1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
với nơi điều trị chửa trứng trước đó (n=159)

với nơi điều trị chửa trứng trước đó (n=159)

Tải bản đầy đủ - 0trang

61Tổng2616,413383,4Nhận xét: Tỷ lệ biến chứng UNBN nguy cơ cao ở 2 nhóm bệnh nhân

có tiền sử điều trị chửa trứng tại CSYT tuyến trung ương và tuyến dưới có sự

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Bệnh nhân được điều trị chửa

trứng ở tuyến dưới có nguy cơ mắc UNBN nguy cơ cao gấp 3,6 lần so với

nhóm được được điều trị tại tuyến trung ương (95% CI: 1,45-8,93).

Bảng 3.11. Mối liên quan giai đoạn bệnh u nguyên bào nuôi và thiếu máu

(n=201)

Nguy cơ cao

UNBNNguy cơ thấp

SốSốTỷ lệlượng(%)1733,33466,7Khơng1711,313388,7Tổng3416,916783,1Thiếu máulượn

gTỷ lệOR

(95% CI)p(%)3,910,001(1,81-8,45)Nhận xét: Bệnh nhân có tình trạng thiếu máu (nồng độ Hemoglobin

<110 g/l) có nguy cơ mắc UNBN thuộc nhóm nguy cơ cao gấp 3,91 lần so với

bệnh nhân không thiếu máu (p < 0,01; 95% CI: 1,81-8,45).

Bảng 3.12. Mơ hình phân tích hồi quy đa biến

Yếu tố nguy cơOR (95%CI)pKhông tuân thủ theo dõi sau

chửa trứng69,21 (15,99-299,53)< 0,001Điều trị chửa trứng ở tuyến

tỉnh6,27 (1,34-29,39)0,02Thiếu máu1,38 (0,38-5,02)0,62Không được tư vấn sau0,19 (0,03-1,14)0,0762chửa trứng

Nhận xét: Qua mơ hình phân tích hồi quy đa biến ta thấy trong tất cả

các yếu tố liên quan đến giai đoạn biến chứng UNBN sau chửa trứng, yếu tố

tuân thủ theo dõi sau điều trị chửa trứng là quan trọng nhất. Việc không tuân

thủ theo dõi sau chửa trứng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ xuất hiện

biến chứng UNBN giai đoạn muộn (thuộc nhóm nguy cơ cao) tăng rõ rệt.

Bên cạnh đó, một yếu tố nguy cơ khác là cơ sở điều trị chửa trứng

trước đó cũng có liên quan tới sự tăng tỷ lệ biến chứng UNBN nguy cơ cao.

Bệnh nhân đã được điều trị chửa trứng tuyến cơ sở có nguy cơ mắc UNBN

thuộc nhóm nguy cơ cao lớn hơn so với nhóm bệnh nhân điều trị chửa trứng

tuyến trung ương.3.2. KẾT QUẢ ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC KHÁM THEO DÕI SAU CHỬA TRỨNG VÀ

MỨC ĐỘ BIẾN CHỨNG U NGUYÊN BÀO NUÔI3.2.1.Kết quả đào tạo và tổ chức khám theo dõi chửa trứng tại tuyến tỉnh

Bảng 3.13. Hiệu quả thay đổi kiến thức của cán bộ y tếvề chẩn đốn,điều

trị u ngun bào ni

Trước đào tạo

Tỉnh thànhSau đào tạoChỉ số

hiệu quả

(%)Số lượng

đạtTỷ lệ

(%)Số lượng

đạtTỷ lệ

(%)Bắc Ninh (n=20)525,020100100Hà Nam (n=20)00,020100100Hải Dương (n=20)1155,020100100Hưng Yên (n=20)735,02010010063Vĩnh Phúc (n=20)1470,020100100Hà Tĩnh (n=20)420,020100100Ninh Bình (n=20)525,020100100Nam Định (n=20)420,020100100Yên Bái (n=20)210,020100100Phú Thọ (n=20)315,020100100Quảng Ninh (n=20)315,020100100Bắc Giang (n=20)210,020100100Tổng cộng6025,0240100100Nhận xét: Hiệu quả về đào tạo kiến thức chẩn đoán, điều trị bệnh

UNBN cho cán bộ y tế ở tất cả các tỉnh đều đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ đạt kiến

thức trước đào tạo là 25% và sau đào tạo là 100%.

