1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bệnh nhân nhìn vào một thước đo có biểu diễn các mức độ đau và chỉ vào mức độ đau mà bệnh nhân cảm nhận được tại thời điểm đánh giá. Phần mặt sau của thước chia thành 10 vạch, mỗi vạch cách nhau 10mm, thầy thuốc xác định điểm tương ứng với điểm mà bệnh nh

Bệnh nhân nhìn vào một thước đo có biểu diễn các mức độ đau và chỉ vào mức độ đau mà bệnh nhân cảm nhận được tại thời điểm đánh giá. Phần mặt sau của thước chia thành 10 vạch, mỗi vạch cách nhau 10mm, thầy thuốc xác định điểm tương ứng với điểm mà bệnh nh

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bệnh nhân nhìn vào một thước đo có biểu diễn các mức độ đau và chỉ vào mức độ đau mà bệnh nhân cảm nhận được tại thời điểm đánh giá. Phần mặt sau của thước chia thành 10 vạch, mỗi vạch cách nhau 10mm, thầy thuốc xác định điểm tương ứng với điểm mà bệnh nh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×