1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Số đợt cấp trung bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (908.62 KB, 70 trang )


45GOLD B

GOLD C

GOLD D

Tổng số3.2. Đánh giá hiệu quả của chương trình PHCNHH

3.2.1. Hiệu quả của PHCNHH bằng đo chức năng hô hấp.

Bảng 3.11. Kết quả đo chức năng hô hấp

Chỉ sốTrước CTSau CTpFVC%LT

FEV1%LT

FEV1/FVC%LTBảng 3.12. Sự tương quan giữa giai đoạn bệnh với FEV1 trung bình trước

và sau PHCN

nFEV1 (Lít) trung bìnhGOLD

Trước CT Sau CT

A

B

CChênhp46D

Trung bìnhBảng 3.13. Sự tương quan giữa giai đoạn bệnh với trung bình

FVC trước và sau PHCN

nFVC (Lít) trung bình

pGOLD

Trước CT Sau CT

A

B

C

D

Trung bìnhChênh473.2.2. Hiệu quả của PHCNHH trên triệu chứng khó thở sau can thiệp.

Bảng 3.14. Hiệu quả của PHCNHH trên triệu chứng khó thở sau can

thiệp.

Nhóm nghiên cứu

Trước CT

Sau CT

n

%

n

%Điểm

MRCpMRC 0

MRC 1

MRC 2

MRC 3

MRC 4

Trung bình3.2.3. Hiệu quả của PHCNHH trên mức độ giảm bão hoà oxy (SpO2) lúc

nghỉ ngơi và sau gắng sức

Bảng 3.15. Hiệu quả của PHCNHH trên mức độ giảm bão hoà oxy (SpO2)

lúc nghỉ ngơi và sau gắng sức theo giai đoạn của bệnh.

SpO2 trung bình (%)

Trước CT

Chênh

Sau CT

Chênh

Nghỉ Gắng

Nghỉ GắngGiai đoạn

nngơisứcngơipsứcGOLD A

GOLD B

GOLD C

GOLD D

Trung bình

3.2.4. Khả năng vận động

Bảng 3.16. Hiệu quả của PHCNHH trên khoảng cách

trung bình đi bộ 6 phút trước và sau can thiệp theo

giai đoạn của bệnh.48Giai đoạnnKhoảng cách đi bộ 6 phút trung bình (m)

Trước CT

Sau CT

ChênhpGOLD A

GOLD B

GOLD C

GOLD D

Trung bìnhBảng 3.17. Tỷ lệ bệnh nhân sau PHCN có khoảng cách đi bộ 6 phút

tăng > 50m

Giai đoạnTrước CT

nSau CT

tăng > 50m%pGOLD A

GOLD B

GOLD C

GOLD D

Trung bình3.2.5. Hiệu quả tư vấn dinh dưỡng và tập luyện trên BMI sau can thiệp.

Bảng 3.18. So sánh sự thay đổi BMI sau can thiệp

BMITrước CT

n

%nSau CT

%49< 18,5

18,5 - 24,99

25 – 30

> 30

Trung bình

Tổng

3.2.6. Kết quả đo lường CLCS - SK theo thang điểm CAT

Bảng 3.19. Điểm CAT trung bình trước và sau can thiệp.

Trước CT

Điểm CATn%Sau CT

n%p< 10

10 – 20

21 – 30

≥ 30

Thấp nhất

Cao nhất

Trung bìnhBảng 3.20. So sánh điểm CAT trung bình theo triệu chứng trước và sau

can thiệp.

Triệu chứng

Ho

Khạc đờm

Nặng ngực

Khó thở

Hoạt động

Tự tin

Giấc ngủĐiểm CAT trung bình

Trước CT

Sau CTP50Điểm CAT trung bình

Sức khỏe

Triệu chứng

Điểm trung bìnhPBảng 3.21. Khảo sát sự tương quan giữa điểm CAT trung bình với MRC.

Hệ số

r=Phương trìnhPBiểu đồ 3.5. Sự tương quan giữa điểm CAT trung bình với MRC.

Bảng 3.22. Khảo sát sự tương quan giữa điểm CAT trung bình với FEV1.

Hệ số

r=Phương trìnhPBiểu đồ 3.6. Sự tương quan giữa điểm CAT trung bình với FEV1.

Chương 4DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Dựa vào kết quả nghiên cứuXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

×