1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ưu điểm và nhược điểm của thương lượng

Ưu điểm và nhược điểm của thương lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

4. Ưu điểm và nhược điểm của

thương lượng

4.1. Nhược điểm

• Hồn tồn phụ thuộc vào sự hiểu biết và thiện

chí của các bên tranh chấp, kết thúc thương

lượng không phải trong mọi trường hợp đều có

thể có được kết quả;

• Việc thực hiện các kết quả thương lượng không

được đảm bảo bằng cơ chế pháp lý mang tính

bắt buộc.III – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

THƠNG QUA HỊA GIẢI

1. Định nghĩa

2. Đặc điểm

3. Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải1. Định nghĩa

Hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp,

trong đó có sự tham gia của bên thứ 3 độc lập do

2 bên cùng chấp nhận hay chỉ định giữa vai trò là

trung gian để hỗ trợ cho các bên tìm kiếm những

giải pháp phù hợp cho việc chấm dứt những mâu

thuẫn, xung đột đang tồn tại giữa các bên.2. Đặc điểm

• Có sự hiện diện của bên thứ 3 làm trung gian để

hỗ trợ các bên tìm kiếm giải pháp tối ưu loại trừ

tranh chấp;

• Q trình hòa giải khơng chịu sự chi phối bởi

các quy định có tính khn mẫu về thủ tục;

• Việc thực thi kết quả hào giải hoàn toàn phụ

thuộc vào sự tự nguyện của các bên.3. Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

3.1. Ưu điểm

• Giữ được quan hệ lâu dài hợp tác giữa các bên; giữ được

các bí mật trong kinh doanh

• Ko bị ràng buộc bởi các quy tắc tố tụng chặt chẽ, t/gian giải

quyết rút gọn, chi phí thấp hơn so với TTTM và TA.

• Người làm trung gian hòa giải thường là người có trình độ

chun mơn, am hiểu lĩnh vực và vấn đề tranh chấp sẽ

biết cách làm cho ý chí của các bên dễ gặp nhau.

• K/quả hòa giải được sự chứng kiến của người thứ 3  sự

tôn trọng và tự nguyện tuân thủ cao hơn thương lượng .3. Ưu điểm và nhược điểm của hòa giải

3.2. Nhược điểm

• Vẫn hồn tồn phụ thuộc vào sự hiểu biết và thiện chí

của các bên tranh chấp,

• Việc thực hiện các kết quả thương lượng không được

đảm bảo bằng cơ chế pháp lý mang tính bắt buộc.

• Có sự tham gia của người thứ 3, ít nhiều uy tín cũng

như bí mật trong kinh doanh bị ảnh hưởng.

• Chi phí tốn kém hơn so với thương lượng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ưu điểm và nhược điểm của thương lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×