1. Trang chủ >
  2. Lớp 10 >
  3. Lịch sử >

a. Quá trình hình thành và vai trò của vương triều Gúp-ta (319-467)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (8.99 MB, 51 trang )


ẤN ĐỘ THỜI KÌ GÚP- TATượng Gúp-taHOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NHĨM:

-Nhóm 1: Tìm hiểu về đạo Phật.

-Nhóm 2: Tìm hiểu về Ấn Độ giáo.

-Nhóm 3: Tìm hiểu về chữ viết, văn học.

-Nhóm 4: Văn hóa truyền thống Ấn Độ Ảnh

hưởng đến khu vực Đơng Nam Á như nào?NHĨM 1

TÌM HIỂU VỀ PHẬT GIÁONhờ tu thiền định nên Thái tử giác ngộ, được suy tơn

là Thích Ca Mu Ni, chủ trương không phân biệt đẳng

cấp, tin vào luật nhân quả để thay đổi số mệnh.Chùa

hang

AjantaChùa hang AjantaLễ đường chùa hang AjantaCó thể nói, các tác

phẩm trong hang động

A-jan-ta “là những

bơng hoa rực rỡ nhất,

tiêu biểu nhất của nền

nghệ thuật Ấn Độ”.

Đền hang a-jan-ta mãi

mãi xứng đáng là

niềm tự hào của nhân

dân Ấn Độ nói riêng

và nhân loại nói chung

Chùa hang AjantaXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (51 trang)

×