1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Sơ đồ mô phỏng

1 Sơ đồ mô phỏng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.2 Thơng số bộ lưu trữ năng lượng3.2.2 Mạch nghịch lưu

Mạch nghịch lưu của DVR là khối nghịch lưu cầu ba pha sử dụng các van

chuyển mạch IGBT.Hình 3.3 Mạch nghịch lưu cầu ba phaBộ phận tạo xung điều khiển sử dụng phương pháp SPWM với tần số chuyển

mạch của các van fm=5000Hz. Cấu trúc và thông số bộ phận này được thể hiện trên

hình 3.4.32Hình 3.4 Sơ đồ và thông số mạch điều chế xung SPWM3.2.3 Mạch lọc

Áp dụng công thức mục 2.4.3 với tần số hệ thống fn=50Hz và tần số chuyển

mạch của các van điều khiển fm =5000Hz, ta chọn được giá trị L, C của bộ lọc như

trong hình 3.5.33Hình 3.5 Thơng số mạch lọc thông thấp LC3.2.4 Máy biến áp ghép

Máy biến áp ghép của DVR được chọn với tổ đấu dây Δ/Υ, tỉ số biến đổi 1:1

và công suất bằng công suất tải mà DVR bảo vệ. Thông số máy biến áp như trên

hình 3.6.Hình 3.6 Thơng số của máy biến áp ghép3.2.5 Bộ điều khiển điện áp

Bộ điều khiển điện áp vượt trước được chọn để điều khiển điện áp bù bao

gồm các khối biến đổi điện áp từ hệ trục abc hệ trục dq0 và ngược lại; cùng với bộ

điều khiển PI để tính tốn điện áp cần bù từ giá trị sai lệch thu được. Khối biến đổi

từ hệ trục abc sang hệ trục dq0:34Hình 3.7 Khối biến đổi điện áp từ hệ tọa độ abc sang dq0Biến đổi từ dq0 về abcHình 3.8 Khối biến đổi điện áp từ hệ hệ tọa độ dq0 sang abcGiá trịsin θcos θphục vụ cho các khối biến đổi được lấy tín hiệu từ khối

θPLL (Phase Lock Loop). Trong đó giá trị góc được xác định trong trường hợp

điện áp nguồn bằng danh định và khơng có sự cố xảy ra trong mạch.35Hình 3.9 Mơ hình khối PLLBộ điều khiển được sử dụng là bộ điều khiển PI có các thơng số như sau:Hình 3.10 Bộ điều khiển PI của DVR3.2.6 Mơ hình mô phỏng DVR ngăn ngừa sụt giảm điện áp ngắn hạn trong hệ

thống điện

Từ các thành phần trên ta có mơ hình hệ thống mơ phỏng như trên hình 3.11.36Hình 3.11 Mơ hình mơ phỏng373.3 Kết quả mơ phỏng

3.3.1 Các trường hợp sụt giảm điện áp

Xét các trường hợp sự cố ngắn mạch xảy ra trên lưới điện với điểm ngắn mạch

trước MBA ghép:

• Trường hợp 1: Ngắn mạch ba pha chạm đất điện áp ba pha sụt giảm đến 40%

giá trị danh định.Hình 3.12 Điện áp của nguồn điệnHình 3.13 Điện áp tảiHình 3.14 Điện áp của DVR bơm vào lướiHình 3.15 Điện áp hiệu dụng trên tải38Hình 3.16 Hệ số méo tổng THD (%)Chú thíchPha A

Pha B

Pha C• Trường hợp 2: Ngắn mạch ba pha chạm đất gây sụt giảm đến 50% điện áp

danh định.Hình 3.17 Điện áp của nguồn điệnHình 3.18 Điện áp tảiHình 3.19 Điện áp của DVR bơm vào lưới điện39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Sơ đồ mô phỏng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×