Bảng 3.14. Hiệu quả thay đổi kiến thức của cán bộ y tếvề chẩn đoán, điều

trị và theo dõi sau chửa trứng

Trước đào tạo

Tỉnh thànhSau đào tạoChỉ số

hiệu quả

(%)Số lượngTỷ lệSố lượngTỷ lệđạt(%)đạt(%)Bắc Ninh (n=20)420168075,0Hà Nam (n=20)630178578,6Hải Dương (n=20)210189088,8Hưng Yên (n=20)735189083,0Vĩnh Phúc (n=20)525178580,0Hà Tĩnh (n=20)630168069,1Ninh Bình (n=20)315178582,464Nam Định (n=20)84020100100,0Yên Bái (n=20)630189085,7Phú Thọ (n=20)525178580,0Quảng Ninh (n=20)420199593,8Bắc Giang (n=20)525189086,7Tổng cộng6125,421187,983,8Nhận xét: Hiệu quả về đào tạo kiến thức chẩn đoán, điều trị, theo dõi

sau chửa trứng cho cán bộ y tế tương đối cao,Chỉ số hiệu quả cao nhất là

100% ở tỉnh Nam Định. Sau đào tạo, hầu hết các cán bộ y tế đã có được kiến

thức cơ bản đủ để triển khai khám và theo dõi phát hiện được các biến chứng

UNBN cho bệnh nhân sau điều trị chửa trứng. Chỉ số hiệu quả chung ở 12

tỉnh là 83,8%.

Bảng 3.15. Kết quả triển khai khám, theo dõi cho bệnh nhân sau điều trị

chửa trứng ở tuyến tỉnh

Chỉ số đánh giáTrước can

thiệpSau can

thiệpHiệu quảSố tỉnh có triển khai khám3 tỉnh12 tỉnhTăngChất lượng khám tại tuyếnChưa đầy đủ,Đủ vàMớitỉnhchưa đúng quyđúng quytrìnhtrìnhKhơng có35/173Số bệnh nhân theo dõi đầyGiảm chi phíđủ tại tuyến tỉnh, khơng đếnđi lạituyến trên

Số bệnh nhân chỉ theo dõi tại

BVPSTW sau chửa trứngTăngHầu hết62/173Giảm quá tải

tuyến Trung

ương65Nhận xét: Trước can thiệp, các tỉnh hầu hết chưa triển khai khám và

theo dõi cho bệnh nhân sau điều trị chửa trứng. Một số tỉnh có thực hiện xét

nghiệm cho bệnh nhân nhưng chưa theo quy trình chuẩn. Sau can thiệp, việc

thực hiện khám và xét nghiệm βhCG huyết thanh cho bệnh nhân sau điều trị

chửa trứng đã theo quy

B

Bi

Th trình chuẩn.Chẩn đốn

Điều trị

Theo dõiKhi triển khaiếnệeokhám theo dõi ở tuyến tỉnh, nghiên cứu đã thực hiện ở 12

ch

n

dõitỉnh có bệnh nhân chửa

trứng. Sau can thiệp, 12 bệnh viện tuyến tỉnh trên đã

hứ

đầ

ny

thực hiện được việc nkhám

theo dõi cho bệnh nhân.

