1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các mô hình CSSK NCT

3 Các mô hình CSSK NCT

Tải bản đầy đủ - 0trang

II- MƠ HÌNH CSSK NCT TẠI

VIỆN DƯỠNG LÃO2.1. Khái niệm về VDL (nursing

home, rest home, rehabilitation and

nursing center)

a. Thế nào là viện dưỡng lão?

 Viện dưỡng lão hay nhà dưỡng lão, trung

tâm dưỡng lão (còn gọi bằng tên khác là

nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng).

Đây là cơng trình mang tính phúc lợi và an

sinh xã hội, có ý nghĩa lớn trong cơng tác

chăm sóc NCT.b. Đối tượng

Tuổi già đến với TTDL có 2 loại:

 Chủ động

 Thụ động

c. Những dịch vụ tại VDLTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các mô hình CSSK NCT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×