1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luậnvề vai trò của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện và theo dõi huyết khối, theo dõi hồi phục của các phình động mạch vành.

Kết luậnvề vai trò của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện và theo dõi huyết khối, theo dõi hồi phục của các phình động mạch vành.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.J. W. Newburger et al., "Diagnosis, treatment, and long-term management

of Kawasaki disease: a statement for health professionals from the

Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease,

Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart

Association," Circulation, vol. 110, no. 17, pp. 2747-71, Oct 26 2004.2.M. T. Lin and M. H. Wu, "The global epidemiology of Kawasaki

disease: Review and future perspectives," Glob Cardiol Sci Pract, vol.

2017, no. 3, p. e201720, Oct 31 2017.3.A. A. Gorrab et al., "Incidence Rate and Epidemiological and Clinical

Aspects of Kawasaki Disease in Children of Maghrebi Origin in the

Province of Quebec, Canada, Compared to the Country of Origin," Glob

Pediatr Health, vol. 3, p. 2333794X16630670, 2016.4.J. B. Gordon, A. M. Kahn, and J. C. Burns, "When children with Kawasaki

disease grow up: Myocardial and vascular complications in adulthood," J

Am Coll Cardiol, vol. 54, no. 21, pp. 1911-20, Nov 17 2009.5.K. G. Friedman and J. W. Newburger, "Coronary Stenosis after Kawasaki

Disease: Size Matters," J Pediatr, vol. 194, pp. 8-10, Mar 2018.6.Chun-Yen Chiang, 2 Chin-Chen Chu,3 Zhih-Cherng Chen,1 Jhi-Joung

Wang2,3 and Yung-Zu Tseng4, "Coronary Artery Complications in

Pediatric Patients with Kawasaki Disease: A 12-Year National Survey,

Acta Cardiol Sin ,vol. 29, pp. 357-365, 2013.7.Hồ Sỹ Hà, "Một số đặc điểm dịch tễ học và lâm sàng bệnh Kawasaki ở

trẻ em Hà nội điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương từ 2001-2010," (in

vie), Y học thực hành, vol. 768, no. 6, pp. 165-169, 2011.8.Vũ Minh Phúc, Nguyễn Thị Mai Lan, "Khảo sát tổn thương tim mạch

trên bệnh nhân Kawasaki trong giai đoạn cấp," (in vie), Y học TP. Hồ

Chí Minh, vol. 13, no. Supplement of No 1, pp. 128-133, 2009.9.S. M. Yuan, "Cardiac surgical procedures for the coronary sequelae of

Kawasaki disease," Libyan J Med, vol. 7, p. 19796, 2012.10. A. R. Rohit S Loomba 1, Saurabh Aggarwal 2, Rohit R Arora 2, " Longterm Sequelae of Kawasaki Disease:e Coronary Arteries and Beyond,"

Ann Paediatr Rheum vol. 3, pp. 49-61 2014.

11. K. Samada, H. Shiraishi, A. Sato, and M. Y. Momoi, "Grown-up

Kawasaki disease patients who have giant coronary aneurysms," World J

Pediatr, vol. 6, no. 1, pp. 38-42, Feb 2010.

12. J. C. S. J. W. Group, "Guidelines for Diagnosis and Management of

Cardiovascular Sequelae in Kawasaki Disease (JCS 2008)," Circulation

Journal, vol. 74, no. 9, pp. 1989-2020, 2010.

13. T. S. A. C. o. t. A. H. Association, "Guidelines for Long-term

Management of Patients With Kawasaki Disease"," (in eng),

Circulation., vol. 89, no. 916-922, 1994.

14. N. Noto, A. Komori, M. Ayusawa, and S. Takahashi, "Recent updates on

echocardiography and ultrasound for Kawasaki disease: beyond the coronary

artery," Cardiovasc Diagn Ther, vol. 8, no. 1, pp. 80-89, Feb 2018.

15. K. Suda et al., "Long-term prognosis of patients with Kawasaki disease

complicatedbygiantcoronaryaneurysms:asingle-institutionexperience," Circulation, vol. 123, no. 17, pp. 1836-42, May 3 2011.

16. K. G. Friedman et al., "Coronary Artery Aneurysms in Kawasaki Disease:

Risk Factors for Progressive Disease and Adverse Cardiac Events in the US

Population," J Am Heart Assoc, vol. 5, no. 9, Sep 15 2016.17. Deane Yim, "Echocardiography in Kawasaki Disease, Echocardiography

- In Specific Diseases,," InTech, 2012.

18. H. M. S Hiraishi, N Takeda, Y Horiguchi, N Fujino, N Ogawa and H

Hirota, "Transthoracic ultrasonic visualisation of coronary aneurysm,

stenosis, and occlusion inKawasaki disease , Heart, vol. 83:, pp. 400405, 2000

19. A. C. Adler and R. Kodavatiganti, "Kawasaki disease and giant coronary

artery aneurysms: the role of echocardiography from diagnosis through

follow-up," Echocardiography, vol. 33, no. 8, pp. 1245-50, Aug 2016.

