1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Y khoa - Dược >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. VẤN ĐỀ CẤP NƯỚC SẠCH

II. VẤN ĐỀ CẤP NƯỚC SẠCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Logo2.2. Tình hình cấp nước sạch

60%

50%50%

40%53%

44%39%48%

42%

36%30%

20%

10%

0%

Miền núi phía Bắc Bắc Trung BộTây NguyênĐBSCLTỷ lệ sử dụng nước sạch các khu vực trong nước năm 2001

(Nguồn: Chương trình Quốc gia Nước sạch - VSMT Nơng thơn,2003)

slide.tailieu.vn2.2. Tình hình cấp nước sạchLogo100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

090

737240Đạt QCVNĐông Nam Bộ Bắc Trung BộTây NguyênTỷ lệ sử dụng nước sạch vùng nông thôn ở một số khu vực năm 2010

( Nguồn: Báo cáo:“Đánh giá lĩnh vực cấp nước và VSMT Việt Nam năm 2011)

slide.tailieu.vnLogoĐánh giá kết quả Ưu điểm

 Hạn chế:

o Kết quả chưa tương xứng với nguồn

lực đầu tư

o Chất lượng nước chưa ổn định

o Nhiều công trình đã bị xuống cấp

o Nhiều nơi chưa có đủ điều kiện sử

dụng nước sạchslide.tailieu.vnLogoKẾT LUẬN Nước sạch là vấn đề quan trọng

không chỉ đối với khu vực thành thị mà

ngay cả đối với các vùng nông thôn

 Nguồn nước vùng nơng thơn VN đang

càng ngày suy thối

 Chẳng bao lâu nữa nước sạch sẽ còn

quý hơn vàng - “vàng trắng”slide.tailieu.vnLogoKIẾN NGHỊTăng cường tuyên truyền, giáo dục

 Thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng

hợp lý

 Cần có các chế tài xử lý nghiêm

 Tiếp tục đẩy mạnh huy động và hợp

tác với các tổ chức quốc tếslide.tailieu.vnLogoHãy vì một thế giới tốt đẹpY CỨU LẤY NGUỒN NƯslide.tailieu.vnLogoTHE ENDTHANK

YOU

THANK YOU

Have a nice day

slide.tailieu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. VẤN ĐỀ CẤP NƯỚC SẠCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×