1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Hạn chế của nghiên cứu

4 Hạn chế của nghiên cứu

Tải bản đầy đủ - 0trang

37DỰ KIẾN KẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Dubois’ Lupus Erythematosus and Related Syndromes - 8th Edition.

, accessed: 24/06/2018.2.S0092-8674(00)81108-3.pdf.


8674(00)81108-3.pdf?code=cell-site>, accessed: 24/06/2018.

3.Ospina F.E., Echeverri A., Zambrano D. và cộng sự. (2016).

Distinguishing infections vs flares in patients with systemic lupus

erythematosus: Table 1. Rheumatology, kew340.4.Barber C., Gold W.L., và Fortin P.R. (2011). Infections in the lupus

patient: perspectives on prevention:. Curr Opin Rheumatol, 23(4), 358365.5.Padjen I., Cerovec M., Erceg M. và cộng sự. (2018). Disease

characteristics and causes of early and late death in a group of Croatian

patients with systemic lupus erythematosus deceased over a 10-year

period. Croat Med J, 59(1), 3-12.6.Feng X., Pan W., Liu L. và cộng sự. (2016). Prognosis for Hospitalized

Patients with Systemic Lupus Erythematosus in China: 5-Year Update

of the Jiangsu Cohort. PloS One, 11(12), e0168619.7.Lee J., Dhillon N., và Pope J. (2013). All-cause hospitalizations in

systemic lupus erythematosus from a large Canadian referral centre.

Rheumatol Oxf Engl, 52(5), 905-909.8.Gu K., Gladman D.D., Su J. và cộng sự. (2017). Hospitalizations in

Patients with Systemic Lupus Erythematosus in an Academic Health

Science Center. J Rheumatol, 44(8), 1173-1178.9.Edwards C.J., Lian T.Y., Badsha H. và cộng sự. (2003). Hospitalization

of individuals with systemic lupus erythematosus: characteristics and

predictors of outcome. Lupus, 12(9), 672-676.10.Shaikh M.M., Hermans L.E., Laar V. và cộng sự. (2015). Is serum

procalcitonin measurement a useful addition to a rheumatologist’s

repertoire? A review of its diagnostic role in systemic inflammatory

diseases and joint infections. Rheumatology, 54(2), 231-240.11.Schuetz P. The content of this booklet was kindly written by:. 26.12.Wu J.-Y., Lee S.-H., Shen C.-J. và cộng sự. (2012). Use of serum

procalcitonin to detect bacterial infection in patients with autoimmune

diseases: A systematic review and meta-analysis. Arthritis Rheum,

64(9), 3034-3042.13.Liu L.-N., Wang P., Guan S.-Y. và cộng sự. (2017). Comparison of

plasma/serum levels of procalcitonin between infection and febrile

disease flare in patients with systemic lupus erythematosus: a metaanalysis. Rheumatol Int, 37(12), 1991-1998.14.Serio I., Arnaud L., Mathian A. và cộng sự. (2014). Can procalcitonin

be used to distinguish between disease flare and infection in patients

with systemic lupus erythematosus: a systematic literature review. Clin

Rheumatol, 33(9), 1209-1215.15.Yu J., Xu B., Huang Y. và cộng sự. (2014). Serum procalcitonin and Creactive protein for differentiating bacterial infection from disease

activity in patients with systemic lupus erythematosus. Mod Rheumatol,

24(3), 457-463.16.Gordon C. (2002). Long‐term complications of systemic lupus

erythematosus. Rheumatology, 41(10), 1095-1100.17.Bertsias G., Cervera R., và Boumpas D.T. Systemic Lupus 20

Erythematosus: Pathogenesis and Clinical Features. Syst Lupus

Erythematosus, 30.18.Shoenfeld Y., Cervera R., và Gershwin M.E., btv. (2008), Diagnostic

criteria in autoimmune diseases, Humana Press, Totowa, NJ.19.Ramos P.S., Brown E.E., Kimberly R.P. và cộng sự. (2010). Genetic

factors predisposing to systemic lupus erythematosus and lupus

nephritis. Semin Nephrol, 30(2), 164-176.20.Delineating the Genetic Basis of Systemic Lupus Erythematosus ScienceDirect.


1>, accessed: 24/06/2018.21.Kono D.H., Burlingame R.W., Owens D.G. và cộng sự. (1994). Lupus

susceptibility loci in New Zealand mice. Proc Natl Acad Sci U S A,

91(21), 10168-10172.22.Slingsby Inherited deficiencies of complement in rheumatic diseases. .23.Bowness P., Davies K.A., Norsworthy P.J. và cộng sự. (1994).