hđủ,

gTỷ lệ bệnh nhân

âkh được khám tại tuyến tỉnh đạt 64,1%. Còn lại gần 1/3

U

nơn

n

số bệnh nhân chỉ khám

ở tuyến trung ương do nhà ở Hà Nội hoặc bệnh nhân

bcsggcó điều kiện kinh tế và

hỏaph

u khơng muốn khám ở tuyến tỉnh.ửutát

Đặc điểm nhóm

điềuBAN

trị chửa

SAU bệnh

CHỬAnhân

TRỨNG

ĐẦUtrứng

n1 = tại

181BVPSTW được chọn

hacn

hiệvào nghiên cứu: Số bà

bệnh

nhân sau chửa trứng ban đầu (n1) là 181 bệnh nhân.

tr

ehn

CÓ THAIoửo

Diễn biến thay đổi ứbiế

mẫu nghiên cứu trong quá trình quản lý, theo dõi bệnh

n2 = 1

ndann

nhân được thể hiện trong

sơ đồ sau:truch

BIẾN CHỨNG UNBN n3=35ơiứứn

i

ng

gBỎ THEO DÕIn4 = 2CĨ βhCG VỀ ÂM TÍNH

n5=143GIỮ THAIn8 = 2CĨ THAI n7 = 5KHƠNG GIỮ THAIn9 = 3TIẾP TỤC THEO DÕI TỚI ĐỦ 6 THÁNG

n10= 138BỎ THEO DÕIn6 = 366Sơ đồ 3.1. Kết quả theo dõi bệnh nhân sau chửa trứng

Trong q trình theo dõi có 35 bệnh nhân ( n3) biến chứng UNBN trước

khi βhCG về âm tính; 1 bệnh nhân có thai trước khi βhCG âm tính ( n2) và 2

bệnh nhân bỏ theo dõi trước khi βhCG âm tính ( n4) cũng bị loại khỏi nhóm

nghiên cứu. Còn lại 143 bệnh nhân ( n5) có βhCG đã về âm tính được tiếp tục

theo dõi tới đủ 6 tháng.

Trong giai đoạn này có thêm 3 bệnh nhân bỏ theo dõi ( n6) nữa bị loại

khỏi nghiên cứu. Đồng thời xuất hiện 5 bệnh nhân có thai sau khi βhCG đã

âm tính (n7), trong đó 3 bệnh nhân sau khi tư vấn bỏ thai tiếp tục ở lại nhóm

nghiên cứu (n9) theo dõi tới đủ 6 tháng và khơng xuất hiện biến chứng; 2

bệnh nhân có thai còn lại tiếp tục giữ thai (n8) và bị loại khỏi nghiên cứu.

Bảng 3.16. Đánh giá sự tuân thủ theo dõi của bệnh nhân sau chửa trứng

Nội dung đánh giá

Bệnh nhân tự đi khám và theo dõi đúng lịch trình

Số bệnh nhân cần nhắc nhở 1 lần mới đi

khámSố

lượngTỷ lệ

(%)9856,63117,967Bệnh

nhân

không tự theo

dõi sau điều

trị chửa trứngSố bệnh nhân cần nhắc nhở nhiều lần mới

đi khám169,3Số bệnh nhân nhận được hỗ trợ về tài

chính mới đi khám2212,7Số bệnh nhân có dấu hiệu bất thường mới

đi khám31,7Bệnh nhân có Số bệnh nhân giữ thai

thai < 6 tháng

Số bệnh nhân bỏ thai31,731,7Số bệnh nhân bỏ theo dõi (rời khỏi nhóm nghiên cứu)52,9Tổng số bệnh nhân đủ tiêu chuẩn nhóm nghiên cứu173100Nhận xét: Bệnh nhân tuân thủ theo dõi 168/173 chiếm 97,1%. Trong

đó, số bệnh nhân tự nguyện tuân thủ theo dõi định kỳ sau chửa trứng chiếm

hơn một nửa 98/173 (56,6%).Số bệnh nhân vẫn khám định kỳ đủ lịch trình

nhưng cần sự nhắc nhở hoặc hỗ trợ mới đi khám chiếm 69/173 (39,9%).

