1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 2: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM ERP CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

PHỤ LỤC 2: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM ERP CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

171

trong tương lai của doanh nghiệp; cũng như kết nối các trụ sở chính, chi nhánh,

cơng ty thành viên và đối tác kinh doanh trong cùng một hệ thống.

So với các hệ thống ERP dành cho doanh nghiệp lớn như Oracle E-Business

Suite, SAP All in One, thì các tính năng của SAP Business One được thiết kế đơn

giản hơn và rất thân thiện với người sử dụng ít kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu

quản lý cơ bản và bỏ qua các phần chun biệt hóa như: các quy trình sản xuất phức

tạp, quy trình phân phối - bán lẻ, quy trình quản lý dự án…

2. FPT IS xây dựng SAP Business One phù hợp với đặc thù Việt Nam

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình tiếp cận với hướng

quản lý hiện đại SAP đã xây dựng một giải pháp nhỏ gọn, đặc biệt là giá thành rất

vừa phải phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Với kinh nghiệm và khả năng của mình, FPT IS sẽ từng bước hỗ trợ giúp các

doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam có thể tiếp cận được sản phẩm này nhanh

nhất, giúp doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nâng cao tri thức quản trị doanh

nghiệp.

Để phù hợp với quy định pháp luật và đặc thù riêng của các doanh nghiệp,

FPT IS thực hiện đóng gói sản phẩm SAP B1 thỏa mãn các yêu cầu như: hệ thống

tài khoản kế toán, hệ thống chứng từ - sổ sách, hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống

báo cáo thuế… theo tiêu chuẩn Việt Nam.

FPT IS đồng thời cũng sẽ phát triển thêm một số sản phẩm tích hợp đặc thù

Việt Nam với SAP B1 như DMS (quản lý phân phối), CRM (quản lý quan hệ khách

hàng nâng cao), SCM (quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa dịch vụ)…

Phối hợp với SAP, FPT IS sẽ cung cấp dịch vụ triển khai cũng như các gói sản

phẩm tích hợp do FPT IS xây dựng và phát triển để mang tới các doanh nghiệp vừa

và nhỏ trên toàn thế giới dưới thương hiệu của FPT.

Đầu tư cho ERP, cái lợi đầu tiên đối với doanh nghiệp chính là làm biến đổi

con người trong tổ chức. Hệ thống quy trình trên ERP sẽ đào tạo lực lượng cán bộ

nghiệp vụ của doanh nghiệp tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tn thủ

và tối ưu. Bên cạnh đó, ở khía cạnh xử lý thông tin, ERP là một trong những

phương thức giúp doanh nghiệp phát triển trên cả ba mức độ: Tự động hóa, kết nối

hóa và thơng minh hóa.172

Ở góc độ tự động hóa, khi ứng dụng ERP, hầu hết quy trình nghiệp vụ chính

của doanh nghiệp trong việc quản trị tài ngun như tài chính, hàng hóa và con

người được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống máy tính. Từ đó, loại bỏ rất nhiều

thao tác thủ cơng và giấy tờ. Hầu hết báo cáo nghiệp vụ được thiết lập tự động. Đặc

biệt, trong các doanh nghiệp có mơ hình tổng cơng ty/ tập đồn, ERP sẽ giúp tổng

hợp báo cáo hợp nhất nhanh chóng và chính xác, đáp ứng kịp thời các yêu cầu quản

trị.

Với ERP, các doanh nghiệp có thể thiết lập kết nối ở mức độ cao hơn: kết nối

từ quy trình tới quy trình, từ ứng dụng tới ứng dụng. Hệ thống báo cáo được tổng

hợp tự động cho phép kết nối thông tin giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý

Nhà nước.

Đầu tư và triển khai ERP là việc lớn của doanh nghiệp, có thể coi như cuộc

cách mạng, tạo nên thay đổi cơ bản về tư duy và nền tảng quản trị.

