1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >

Đánh giá khối u và kích thước u: bệnh phẩm phẫu thuật vú hoặc khối u được đo kích thước. Mỗi khối u lấy từ 2-3 mảnh, dày 2-3mm, diện tích 1-2 cm2.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (4.1 MB, 48 trang )


20trong paraffin, cắt và nhuộm tiêu bản theo phương pháp Hematoxylin-Eosin

(H-E) thường qui.

2.2.3.2. Phân loại MBH

Các tiêu chuẩn nhuộm H- E và HMMD được phân typ MBH theo bảng

phân loại của WHO – 2012 [4].

 Tổn thương nhú nội ống

 U nhú nội ống

U nhú nội ống8503/0U nhú nội ống kèm tăng sản ống khơng điển hình 8503/0

U nhú nội ống kèm ung thư ống tại chỗ8503/2U nhú nội ống kèm tân sản tiểu thùy8520/2 Ung thư nhú nội ống8503/2 Ung thư nhú có vỏ

Ung thư nhú có vỏ8504/2Ung thư nhú có vỏ xâm nhập8504/3 Ung thư nhú đặc

Ung thư nhú đặc tại chỗ8509/2Ung thư nhú đặc xâm nhập8509/32.2.4. Nghiên cứu HMMD

2.2.4.1. Kỹ thuật HMMD

 Phương pháp nhuộm:

 Nhuộm HMMD theo phương pháp phức hợp Avidin Biotin tiêu chuẩn21(Standard Avidin Biotin Complex Method).

 Kỹ thuật HMMD được thực hiện trên mô đúc khối nến với các dấu ấn

HMMD như sau:

TT Dấu ấn

Clone

1.

ER

PGP-1A6Hãng sản xuất

VentanaPha loãng Cách bắt màu

Pha sẵn

Nhân2.PR6F11VentanaPha sẵnNhân3.Ki 67MIB-5Dako1/150Nhân4.p63DAK-p63Dako1/150Nhân5.CK 5/6D5/16 B4Dako1/50Bào tương Quy trình nhuộm tiêu bản HMMD: các tiêu bản được nhuộm HMMD

bằng máy của hãng Ventana hoặc Dako.

Chuẩn bị tiêu bản

 Mẫu mô phải được cố định 6 -48 giờ trong formalin trung tính 10%.

 Dùng lam kính Super Frosted, tăng độ bám dính của mơ nên trong q

trình nhuộm mẫu mơ khơng bị trơi.

 Làm khô tiêu bản và chắc chắn là mẫu mô được loại hết nước.

 Sấy tiêu bản ở 560C ít nhất 30 phút trước khi nhuộm.

Vật liệu dùng trong quy trìnhLam kính Super Frosted của hãng Thermo.

Xylene, cồn 70%, cồn tuyệt đối.

Nước khử ion hóa.

Nhãn mã vạch.

Bộ kít phát hiện Ventana UltraView Universal DAB.

Dung dịch Ventana Cover Slip 

Ventana Reaction Buffer.

Ventana Hematoxylin II.

Ventana Bluing reagent.

Mounting Medium.Nhuộm tiêu bản:22Khử nến

Bộc lộ kháng nguyên

Enzym ( protease)

Kháng thể thứ nhất

UltraWash

Nhuộm tương phản

Sau nhuộm tương phản

Các bước sau nhuộm:Chọn

Cell Conditioning 1, 30 phút

Không

24 phút, 370C

Không

Không

Không Rửa tiêu bản với xà phòng 30 giây để loại bỏ dung dịch Cover Slip.

 Rửa tiêu bản với nước khử ion để chắc chắn loại hết xà phòng.

 Rửa tiêu bản với Ethanol 70%, sau đó Ethanol 100%, loại nước.

 Rửa tiêu bản với Xylene.

 Để khô tiêu bản trong khơng khí.

 Dán lam kính.

2.2.4.2. Đánh giá kết quả HMMD

 ER, PR

Đánh giá kết quả theo tiêu chuẩn của Allred và nhà sản xuất Dako dựa

vào tỉ lệ các tế bào dương tính và cường độ bắt màu của tế bào u như sau:Hình CHƯƠNG 2:2 Tiêu chuẩn đánh giá mức độ biểu hiện của ER và PRTính điểm dựa vào phương pháp H-core cải biên = TL( %) xCĐ (từ 0 –

300 điểm). Phản ứng dương tính khi tổng điểm >10.