Trong số này, nhóm phải nhắc nhở 1 lần mới đi khám chiếm đa số (17,9%).

Có 3 bệnh nhân (1,7%) đến khi có dấu hiệu rong huyết và đau bụng mới đi

khám. 12,7% số bệnh nhân phải nhận được hỗ trợ về chi phí khám mới đến

khám.

Có 5 bệnh nhân bỏ theo dõi. 5 bệnh nhân này đã khám một vài lần, sau

đó khơng đi khám nữa, đồng thời khơng liên lạc được với bệnh nhân sau đó.

Có 6 bệnh nhân có thai lại trong thời gian theo dõi khi nồng độ βhCG

huyết thanh chưa về âm tính hoặc chưa đủ 6 tháng. 3/6 trường hợp sau khi

nghe tư vấn đã đồng ý hút thai, tiếp tục theo dõi. 3 trường hợp còn lại tiếp tục

giữ thai đến lúc đẻ. Cả 6 trường hợp đều chưa phát hiện biến chứng UNBN.

3.2.2. Hiệu quả phát hiện u nguyên bào nuôi sau chửa trứng

3.2.2.1. Đặc điểm của nhóm bệnh nhân chửa trứng68Biểu đồ 3.8. Phân bố chửa trứng toàn phần và bán phần

Nhận xét: Trong tổng số 173 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn vào nhóm

nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân CTTP cao gấp đôi tỷ lệ bệnh nhân CTBP.

Bảng3.17. Đặc điểm về nhóm tuổi và loại chửa trứng

Loại CT

Nhóm tuổiCTTPCTBPSố

Tỷ lệ

Số

Tỷ lệ

lượng (%) lượng (%)TổngpSố

lượngTỷ lệ

(%)< 20642,9857,1141000,7920 - 397764,74235,31191000,002≥ 403280,0820,0401000,001Tổng11566,55833,51731000,031Nhận xét: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân chửa trứng là 31,05 ±

1,00. Tuổi thấp nhất là 17 và tuổi cao nhất là 54. Nhóm bệnh nhân trong độ

tuổi 20-39 gặp nhiều nhất trong khi nhóm bệnh nhân trẻ < 20 tuổi chiếm tỷ lệ

thấp nhất. Nhóm bệnh nhân trẻ < 20 tuổi có tỷ lệ mắc CTTP và CTBP tương

đương nhau (43% so với 57%). 2 nhóm bệnh nhân lớn tuổi hơn đều có tỷ lệ

mắc CTTP cao hơn CTBP có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Bảng 3.18. Đặc điểm về địa bàn sinh sống và loại chửa trứng

Loại CTCTTP

Số

lượngTỷ lệ

(%)Hà Nội3465,4Nơi khác81Tổng115Địa bànCTBPTổngSố

Tỷ lệ

Số

lượng (%) lượngTỷ lệ

(%)1834,65210066,94033,112110066,55833,5173100p0,84269Nhận xét: Bệnh nhân sống ở Hà Nội và ở các tỉnh thành khác đều có tỷ

lệ CTTP cao hơn tỷ lệ CTBP. Tỷ lệ bệnh nhân CTTP ở Hà Nội thấp hơn ở các

tỉnh thành khác, tuy nhiên sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Bảng 3.19. Đặc điểm về số con hiện có và loại chửa trứng

CTTPLoại CTCTBPTổngpSố

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)04265,62234,46410012359,01641,03910024270,01830,0601003880,0220,010100Tổng số11566,55833,5173100Số con0,54Nhận xét: Trong số 173 bệnh nhân chửa trứng, nhóm bệnh nhân chưa

có con nào và có 2 con chiếm tỷ lệ cao nhất. Cả 4 nhóm bệnh nhân nhóm đều

có tỷ lệ CTTP cao hơn CTBP, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân đã có 3 con,tuy

nhiên sự khác biệt này khơng có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).