ERP khơng còn giới hạn ở mức độ chung chung nữa mà đã đi sâu vào từng

ngành nghề, lĩnh vực cụ thể như dầu khí, sắt thép, thủy sản, bất động sản, thực

phẩm… Triển khai ERP hiện nay trở nên rất cần thiết cho doanh nghiệp, kể cả các

quy mô vừa và nhỏ của Việt Nam, nếu doanh nghiệp có chiến lược phát triển rõ

ràng trong những năm tới. Bên cạnh đó, mức độ sẵn sàng và điều kiện hạ tầng tốt,

việc triển khai ERP đã trở nên đơn giản và mức độ thành công rất cao, quan trọng là

doanh nghiệp đã chọn đúng giải pháp và đối tác tư vấn, triển khai tốt hay chưa.

3. Phần mềm Oracle ERP

Phần mềm Oracle E-Business Suite

Có bốn thành phần chính trong Oracle E-Business Suite: Quản lý đơn đặt

hàng, Quản lý mua hàng, Quản lý tài chính kế tốn và Quản lý sản xuất nhằm cung

cấp nền tảng quản lý doanh nghiệp thống nhất mà các doanh nghiệp tầm trung cần.

Hãy tìm hiểu xem làm thế nào mà Oracle có thể giúp cơng ty đạt được khả năng

kiểm sốt và tầm nhìn tồn doanh nghiệp, giảm chi phí hoạt động và nâng cao mức

dịch vụ khách hàng để mang lại lợi nhuận lớn hơn, đồng thời nâng cao tính cạnh

tranh trên thị trường.

Cốt lõi phân hệ mua hàng của ORACLE E-BUSINESS SUITE, bao gồm:

· Quản lý mua hàng (PO – Purchasing Order)173

· Kế toán phải trả (AP – Account Payables)

· Quản lý kho (INV – Inventory Management)

Cốt lõi phân hệ quản lý đơn đặt hàng của ORACLE E-BUSINESS SUITE,

bao gồm:

· Quản lý đơn đặt hàng (OM – Order Management)

· Kế toán phải thu (AR – Account Receivalbes)

· Quản lý kho (INV – Inventory Management)

E-Business Suite ORACLE E-BUSINESS SUITE tích hợp với nhau cả Quản

lý đơn đặt hàng (Order Management) và Quản lý kho hàng (Inventory

Management) mang lại cho bạn nền tảng năng động, mạnh mẽ để thực hiện tốt đơn

đặt hàng. Từ tầm nhìn về hàng tồn kho để hứa lên lịch cho đơn đặt hàng, kế đến

thực hiện giao hàng, quản lý kho hàng sẽ giúp bạn có được sự nhanh nhẹn của kinh

doanh điện tử để giữ trọn lời hứa. Vì đặt tính của kinh doanh là năng động, ứng

dụng ORACLE E-BUSINESS SUITE Order Fulfillment sẽ khiến doanh nghiệp

quản lý đơn hàng nhanh chóng, giữ hàng, kiểm tra cơng nợ, lập giá, giảm giá cũng

như hàng gửi trả lại.

Quản lý đơn đặt hàng là một phần của chu kỳ thực hiện đơn đặt hàng. Với

ứng dụng Kế toán phải thu (Account Receivables), ORACLE E-BUSINESS SUITE

cho phép bạn quản lý đầy đủ từ đặt hàng đến thu tiền (Order to Cash) mà không cần

phải kết hợp hai hoạt động này bằng phương pháp thủ cơng. Hệ thống Kế tốn phải

thu còn cho phép doanh nghiệp quản lý khách hàng, lập hoá đơn, luồng tiền, báo

cáo và thu tiền. Tất cả đều thuộc về cùng một hệ thống quản lý đơn đặt hàng.

