1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đôi khi ở giai đoạn naỳ nội mạc tử cung có hình ảnh giãn rộng của các ống tuyến kèm theo một vùng nội mạc tăng sinh quá mức trở thành polyp, có thể dị sản biểu bì hóa ở bề mặt và biến đổi giả chế tiết không đều của các ống tuyến. Sự phát triển hỗn loạn củ

Đôi khi ở giai đoạn naỳ nội mạc tử cung có hình ảnh giãn rộng của các ống tuyến kèm theo một vùng nội mạc tăng sinh quá mức trở thành polyp, có thể dị sản biểu bì hóa ở bề mặt và biến đổi giả chế tiết không đều của các ống tuyến. Sự phát triển hỗn loạn củ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đôi khi ở giai đoạn naỳ nội mạc tử cung có hình ảnh giãn rộng của các ống tuyến kèm theo một vùng nội mạc tăng sinh quá mức trở thành polyp, có thể dị sản biểu bì hóa ở bề mặt và biến đổi giả chế tiết không đều của các ống tuyến. Sự phát triển hỗn loạn củ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×