 Ki-6723Ki67 dương tính khi có bất kỳ nhân tế bào u bắt màu. Theo hội nghị

đồng thuận tại Saint Gallen năm 2011, chỉ số K67 được chia thành 3 mức độ:

thấp (≤15%), trung bình (16-30%) và cao (>30%) [34].

 p63

Nhuộm nhân tế bào u được chia điểm từ 0 đến 3 [35]:

0: Hồn tồn khơng bắt màu

1: <1/10 nhân tế bào u bắt màu

2: 1/10-1/2 nhân tế bào u bắt màu

3: >1/2 nhân tế bào bắt màu

Dương tính khi từ 1 điểm trở lên.

 CK5/6

Mọi tế bào u xâm nhập có bào tương và/ màng bào tương nhuộm màu

vàng nâu (yếu hoặc mạnh) được coi là dương tính [22].

2.2.4.3. Kiểm chứng dương và kiểm chứng âm

 Kiểm chứng dương [7]:

 ER, PR, CK5/6, p63: biểu mô tuyến vú lành.

 Ki-67: sử dụng một tiêu bản đã chắc chắn dương tính làm chứng dương.

 Kiểm chứng âm: khơng phủ kháng thể thứ nhất vào tiêu bản đối với tất

cả các trường hợp nhuộm tiêu bản chứng âm [7].

2.2.5. Quy trình đọc và thẩm định các kết quả

 Các kết quả MBH và HMMD: Tác giả đọc tiêu bản nhuộm H-E,

HMMD và ghi các kết quả vào chương trình quản lý số liệu.

 Các kết quả này được thẩm định bởi Thầy hướng dẫn khoa học hoặc

các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tại nơi nghiên cứu.

2.2.6. Các chỉ tiêu nghiên cứu

2.2.6.1. Các biến số dự định khảo sát:24

 Mục tiêu 1: Các thông số về MBH và HMMD

 Typ MBH theo phân loại WHO – 2012 [4].

 Các đặc điểm MBH

Cấu trúc nhú:

Sự hiện diện của tế bào cơ biểu mô:

Biểu hiện của tế bào cơ biểu mô:

 Sự bộc lộ một số dấu ấn HMMD: p63, CK5/6, ER.PRR.Ki – 67.

 Mục tiêu 2: các thông số GPB-LS:

 Tuổi bệnh nhân: tuổi trẻ (≤ 45 tuổi) và tuổi già (≥65 tuổi) [37],[38].

Chia thành các nhóm tuổi. Tính tuổi trung bình.

 Tình trạng kinh nguyệt: tiền mãn kinh ≤ 51 tuổi và sau mãn kinh >51

tuổi ( theo định nghĩa của Dratva và cs) [25].

 Vị trí u: bên phải và trái; trên ngoài, dưới ngoài, trên trong, dưới trong

và trung tâm.

 Chảy dịch núm vú: dịch máu, dịch mủ, dịch huyết thanh [40].

 Số lượng khối u [40].

 Kích thước u.

 Ranh giới u.

 Sự hoại tử u.

2.2.6.2. Lập bảng thống kê về tần suất, tỷ lệ và liên quan giữa các biến số

Sử dụng phép kiểm t (2 phía), 2 với độ tin cậy 95%.

2.2.6.3. Đánh giá mối tương quan giữa các yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng

với các nhóm tổn thương nhú của tuyến vú.252.2.7. Xử lí và phân tích dữ liệu

 Các trường hợp nghiên cứu được ghi nhận đầy đủ thông tin và mã hóa

dữ liệu.

 Số liệu được nhập và phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Các biến

định lượng được thể hiện dưới dạng trung bình và độ lệch chuẩn, các biến

định tính được thể hiện dưới dạng phần trăm.

2.2.8. Sai số và cách khống chế

- Sai số quan sát (sai số xếp loại)

- Cách khắc phục:

 Tuân thủ nghiêm ngặt thiết kế, quy trình nghiên cứu

 Các tiêu bản được đọc và hội chẩn bởi các chuyên gia.

2.2.9. Địa điểm nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu này tại khoa GPB- TB, bệnh viện K.

2.2.10. Đạo đức trong nghiên cứu

 Nghiên cứu có sự đồng ý của lãnh đạo cơ sở và sự chấp thuận tự

nguyện của đối tượng nghiên cứu.

 Kết quả nghiên cứu sẽ được phản hồi cho cơ sở nghiên cứu và đối

tượng nghiên cứu.

 Giữ bí mật cho người cung cấp thơng tin, trường hợp có bệnh sẽ được

chữa hoặc chỉ dẫn đến cơ sở chữa, chưa mắc sẽ được tư vấn dự phòng.

 Chúng tơi xin cam đốn,nghiên cứu này chỉ nhằm mục đích duy nhất

là nâng cao khả năng chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh để phục vụ người

bệnh và cộng đồng, khơng nhằm mục đích nào khác và khơng gây bất kỳ tổn

hại nào cho người bệnh.

 Khơng có sự phân biệt giữa bệnh nhân nghiên cứu và bệnh nhânXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

×