Bảng 3.20. Đặc điểm về thiếu máu của bệnh nhân với loại chửa trứng

Loại CTCTTPCTBPTổng

pThiếu máuSố

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)Khơng10265,45434,61561001376,5423,517100Tổng11566,55833,51731000,358Nhận xét: Trong số 173 bệnh nhân chửa trứng, tỷ lệ thiếu máu chiếm

xấp xỉ 10%. Ở nhóm bệnh nhân khơng thiếu máu, tỷ lệ CTTP cao gấp đơi tỷ

lệ CTBP. Ở bệnh nhân có thiếu máu, tỷ lệ CTTP cao gấp 3 lần CTBP. Tuy70nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ bị thiếu máu ở hai nhóm bệnh nhân CTTP và

CTBP khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05.

Bảng 3.21. Ngưỡng nồng độ βhCG 100.000 IU/l và loại chửa trứng

Loại CT

Ngưỡng

βhCGCTTPCTBPTổngSố

lượn

gTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượn

gTỷ lệ

(%)≥ 100.000 IU/l89733327122100< 100.000 IU/l2651254951100Tổng số11566,55833,5173100p0,005Nhận xét: Số bệnh nhân chửa trứng có nồng độ βhCG huyết thanh

>100.000 IU/l cao gấp đơi số bệnh nhân có nồng độ dưới 100.000 IU/l.

Trong nhóm có nồng độ βhCG huyết thanh <100.000 IU/l, tỷ lệ bệnh

nhân CTTP và CTBP tương đương nhau. Trong khi đó, ở nhóm có nồng độ

βhCG huyết thanh ≥100.000 IU/l, tỷ lệ bệnh nhân CTTP (73%) cao hơn hẳn

tỷ lệ CTBP (27%). Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p<0,01.

Bảng 3.22. Phương pháp điều trị chửa trứng ban đầu với loại chửa trứng

CTTPCTBPLoại CTTổngSố

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượn

gTỷ lệ

(%)Nạo trứng7358,45241,6125100Mổ cắt TC4287,5612,548100Tổng số11566,55833,5173100Điều trịp0,001Nhận xét: Tỷ lệ bệnh nhân chửa trứng được nạo thai trứng (125/173)

cao gấp 2,5 lần tỷ lệ bệnh nhân phải cắt tử cung (48/173). Trong số bệnh nhân71được cắt tử cung, tỷ lệ bệnh nhân bị CTTP cao gấp gần 7 lần so với CTBP

(87,5% so với 12,5%).

Sự khác biệt về tỷ lệ cắt tử cung và nạo thai trứng ở 2 nhóm bệnh nhân

CTTP và CTBP có ý nghĩa thống kê với p < 0,01.

3.2.2.2. Đặc điểm về biến chứng UNBN sau chửa trứng

Bảng 3.23 . Tỷ lệ biến chứng u nguyên bào nuôi sau chửa trứng

liên quan với loại chửa trứng

UNBNKhơngSố

lượngTỷ lệ

(%)Số

lượngTỷ lệ

(%)CTTP3127,08473,0CTBP46,95493,1Tổng3520,213879,8Loại CTOR

(95% CI)

4,98

(1,7-14,9)p0,002Nhận xét: Tỷ lệ có biến chứng thành UNBN sau chửa trứng ở nhóm

bệnh nhân CTTP (27%) cao hơn hẳn ở nhóm CTBP (6,9%). Sự khác biệt về tỷ

lệ biến chứng này có ý nghĩa thống kê với p <0,01.

Ngồi ra, yếu tố loại chửa trứng là CTTP có nguy cơ bị biến chứng

thành UNBN cao gấp gần 4,98 lần so với CTBP (95% CI: 1,7 - 14,9).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

với nơi điều trị chửa trứng trước đó (n=159)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×