20. E. ASuzuki, VGooch,M JDillon,SGHaworth, "Kawasaki disease:

echocardiographic features in 91 cases presenting in the United

Kingdom," (in eng), Archives of Disease in Childhood, vol. 65, pp. 11421146, 1990.

21. Đặng Thị Hải Vân, Bệnh Kawasaki. Bài giảng Nhi khoa (Sách dào tạo

sau đại học). Nhà xuất bản Y học, 2015.PHỤ LỤCBỆNH ÁN NGHIÊN CỨUA. Hành chính:Họ và tên bệnh nhân:Tuổi:

Giới:

Nam

Nữ

Ngày sinh: …./…../……

Ngày vào viện: ...../……/…….

Mã số bệnh án:

B. Chuyên môn:

1 Sốt trước vào viện:

Sốt < 10 ngày

Sốt ≥ 10 ngày

2 Chẩn đoán Kawasaki:

Thể điển hình

Thể khơng điển hình:

3 Lâm sàng:

Có truyền IVIG:

Khơng truyền IVIG:

Số ngày sốt trước truyền IVIG:

Số lần truyền IVIG:

Dùng thuốc ức chế miễn dịch khác: Có

Khơng:

Loại thuốc (nếu có):

4 Thuốc chống đông dùng giai đoạn cấp:

Loại thuốcLiều dùngSố ngày dùngXét nghiệm đông máu trong giai đoạn cấp:

Loại xét nghiệmTrước điều trị

thuốc CĐChỉ số cao nhấtChỉ số thấp

nhấtSau 2 thángPT

INR

Fibrinogen

Khác

Biến chứng đông cầm máu trong giai đoạn cấp:

Biến chứng chảy máu: CóKhơngMơ tả vị trí chảy máu:

Thuốc điều trị chảy máu:

Biến chứng huyết khối: Có

Vị trí huyết khối:

Xử trí huyết khối:

5 Tổn thương tim mạch trong giai đoạn cấp:

5.1 Giãn ĐMV:

o

oVị trí ĐMVĐMV Trái

LMCaĐoạn gần

LADKhơngĐoạn xa

LADĐM mũ

LCxKích thước

Giãn ĐMV

Huyết khối

ĐMV

Hẹp ĐMV

TT khác5.2 Tổn thương tim mạch khác trong giai đoạn cấp:Tổn thương tim mạch khác

Suy tim

Phân độ suy tim theo NYHA

Hở van hai lá

Giãn gốc ĐMC

Tràn dịch màng ngoài tim

Rối loạn nhịp timKhơngĐMV

Phải5.3 Loại thuốc dùng điều trị ngoại trú:

Loại thuốc dùngĐường dùngThời gian dùng thuốc5.4 Kết quả điều trịtheo dõi định kỳ tại các thời điểm nghiên cứu:

Còn giãn ĐMV khổng lồ:ĐK chỗ giãn ĐMV:

o Hồi phục ĐMV:

o ĐK ĐMV:

o Xuất hiện thêm phình mới:Vị trí phình mới:

ĐK chỗ phình mới:

o Còn suy tim:Mức độ suy tim:

o Còn huyết khối:Đường kính huyết khối:

o Xuất hiện huyết khối mới:Vị trí huyết khối:

ĐK huyết khối:

o Biến chứng NMCT:

o Biến chứng chảy máu:Vị trí chảy máu:

Số lần chảy máu trong kỳ theo dõi:

Điều trị biến chứng chảy máu:

o Rối loạn nhịp tim:

o Xử trí ngoại khoa:

o Can thiệp tim mạch:

o Tử vong:KhơngoKhơng

Khơng

Khơng

KhơngKhơng5.5 Diễn biến cận lâm sàng trong quá trình theo dõi:

Thời điểm TD Nhập

Chỉ số

viện

theo dõi

PT

INR

TC

HbSau 60

ngàySau 6

thángSau 1

nămSau mỗi 2

nămBỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINGUYỄN QUẾ PHƯƠNGNHẬN XÉT TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG

ĐỘNG MẠCH VÀNH NẶNG Ở BỆNH NHÂN

KAWASAKI CĨ ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐƠNGĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA IIHÀ NỘI - 2018BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘINGUYỄN QUẾ PHƯƠNGNHẬN XÉT TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG

ĐỘNG MẠCH VÀNH NẶNG Ở BỆNH NHÂN

KAWASAKI CÓ ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG

Chuyên ngành : Nhi tim mạch

Mã số: 62.72.16.15ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN BÁC SĨ CHUYÊN KHOA II

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Hồ Sỹ HàHÀ NỘI - 2018DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

AHA

ASA

CLVT

ĐK

ĐMV

JMH

IVIG

LMCA

LAD

LCX

RCAGiải thích

Hiệp hội tim mạch Mỹ

Aspirin

Chụp cắt lớp vi tính

Đường kính

Động mạch vành

Japannes Ministry of Health

Intravenous immunoglobulin

Left main coronary artery

Left anterior descending artery

Circumflex branch of the left main coronary artery

Right coronary arteryMỤC LỤCDANH MỤC BẢNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luậnvề vai trò của kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong phát hiện và theo dõi huyết khối, theo dõi hồi phục của các phình động mạch vành.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×