Kiểm soát hoạt động, hỗ trợ ra quyết định

Để quản lý nghiệp vụ một cách hiệu quả, mỗi chúng ta cần phải nghĩ một

cách kỹ lưỡng về những người và đơn vị là nhà cung cấp hoặc khách hàng của

chúng ta. Khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong vấn đề này chính là phương

cách hoạt động rời rạc hiện có. Vận hành hành trên một nền tảng thống nhất,

ORACLE E-BUSINESS SUITE tạo ra sự đồng bộ giữa các phòng ban nhờ quản lý

theo qui trình nghiệp vụ. Một khi có định hướng, việc quản lý giao dịch sẽ ln đảm

bảo cho chu trình xử lý nhanh hơn, nâng cao độ chính xác của thơng tin, nâng cao

hiệu quả và tăng năng suất lao động cho công ty.174

Công tác quản lý thông tin sẽ giúp cho doanh nghiệp vận hành trơn tru. Tạo

được cơ hội tiếp cận với những thông tin chính xác, đáng tin cậy để đi đến quyết

định nhanh hơn, đúng đắn hơn sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh. ORACLE E-BUSINESS

SUITE sẽ cung cấp cho nhà quản lý chế độ báo cáo thống nhất, mạnh mẽ để biến

thông tin lập tức thành kiến thức. Điều này giúp cho nhà quản lý điều khiển doanh

nghiệp có tầm nhìn tức thời bằng các thơng tin chính xác, đáng tin cậy.

4. Phần mềm Microsoft ERP

Dynamics AX là giải pháp ERP của Microsoft mang đến cho khách hàng rất nhiều

lợi ích trong việc quản trị doanh nghiệp. Dynamics AX tập trung vào các tính năng

cơ bản của một giải pháp ERP bao gồm tài chính kế tốn, quản lý kho, quản lý mua

hàng, quản lý bán hàng, và quản lý sản xuất: Dynamics AX tập trung vào 4 chuyên

ngành của các doanh nghiệp sau:Bán lẻ (retail)

Sản xuất (manufacturing)

Dịch vụ (services)

Quản lý cơng (public sector)Với Dynamics AX, doanh nghiệp có thể hệ thống hóa tồn bộ hoạt động của doanh

nghiệp và định hướng việc tối ưu hóa các hoạt động này. Cải thiện tốc độ làm việc

trong toàn bộ hệ thống nhằm đạt tới hiệu quả cao nhất của toàn bộ hệ thống của

doanh nghiệp. Cung cấp dữ liệu và dữ liệu mọi lúc mọi nơi giúp cho các nhà quản

trị nhanh chóng dưa ra các quyết sách đúng đắn cho doanh nghiệp. Nâng cao hiệu

quả làm việc với khách hàng thông qua nhiều kênh tiếp cận khác nhau (omni

channel). Xây dựng môi trường làm việc cộng tác, hiệu quả và thông minh hơn

trong mơi trường cơng nghệ và kết nối tồn cầu.

Microsoft Dynamics AX: là giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

(ERP) cho phép người dùng và doanh nghiệp hoạch định và nắm bắt thay đổi để đẩy

mạnh việc kinh doanh. Bằng cách kết hợp một giải pháp EPR ERP toàn diện với các

chức năng chuyên biệt cho từng ngành nghề được tích hợp sẵn, giải pháp đơn giản

mạnh mẽ này đem lại giá trị cho toàn doanh nghiệp một cách nhanh chóng, linh

hoạt nhờ tận dụng tối đa các cơ hội trong thị trường luôn thay đổi, đơn giản hóa q

trình thúc đẩy cải tiến.175

Microsoft Dynamics NAV: cung cấp giải pháp ERP cho doanh nghiệp với số

lượng nhân viên từ 5 cho đến 500. Phần mềm này phù hợp với yêu cầu của doanh

nghiệp sản xuất, dịch vụ, phân phối, bán lẻ…. Kể từ thời điểm ra mắt vào năm

1984, trong gần 30 năm qua, Microsoft Dynamics NAV đã trở thành lựa chọn hàng

đầu cho các doanh nghiệp và tổ chức đang tìm kiếm một giải pháp quản trị hồn

chỉnh, triển khai nhanh chóng, cấu hình dễ dàng và sử dụng đơn giản nhằm đơn

giản và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh được chun mơn hóa cao của các

doanh nghiệp.

