1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự trù kinh phí

Dự trù kinh phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Bộ y tế (2015). Hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ

khoa. (Ban hành kèm theo Quyết định số 315/QĐ - BYT ngày

29/01/2015)2.WHO(2014). Gestation trophoblastic neoplasia. 2014 review of Cancer

Medicines on the WHO list of Essential Medecines.http://www.who.

int/selection_medicines/committees/expert/20/applications/GestationalTr

ophoblasticNeoplasia.pdf?ua=13.P.A. Bolze (2018). Bệnh u nguyên bào nuôi. Báo cáo hội nghị Sản phụ

Khoa Việt Pháp. Hà Nội. 2018.4.Nguyễn Quảng Bắc (2004). Nhận xét kết quả điều trị u nguyên bào nuôi

nguy cơ thấp bằng Methotrexate tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong

3 năm 2001- 2003. Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú . Trường đại học

Y Hà Nội.5.Nguyễn Thái Giang, Vũ Bá Quyết, Nguyễn Văn Thắng (2014). Đặc

điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân u nguyên bào nuôi nguy cơ

thấp bảo tồn tử cung điều trị bằng Methotrexate. Tạp chí phụ sản.

13(02). 24 -27.6.Sao Hieng (2015). Nghiên cứu biến chứng u nguyên bào nuôi sau nạo

chửa trứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Luận văn thạc sỹ y học.

Đại học Y Hà Nội.7.John R.L(2010). Gestation trophoblast disease I : Epidemiology,

pathology, clinical presentation and diagnosis of gestation trophoblast

disease, and management of hidatidiform mole. American Journal of

Obstetrics & Gynecology. December 2010:531-5398.Herzt (1967). Eight year experiences with Chemotherapy of Gestational

trophoblastic disease. In Choriocarcinoma: Transaction of a conference

Berlin Sprinper - Verlag. P 26 -31.9.Fang Yang, Xirun Wan, Tao Xu et al,(2018).Evaluation and suggestions

for improving the FIGO 2000 staging criteria for gestational

trophoblastic neoplasia: A ten-year review of 1420 patients. Gynecol

Oncol. 2018 Apr 10. pii: S0090-8258(18)30271-310. Vũ Bá Quyết, Nguyễn Văn Thắng (2016).Thực trạng bệnh u nguyên bào

nuôi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Tạp chí phụ sản.14(1)

11. Matsui H1, Iitsuka Y, Ishii J et al(1999). Androgenetic complete mole

coexistent with a twin live fetus. Gynecologic Oncology. 1999

Aug;74(2):217-21.

12. Đinh Thị Hiền Lê, Vũ Bá Quyết(2014). Báo cáo 3 trường hợp chửa trứng

bán phần có thai sống. Tạp chí Phụ Sản. 12(2): 224 -227.

13. Ngan HYS, Michael J Seckl, Ross S Berkowitz (2015). Update on the

diagnosis and management of gestational trophoblastic disease.

International Journal of Obstetrics and Gynecology. 131: 123- 126

14. N.J.Sebire, M. Foskett, R.A.Fisher et al (2002). Risk of partial and

complete hydatidiform molar pregnancy in relation to maternal age.

Bristist Journal of Obstetrics and Gynecology. 109.99-102

15. Parazzini F, La Vercchia C, Pampallona S(1986). Parental age and risk of

complete and partial hydatidiform mole. Bristist Journal of Obstetrics

and Gynecology. 93(6):582-5

16. Palmer, J.R., Driscoll, S.G., Rosenberg, L. et al(1999). Oral

contraceptive use and the risk of gestational trophoblastic tumors.

Journal of the National Cancer Institute. 91: 635-64017. FIGO. FIGO staging for gestational trophoblastic neoplasia 2000. FIGO

Oncology Committee. Int J Gynaecol Obstet 2002;77(3): 285-7.

18. Cissé CT, Sall A, Moreau JC, Mendez V, Touré M, Afoutou JM(2005) .

Prévention du choricarcinome postmôlaire en milieu africain: exemple

du Sénégal. La Lette du Gynécologue. 2005;307:8-14.

19. Bệnh nguyên bào nuôi. Phác đồ điều trị sản - phụ khoa. Bệnh viện Từ

Dũ. NXB Y học

20. A. Sita Lumsden, D Short, I Lindsay et al (2012). Treatment outcomes

for 681 women with gestational trophoblastic tumours following a molar

pregnancy at the Charing Cross Hospital, 2000 - 2009. Bristish Journal

of Cancer.107.1810- 1814.

21. Alifrangis C, Agarwal R, Short D et al(2013). EMA/CO for high- risk

gestational trophoblastic neoplasia: good outcome with induction low dose

Etoposis - Cisplatin and Genetic analysis. J Clin Onco.31(2): 280 -286

22. John R. Lurain(2010) Gestation trophoblastic disease II. Classification

and management of gestation trophoblastic neoplasia. American Journal

of Obstetric & Gynecology, January 2011: 11 - 18

23.Nguyễn Thị Nga (1991). Góp phần nghiên cứu về chẩn đốn, điều trị,

tiên lượng và theo dõi các di căn của u nguyên bào ni. Luận văn phó

tiến sỹ. Đại học Y Hà Nội.24. Phạm Thị Nga, Nguyễn Quốc Tuấn (2007). Kết quả điều trị bệnh u

ngun bào ni có sử dụng hóa chất tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

trong 3 năm 2003 -2005. Tạp chí nghiên cứu y học 50 (4). 76 -82.BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

I - PHẦN HÀNH CHÍNH

1.Họ và tên :2.Tuổi3.Nghề nghiệp :4.Địa chỉ5.Ngày vào viện :6.Ngày ra viện:7.Mã bệnh án8.Khi cần báo tin cho ai :II - ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

1.Thời gian chậm kinh:……………. Tuần

-4 đến 8 tuần:1-9 - 12 tuần:2-> 12 tuần:32.Tiền sử : PARA3.Số con sống khỏe mạnh trước khi phát hiện bệnh :4.-Chưa có con nào:0-1- 2 con:1-Từ 3 con trở lên:2Thời gian tiềm ẩn: …………. Tháng.

-Dưới 4 tháng:1Từ 4 đến 7 tháng:2-Từ 7 đến 13 tháng:3-Trên 13 tháng:4Bệnh nhân phát hiện u ngun bào ni trong hồn cảnh nào?5.

-Sau nạo thai trứng:1-Sau đẻ thường:2-Sau sảy thai:3-Sau thai lưu:4Nồng độ BetahCG khi mới phát hiện bệnh :6.

-<103:1-103 - 104:2-104 - 105:3-> 105:4Vị trí khối u :7.8.--Tử cung-Buồng trứng, dây chằng, nhân di căn âm đạo.-Phổi-Lách-Thận-Ruột-Gan, não.

Kích thước khối u: …….9.Số lượng nhân di căn: ………..10.Điểm tiên lượng theo thang điểm WHO (2006):III - ĐIỀU TRỊ BỆNH:

1.Phác đồ khởi phát…………….2.Phác đồ secondline:…………..3.Phẫu thuật bóc nhân di căn có được thực hiện khơng?4.Cắt tử cung hay khơng? Có ……. Khơng……….5.Nếu có cắt tử cung, chỉ định cắt tử cung là gì ( Vỡ nhân Chorio,

kháng thuốc)6.Giải phẫu bệnh tử cung đã cắt……………………7.Bệnh nhân có tái phát khơng?8.Tái phát sau bao nhiêu tháng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự trù kinh phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×