt. Áp dụng thuốc sát trùng vào khăn s ạch

và lau trên bề mặt, để khơ trong khơng khí.

 Thời gian chưa Rush hoặc sau giờ Rush ( Thời gian đông khách):

Nếu chưa tới giờ Rush, hãy chọn một số công việc vệ sinh hàng tuần để làm

việc.

Và sau giờ rush, đó là thời điểm tốt để làm sạch nhanh chóng tr ước khi các b ụi

bẩn bắt đầu cứng lại hoặc lan ra xung quanh

1. Lau sạch tất cả các quầy.

2. Quét sạch các bụi bẩn.

3. Rửa tất cả các dụng cụ liên quan đến thực phẩm.

4. Rửa các đồ dung thực phẩm và để cho ráo.

5. Vệ sinh nhà vệ sinh (Toilet 5 sao).

 Đóng cửa hàng

- Vào thời điểm đóng cửa, một nỗ lực của nhóm là rất quan tr ọng. Có r ất nhi ều

việc phải làm trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi bạn có th ể bắt đầu

dọn dẹp một số khu vực sớm hơn, không nên dọn dẹp các bin Makeline trước,

hãy để các bin topping ở Makeline trên.

- Để thùng nguyên liệu Makeline cho đến khi bạn làm pizza cuối cùng của mình

vào ban đêm. Khi bạn dọn dẹp makeline, bao gồm các thành ph ần còn sót l ại và

đặt chúng trực tiếp vào kho mát. Hãy chắc chắn sử dụng chúng vào ngày hôm

sau.

- Không lắp ráp lại makeline cho đến ngày hơm sau. Đảm b ảo nó đã đ ạt xu ống

dưới 41oF (5oC) trước khi đưa hàng hóa vào Makeline ngày hôm sau.

1. Bọc tất cả các thực phẩm lại

2. Tháo lắp hết Makeline

3. Đem tất cả các dụng cụ Makeline xuống bồn rửa chén để rửa32

4. Rửa và vệ sinh sạch sẽ tất cả các khu vực

5. Rửa và lau toàn bộ sàn nhà

6. Làm sạch Makeline dưới, Makeline trên và tủ trên Makeline

7. Sử dụng một cái xô nước để làm sạch

8. Làm vệ sinh tất cả các bề mặt ti ếp xúc v ới th ực ph ẩm, bao g ồm Makeline và

các mặt tiếp xúc với thực phẩm bằng cách phun thu ốc di ệt trùng cho đ ến khi b ề

mặt ướt. Để khơ khơng khí.

9. Thùng rác phải được thu gom rác, làm sạch di ệt khuẩn và thay bao rác m ới

10. Lau sàn nhà và để bảng cảnh báo trơn ướt.

3. Vệ sinh các thiết bị và khu vực

 Thiết bị

 Tủ coke:

- Bên ngoài của tủ Coke nên được làm sạch hàng đêm

- Làm sạch cửa kính bằng Glass Cleaner và khăn vàng

- Dụng cụ cần thiết:

1. Khăn vàng

2. Bình xịt lau kiếng

- Làm sạch từng kệ bên trong tủ và fill nước lại đầy theo FIFO

 Hot Bags ( Túi đựng bánh).

- Dụng cụ cần thiết:

1. Khăn khô

2. Bình Sanitizer

- Hot Bag được sử dụng để mang thực phẩm đến khách hàng và sự xuât hi ện của

nó phản ảnh chất lượng của sản phẩm bên trong nó

- Nếu Hot Bag bẩn, khách hàng không th ể không băn khoăn khơng bi ết c ửa hàng

có phục vụ mình bằng Thực Phẩm bẩn hay khơng.

- Túi Hot Bag phải được lau thường xuyên trong ngày để loại b ỏ các v ết b ẩn tích

tụ bên trong.33

- Hãy chắc chắn lau các góc và các đường may đ ể ngăn ngừa s ự phát tri ển c ủa vi

khuẩn ở những khu vực này.

- Phun diệt khuẩn bên trong cho đến khi ướt và để yên vài phút trước khi lau khô

hoặc nếu vào cuối ngày, để không khí làm khơ Hot Bag.

 Makeline ( Quầy làm bánh).

Makeline phải được giữ sạch bằng cách quét sạch các vụn bánh hoặc topping

trên khay ngay lập tức và thường xuyên lau sạch nó trong suốt cả ngày.Trong thời

gian chưa có bánh, tháo khay và đưa chúng vào bồn rửa chén để làm s ạch và kh ử

trùng.

Dụng cụ cần thiết

1. Bình Sanitizer

2. Khăn trắng

3. Xơ nước sạch

Tắt Makeline trước 15p để việc vệ sinh được thực hiện dễ dàng hơn.

KHÔNG tắt hoặc tháo rời các thiết bị Makeline cho đến khi Pizza cu ối cùng c ủa

bạn đã được thực hiện.

KHƠNG cho phép các bin topping trên quầy khơng được làm lạnh b ất c ứ lúc nào,

kể cả thời gian đóng cửa. Điều này có thể dẫn đến sự phát tri ển nhanh chóng

của các vi khuẩn có hại.

Trước khi lau chùi Makeline đem tất cả các sản phẩm thực ph ẩm vào kho mát k ể

cả các bin hàng hóa ở tủ makeline dưới. Hãy chắc chắn rằng chúng được sử dụng

vào ngày hôm sau.

 Tháo khung đỡ, khay, lưới và đem xuống khu vực Back of store rửa chén.

 Đầu tiên lau sạch tất cả các mảnh vụn thức ăn bằng khăn ẩm. B ỏ các

mảnh vụn bánh trong thùng rác và xả khăn vào xô nước sạch ấm.

 Chú ý giặt khăn : rửa khăn trong quá trình làm s ạch là r ất quan tr ọng. Khi

hoàn thành việc lau chùi, giặt khăn và phơi khô

 Xịt phun sương diệt khuẩn lên trên bề mặt cần được làm sạch, sau đó lau

lại bằng khăn khơ.

Làm sạch Makeline : Makeline dưới, Makeline trên và tủ Makeline. Thêm vào đó,

hãy vệ sinh miếng đệm cửa vì nó có chứa rất nhi ều bụi bẩn, thay th ế mi ếng

đệm cửa nếu cần.

Diệt khuẩn quầy Makeline : Phun sương Sanitizer trên bề mặt ti ếp xúc v ới th ực

phẩm, để bề mặt được làm khô bằng không khí.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (40 trang)

×