5. Phần mềm Infor ERP LN

Infor™ ERP LN là thế hệ mới nhất của hệ thống quản lý hoạch định nguồn

lực (ERP) như sản xuất, quy trình xuất nhập hàng hóa và quản lý sản phẩm. Hệ

thống này có thể hiệu chỉnh để thích hợp với các ngành, lĩnh vực khác nhau và thích

ứng với các hoạt động phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Với Infor ERP LN, bạn sẽ

tiết kiệm được rất nhiều thời gian và vì thế bạn có thể thâm nhập vào thị trường

nhanh chóng hơn. Hơn 4500 cơng ty từ tầm trung đến top 500 theo xếp hạng của

Fortune đều dùng Infor ERP LN làm nền tảng toàn cầu cho tăng trưởng và đổi mới.

Infor ERP LN là sự kết hợp của khả năng chun mơn hóa đối với từng ngành cơng

nghiệp với cơng nghệ hữu ích nhất. Điều này là sự tích lũy kinh nghiệm của nhiều

năm làm việc với những công ty sản xuất hàng đầu trên thế giới, với các công nghệ

tiên tiến đem đến năng suất cao bao gồm các hỗ trợ cho các thiết bị di động và

mạng xã hội.

Tạo ra các chuỗi cung ứng hoạt động nhanh chóng và tiết kiệm. Tạo ra một

mạng lưới cung ứng tinh gọn và theo nhu cầu có thể hoạt động một cách liên tục và

không gián đoạn nhờ áp dụng những kinh nghiệm thực tiễn về chuỗi cung ứng.

Triển khai một chương trình chiến lược tìm nguồn cung ứng để giảm số lượng nhà

cung cấp và loại bỏ sự phức tạp của hệ thống bằng cách chuẩn hóa các bộ phận.

Đồng nhất các quy trình cung ứng của các nhà máy để giảm thiểu lượng hàng hóa

trong kho, tối ưu các nguồn lực có sẵn, và nâng cao chất lượng dịch vụ với khả năng

lên kế hoạch một lúc nhiều nhà máy của Infor ERP LN toàn cầu. Liên kết mạng lưới

các nhà cung cấp với các khả năng liên kết các chuỗi cung ứng tiên tiến bao gồm

quản lý tồn kho từ đại lý, quản lý tồn kho từ nhà cung cấp, hàng gửi bán, hệ thống176

thẻ, và hệ thống Just-in-Time (JIT). Nâng cao hiệu quả phân phối và giảm chi phí

trong khâu gom hàng hóa trong kho trước khi chuyển giao, thông qua một hệ thống

chuỗi quản lý kho bãi, chuyển phát, dịch vụ, và cung cấp nguyên vật liệu một cách

chuyên nghiệp.

6. Phần mềm FAST ERP

Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (FAST) có hoạt động phát triển,

tư vấn và triển khai ứng dụng HTTT quản trị hoạt động và điều hành doanh nghiệp

trên nền tảng CNTT tại Việt Nam. FAST là công ty chuyên sâu về phát triển và

cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp và điều hành doanh nghiệp

trên nền tảng công nghệ thông tin. Các phần mềm, giải pháp này sẽ giúp tự động

hóa các cơng việc thủ công nhàm chán, hỗ trợ làm việc sáng tạo, thông minh, giúp

cho doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường nhờ tốc độ, thông tin

và khả năng khai thác thông tin.Giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và lớn của

FAST bao gồm: Fast Business Online (ERP), Fast Business (ERP).

