1. Trang chủ >
  2. Đề thi >
  3. Đề thi tuyển dụng >

Hướng dẫn về nhà :

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (461.12 KB, 65 trang )


- Rèn tính cẩn thận, chính xác cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Giáo án, sgk, tài liệu tham khảo.

Thước thẳng, thước đo độ, bảng phụ.

HS: - Vở ghi, SGK.

- Thước thẳng, thước đo độ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra:

- HS1: 1) Thế nào là tia phân giác của 1 góc?

� = 1800

2) Vẽ góc AOB

� . Tính AOT

� , TOB

� . Em có nhận xét

Vẽ tia phân giác ot của AOB

gì về tia phân giác của góc bẹt?

� , XOX'

� , biết XOY

� = 1000, gọi ot là tia phân

- HS2: Vẽ 2 góc kề bù XOY

� . Tính X'OTgiác của XOY

- HS nhận xét đánh giá bài làm 2 HS trên bảng

- GV đánh giá cho điểm.

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: Chữa bài tập 34 SGK

- GV gọi 1 HS đọc đề bài 34 (SGK)

Bài 34 (SGK - 87 ).

- GV ? Đầu bài cho gì ? Hỏi gì ?

Giải:

� và Y

�OX' kề bù

- HS: cho: XOY

y

� = 1000, Ot là tia phân giác

t'

XOY

t

� , Ot' là tia phân giác X'OYXOY

� , XOT'

� , TOT'Yêu cầu: Tính X'OT

- GV gọi 1 HS vẽ hình trên bảng

( vẽ tiếp hình HS2)

� , tương tự hãy tính

- HS2 đã tính X'OT

� =?

XOT'

� =?

X'OT

� =?

X'OY

- HS nêu cách tính lần lượt các góc

- GV ? Tính XOT'

ntn?x'x

O

Ot là tia phân giác XOY

0

� =Y

�OT = 100 = 500

 XOT

2+ Hai góc XOT

và X'OT

kề bù

� + X'OT

� = 1800

 XOT

� = 1800  X'OT

� =

 500 + X'OT

0

0

180 - 50

� = 1300

X'OT

+ Hai góc xoy và x'oy kề bù

� +Y

�OX'= 1800

 XOY

�OX'= 1800  Y

�OX'=1800

1000 + Y

- 100048�OX'=800

Y+ Tia Ot' là tia phân giác X'OY

- GV ? Qua BT trên em có nhận xét gì

� + T'OX'

� = 1800

X'OT'

về 2 tia phân giác của 2 góc kề bù

� +400 = 1800  XOT'

� = 1800

XOT'

- HS : Hai tia phân giác của 2 góc kề bù

- 400

thì vng góc với nhau

� = 1400

XOT'

+ Tia oy nằm giữa 2 tia ot, ot'

- GV gọi 1 HS đọc đề bài trong SGK

� =  toy +  yot'

XOT'

� = 500 + 400  XOT'

� = 900

TOT'

Hoạt động 2: Chữa bài tập 36 SGK

- GV gọi 1 HS đọc đề bài trong SGK

Bài 36 (SGK - 87)

z

- GV ? Đầu bài cho gì ? Hỏi gì ?

- HS: Cho 2 tia Oy, Oz nằm trên nửa

� = 300 XOZmp bờ chứa tia Ox, XOY

0

= 80

� , tia phân

tia phân giác Om của XOY

�OZ

giác On của Y

� =?

Yêu cầu: Tính MON- GV ? Tính MON

ntn ?

� =?

MON

� +Y

�OM = MONNOY

� =?; Y

�OM =?

NOY

�OZ = ?

Yny

mOxGiải:

+ Tia Oz, Oy cùng thuộc 1 nửa mặt

� = 300

phẳng bờ chứa tia ox mà: XOY

� = 800  XOY

� < XOZXOZ

 Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz

� +Y

�OZ = XOZ XOY�OZ = 800

 300 + Y�OZ = 800 - 300  Y

�OZ = 500

Y

�OZ

+ On là tia phân giác Y

- HS nêu cách tính lần lượt các góc.0� = YOZ = 50 = 250

 NOY

2

2

+ Om là tia phân giác XOY

- GV nêu câu hỏi củng cố:

1. Mỗi góc khác góc bẹt có ? Tia phân

giác

� khi

2 . Tia Ob là tia phân giác AOC

nào?

� = XOY = 300 = 150

 MOY

2

2Tia oy nằm giữa 2 tia Om, On= MOY

� +Y

�ON

 MON

� = 15o + 25o

MON

� = 400

MON3. Củng cố: Kiến thức trong bài

494. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn lý thuyết , xem lại các BT đã chữa

- Làm BT 37 ( SGK - 87).

