1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DỰ KIẾN KẾT QUẢ

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

39

3.2.2. Ngày xuất hiện giãn ĐMV trung bình

3.2.3. Tỷ lệ bệnh nhân ngừng giãn ĐMV sau truyền IVIG

N%ĐMV ngừng giãn

ĐMV tiếp tục giãn

ĐMV khơng giãn

Tổng số3.2.4. Ngày trung bình ĐMV ngừng giãn

3.2.5. Tỷ lệ bệnh nhân có ĐMV giãn lại sau khi ngừng giãn

3.1.6. Thời gian trung bình ở bệnh nhân có ĐMV giãn lại sau khi ngừng

giãn40

3.3. Các yếu tố liên quan tới diễn biến tổn thương ĐMV

3.3.1. Tỷ lệ tổn thương ĐMV sau 2 tháng

N%ĐMV hồi phục tổn thương

ĐMV chưa hồi phục tổn thương

Tổng số

3.3.2. Những yếu tố liên quan đến tổn thương ĐMV sau 2 tháng

3.3.2.1. Các yếu tố dịch tễ

* Tuổi

ĐMV bình thườngĐMV tổn thương%<12 tháng

12-24 tháng

>24 tháng

Tổng*Giới

ĐMV bình thườngĐMV tổn thương%Nam

Nữ

Tổng*Ngày nhập viện

ĐMV bình thường

5-6 ngày

7-8 ngàyĐMV tổn thương%41

9-10 ngày

11-12 ngày

>13 ngày

Tổng

3.3.2.2. Các biểu hiện lâm sàng

ĐMV bình thường

Sốt

Viêm kết mạc

Ban đỏ trên da

Viêm hạch góc hàm

Biến đổi mơi miệng

Thay đổi đầu chi

TổngĐMV tổn thương%42

3.3.2.3. Cận lâm sàng

* Huyết học

ĐMV bình thườngĐMV Tổn thương%BCTB trước tuyền

BCTB sau truyền

TCTB trước truyền

TCTB sau truyền

<60

Hb

60-90

90-110

Tổng

• Sinh Hóa

ĐMV bình thườngĐMV tổn thương%CRP TB

GOT TB

GPT TB

ALB TB

PRO TB

Tổng

• Ngày truyền IVIG

ĐMV bình thường

<7 ngày

7-10 ngày

>10 ngày

Tổng

CHƯƠNG 4BÀN LUẬNBàn luận theo kết quả nghiên cứuĐMV tổn thương%43KẾT LUẬN

Kết luận theo mục tiêu nghiên cứuTÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Burns, J.C. and M.P. Glode, Kawasaki syndrome. Lancet, 2004.

364(9433): p. 533-44.2.Kawasaki Disease. Pediatrics in Review, April 2013. 34 (4 ): p. 151.3.Group, D.V.J.J.W., Guidelines for Diagnosis and Management of

Cardiovascular Sequelae in Kawasaki Disease. Circulation Journal

Official Journal of the Japanese Circulation Society http://www.jcirc.or.jp, JCS 2008.4.Park, Y.W., et al., Kawasaki disease in Korea, 2003-2005. Pediatr

Infect Dis J, 2007. 26(9): p. 821-3.5.Uehara, R. and E.D. Belay, Epidemiology of Kawasaki disease in

Asia, Europe, and the United States. J Epidemiol, 2012. 22(2): p. 7985.6.Newburger, J.W., et al., Diagnosis, treatment, and long-term

management of Kawasaki disease: a statement for health

professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis

and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the

Young, American Heart Association. Circulation, 2004. 110(17): p.

2747-71.7.Kawasaki, T., [Acute febrile mucocutaneous syndrome with

lymphoid involvement with specific desquamation of the fingers and

toes in children]. Arerugi, 1967. 16(3): p. 178-222.8.Kushner, H.I., et al., The histories of Kawasaki disease. Progress in

Pediatric Cardiology, 2004. 19(2): p. 91-97.9.Kim, G.B., et al., Epidemiologic features of Kawasaki disease in

South Korea: data from nationwide survey, 2009-2011. Pediatr Infect

Dis J, 2014. 33(1): p. 24-7.10.Xie, L., et al., [A retrospective analysis of 602 Kawasaki disease

cases with electronic data capture system]. Zhonghua Er Ke Za Zhi,

2015. 53(1): p. 34-9.11.Sudo, D., et al., Coronary artery lesions of incomplete Kawasaki

disease: a nationwide survey in Japan. Eur J Pediatr, 2012. 171(4):

p. 651-6.12.Patel, A.S., et al., Coronary artery stenosis risk and time course in

Kawasaki disease patients: experience at a US tertiary pediatric

centre. Open Heart, 2015. 2(1): p. e000206.13.Boudiaf, H. and M. Achir, The Clinical Profile of Kawasaki Disease

in Algerian Children: A Single Institution Experience. J Trop Pediatr,

2016. 62(2): p. 139-43.14.Đỗ Nguyên Tín, V.M.P., Hoàng Trọng Kim,, Đặc điểm và yếu tố

nguy cơ tổn thương ĐMV trong bệnh Kawasaki ở trẻ em tại bệnh

viện Nhi đồng 1. Tạp chí Tim mạch học Việt nam 2003. 35: p. 3-11.15.Hồ Sỹ Hà, L.N.T.v.c.s., Lâm sàng và tổn thương tim mạch trong

bệnh Kawasaki gặp tại bệnh viện Nhi Trung ương. Y học thực hành

2004(495).16.Đoàn Tấn Huy Tâm, V.M.P., Nguyễn Đỗ Nguyên, yếu tố nguy cơ tổn

thương động mạch vành trong giai đoạn cấp ở bệnh kawasaki được

điều trị gamma globulin tại bệnh viện nhi đồng 1 và nhi đồng 2. Y

học thành phố hồ chí minh 2006. 10(1).17.Phan Hùng Việt*, N.T.C., **, nhận xét về lâm sàng và tổn thương

tim mạch trong bệnh kawasaki điều trị tại Huế. Y Học TP. Hồ Chí

Minh, 2007. Tập 11.18.Đặng Thị Hải Vân, Nghiên cứu một số biến đổi tim mạch trong bệnh

Kawasaki ở trẻ em, in chuyên nghành Nhi tim mạch. 2009, trường

Đại học Y Hà Nội,: Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DỰ KIẾN KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×