1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

Thời kì vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.99 MB, 51 trang )


THẢO ḶN

NHĨM- Thảo luận nhóm nhanh (3 phút)

Lập bảng theo nội dung sau:Nội dungVương triều Gúp-taSự thành lập

Thời gian tồn tại Vai trò chính trị Vai trò văn hóa Nội dungVương triều Gúp taSự thành

lập- Đầu công nguyên miền Bắc Ấn Độ được

thống nhất: vương triều Gúp-ta, bước vào

thời kì phát triển cao và rất đặc sắc.

- Qua hai triều Gúpta có 9 đời vua,

qua gần 150 năm (319 – 467)Thời gian

tồn tạiVai

trò +

. Khơng cho người Trung Á xâm nhập.

chính trị

+ Thống nhất miền Bắc, làm chủ miềnTrung Ấn Độ

Vai trò văn   Là sự định hình và phát triển của văn

hóa

Hóa truyền thống Ấn ĐộẤN ĐỘ THỜI KÌ GÚP- TAXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (51 trang)

×