Hereditary C1q deficiency and systemic lupus erythematosus. QJM

Mon J Assoc Physicians, 87(8), 455-464.24.Bertsias G., Cervera R., và Boumpas D.T. Systemic Lupus 20

Erythematosus: Pathogenesis and Clinical Features. Syst Lupus

Erythematosus, 30.25.Bertsias G., Cervera R., và Boumpas D.T. Systemic Lupus 20

Erythematosus: Pathogenesis and Clinical Features. Syst Lupus

Erythematosus, 30.26.Meisner M. (2014). Update on Procalcitonin Measurements. Ann Lab

Med, 34(4), 263-273.27.Meisner M. (2010), Procalcitonin: biochemistry and clinical

diagnosis., UNI-MED Verlag AG, Bremen, Germany.28.Samsudin I. và Vasikaran S.D. (2017). Clinical Utility and

Measurement of Procalcitonin. Clin Biochem Rev, 38(2), 59-68.29.Briel M., Schuetz P., Mueller B. và cộng sự. (2008). Procalcitoninguided antibiotic use vs a standard approach for acute respiratory tract

infections in primary care. Arch Intern Med, 168(18), 2000-2007;

discussion 2007-2008.30.Bouadma L., Luyt C.-E., Tubach F. và cộng sự. (2010). Use of

procalcitonin to reduce patients’ exposure to antibiotics in intensive

care units (PRORATA trial): a multicentre randomised controlled trial.

The Lancet, 375(9713), 463-474.31.Eberhard O.K., Haubitz M., Brunkhorst F.M. và cộng sự. (1997).

Usefulness of procalcitonin for differentiation between activity of

systemic autoimmune disease (systemic lupus erythematosus/systemic

antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis) and invasive

bacterial infection. Arthritis Rheum, 40(7), 1250-1256.32.Quintana G., Medina Y.F., Rojas C. và cộng sự. (2008). The use of

procalcitonindeterminationsinevaluationofsystemiclupuserythematosus. J Clin Rheumatol Pract Rep Rheum Musculoskelet Dis,

14(3), 138-142.PHỤ LỤC

MẪU BỆNH ÁN

A Hành chính

1 Họ tên bệnh nhân

2 Mã bệnh án

3 Năm sinh…

4 Giới: 1) Nam 2) Nữ

5 Địa chỉ: 1) Thành thị 2) Nông thôn

6 Số điện thoại liên hệ:

7 Ngày vào viện…………

Ngày ra viện……………

B Chuyên môn

1. Lý do vào viện

2. Tiền sử

2.1. Bản thân:

2.2. Gia đình:

1: Mắc SLE

2: Mắc bệnh hệ thống khác

3.Triệu chứng lâm sàng

STT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.Triệu chứng

Sốt

Ban mới xuất hiện

Lt niêm mạc

Rụng tóc

Mơi khơ, lưỡi bẩn

Nhiễm trùng da, cơ, khớp

Thiếu máu

Xuất huyết1.có2. khơng9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.Phù

Viêm mạch

Viêm khớp SLE

Viêm cơ SLE

Cơn động kinh

Rối loạn tâm thần

Rối loạn thị giác

Rối loạn thần kinh sọ não

Đau đầu lupus

Tai biến mạch máu não

Hội chứng não cơ quan

Ho đờm

Đau ngực

Khó thở

Rale phổi

RRPN giảm

Đau bụng

Rối loạn đại tiện

Phân nhày máu

Tiểu buốt, tiểu dắt

Tiểu mủ

Tiểu máu

Lượng tiểu 24h4. Biểu hiện cận lâm sàng

4.1. Cơng thức máu

• RBC (T/l) Hct: (l/l) HGB (g/l) MCV(fl)

MCH (pg) MCHC (g/l)

• WBC (G/l) NEUT:G/l LYMP: G/l• PLT (G/l)

4.2. Sinh hóa máu

STTChỉ số

1. Ure (mmol/l)

2. Creatinin (mmol/l)

3. Albumin (g/l)

4. AST/ALT

5. Glucose

6. Điện giải đồ (Na/K/Cl)

7. procalcitonin

8. C3/ C44.3. Miễn dịch:

dsDNA:

4.4. Tổng phân tích nước tiểu

Protein niệu (g/l)Hồng cầu niệuBạch cầu niệuTrụ niệu4.5. Protein niệu 24h

4.6. kết quả cấy máu, dịch:Giá trị4.7. X- quang tim, phổi

1.Tràn dịch màng phổi

2.Tổn thương phổi kẽ

3.Tim to

4.Viêm phổi

4.8. CLVT ngực

1.Tràn dịch màng phổi

2.Tràn dịch màng ngoài tim

3.Tổn thương phổi kẽ

4.Viêm phổi

4.9. siêu âm ổ bụng

10. điểm SLEDAI

Mức độ: 1: ≤5 đ2: >5 đTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Hạn chế của nghiên cứu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×