5. Rút kinh nghiệm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

==============================================

Ngày dạy: 6C: 10/11/2016

6A: 12/11/2016

6B: 12/11/2016

TIẾT 23: BÀI 7: THỰC HÀNH ĐO GÓC TRÊN MẶT ĐẤT

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu cấu tạo của giác kế.

2. Kỹ năng:

- Biết cách sử dụng giác kế để đo góc trên mặt đất.

3. Thái độ:

- Giáo dục ý thức tập thể, kỷ luật và biết thực hiện những quy định về kỹ

thuật thực hành cho HS.

II. CHUẨN BỊ:

1. GV: Giáo án, sgk, sách TK.

- Một bộ thực hành gồm: 1 giác kế, 2 cọc tiêu dài 1,5m có 1 đầu nhọn đế để

đứng thẳng được, 1 cọc tiêu ngắn 0,5m, 1 búa đóng cọc.

- Chuẩn bị địa điểm TH

- Huấn luyện trước 1 nhóm cốt cán TH

- Các tranh vẽ phóng to hình 40, 41, 42.

2. HS: Vở ghi, SGK

- Cùng với GV chuẩn bị mỗi tổ 1 bộ dụng cụ TH

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra: Kết hợp trong bài

2. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung kiến thức cơ bản

Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ đo góc trên mặt đất

- GV: Đặt giác kế trước lớp rồi giới thiệu 1. Dụng cụ đo góc trên mặt đất:

với HS: Dụng cụ đo góc trên mặt đất là + Dụng cụ: Giác kế

giác kế

- Gv: Bộ phận chính của giác kế là 1 đĩa

+ Cấu tạo: (SGK - 88)

tròn. Hãy cho biết trên mặt đĩa tròn có gì?

- HS quan sát giác kế, xem hình 40 rồi trả50lời: Mặt đĩa tròn được chia độ sẵn từ 0 01800, 2 nửa hình tròn ghi theo 2 chiều

ngược nhau.

- GV: Trên mặt đĩa còn có 1 thanh có thể

quay xung quanh tâm của đĩa

Gv quay thanh trên mặt đĩa cho HS xem

hãy mô tả thanh quay đó

- HS: 2 đầu thanh gắn 2 tấm thẳng đứng,

mỗi tấm có 1 khe hở và tâm của đĩa thẳng

hàng

- GV: Đĩa tròn được đặt ntn ? cố định hay

quay được ?

- HS: Đĩa tròn được đặt nằm ngang trên 1

giá 3 chân, có thể quay quanh trục

- GV giới thiệu dây dọi treo dưới tâm đĩa,

sau đó yêu cầu HS nhắc lại cấu tạo của

giác kế.

- HS lên bảng, chỉ vào giác kế và mô tả

cấu tạo của nó.

Hoạt động 2: Hướng dẫn cách đo góc

- GV sử dụng hình 41 và 42 SGK để 2. Cách đo góc trên mặt đất:

hướng dẫn HS- GV gọi HS đọc SGK.

Đo góc ACB

trên mặt đất.

Bước 1: Lưu ý: Khi móc một đầu dây dọi

vào tâm của mặt đĩa thì đầu quả dọi trùng - Bước 1: Đặt giác kế sao cho mặt đĩa

với điểm C.

tròn nằm ngang và tâm của giác kế nằm

- GV thực hành trước lớp để HS quan sát trên đường thẳng đứng đi qua đỉnh C- Gọi vài HS lên đọc số đo độ của ACBcủa ACB

trên mặt đĩa

- GV yêu cầu HS nhắc lại 4 bước làm để

- Bước 2: Đưa thanh quay về vị trí 00 và

đo góc trên mặt đất

quay mặt đĩa sao cho cọc tiêu đóng ở A

và 2 khe hở thẳng hàng

Chuẩn bị TH

- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo việc

chuẩn bị TH của tổ về:

+ Dụng cụ

+ Mỗi tổ phân công 1 bạn ghi biên bản- Bước 3: Cố định mặt đĩa đưa thanh

quay đến vị trí sao cho cọc tiêu ở B và 2

khe hở thẳng hàng

� trên

- Bước 4: Đọc số đo độ của ACB

mặt đĩa3. Củng cố: Gv thu lại phiếu nhiệm thu, rồi nhận xét.

4. Hướng dẫn về nhà:

- Xem kỹ lại 4 bước TH đo góc trên mặt đất.

- Giờ sau mang dụng cụ để TH.51Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (65 trang)

×