Trong đó Fast Business là giải pháp ERP tổng thể, bao quát hầu hết các tác

nghiệp của các phòng ban nghiệp vụ, từ tài chính kế tốn, mua-bán-tồn kho, đến

quản trị sản xuất, quản trị nhân sự và quản trị quan hệ khách hàng. Với Fast

Business các tác nghiệp đều có thể thực hiện theo quy trình, trình tự dòng cơng

việc, và khơng chỉ ở trong một phòng ban mà có thể ln chuyển giữa các phòng

ban. Cho phép theo dõi trạng thái của từng công việc, đã thực hiện đến công đoạn

nào, đã thực hiện được bao nhiêu so với yêu cầu, đơn hàng, thời hạn phải hồn

thành… Fast Business có nhiều báo cáo dạng truy vấn nhanh số liệu và các báo cáo

tổng hợp phân tích số liệu theo các chiều phân tích khác nhau. Ngồi ra còn có cơng

cụ hỗ trợ phân tích số liệu OLAP giúp người sử dụng dễ dàng khai thác số liệu theo

ý muốn của mình. Các thơng tin này sẽ giúp cho việc ra quyết định trong việc điều

hành tác nghiệp hàng ngày cũng như trong việc phân tích kết quả thực hiện và lập

kế hoạch cho thời gian sắp tới. Lợi ích vơ cùng lớn của Fast Business cho người

dùng là có thể làm việc, truy cập dữ liệu công ty từ xa qua internet, kể cả trên điện

thoại di động, kết nối qua 3G.

Các tính năng nổi bật của Fast Business:177

Quản trị theo kế hoạch: Với Fast Business có thể quản trị theo kế hoạch về ngân

sách các khoản chi phí hoặc đầu tư, kế hoạch giao hàng, kế hoạch nhận hàng, kế

hoạch sản xuất tổng thể và kế hoạch sản xuất theo từng lệnh sản xuất, đơn hàng, kế

hoạch dự trù nguyên vật liệu dựa trên định mức, kế hoạch thu tiền từ công nợ bán

hàng và kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp, kế hoạch trả nợ tiền vay… Chương

trình có các chức năng cảnh báo, báo cáo về hàng tồn kho dưới định mức, nợ đến

hạn thu, nợ đến hạn trả… Việc quản trị theo kế hoạch giúp cho việc điều hành

doanh nghiệp được chủ động, có những điều chỉnh hoạt động cho phù hợp.

Quản trị theo quy trình: Các quy trình chính trong hoạt động doanh nghiệp như mua

hàng, bán hàng, sản xuất đều được đưa vào Fast Business. Chương trình cho phép

khai báo các trạng thái của từng công đoạn trong quy trình và các xử lý có thể tương

ứng với từng trạng thái. Quản trị theo quy trình giúp cho các nhà quản lý ở mọi bộ

phận có thể nắm bắt được từng công việc hiện đang được thực hiện ở khâu nào và

trạng thái của nó ra sao, mà khơng phải “alô” hoặc đến tận nơi để xem, hỏi. Điều

này giúp cho việc phục vụ khách hàng, làm việc với đối tác một cách nhanh chóng.

Việc quản trị theo quy trình cũng giúp giảm thiểu việc cập nhật thơng tin lặp lại, do

kế thừa thông tin từ các công đoạn trước đó.

Hệ thống báo cáo phân tích tình hình tài chính: Phân tích chỉ số tài chính, cơ cấu tài

chính, so sánh chỉ số và cơ cấu theo kế hoạch, so sánh với công ty khác và so sánh

theo ngành. Hệ thống báo cáo quản trị theo thời gian: Chương trình cho phép lên

các báo cáo cùng kỳ giữa các năm hoặc nhiều kỳ liên tiếp rất tiện lợi cho cán bộ

quản lý trong việc so sánh, đánh giá hoạt động sxkd về mặt thời gian. Hệ thống báo

cáo quản trị theo đơn vị kinh doanh: Chương trình cho phép lên các báo cáo chi tiết

hoặc tổng hợp theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

hoặc tồn Tổng Cơng ty/Tập đồn.178

PHỤ LỤC 3: NGUỒN GỐC THANG ĐO CỦA MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU

Mã Thang đo

hóa

thang

đo

Nhóm yếu tố Năng lực tiếp cận công nghệ

của doanh nghiệp bán lẻ (CN)

CN1

Hạ tầng mạng, máy tính trong doanh nghiệp

được nâng cấp để triển khai ERP

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7QM1

QM2

QM3

QM4

NL1

NL2

NL3

NL4

NL5Doanh nghiệp đã ứng dụng các phần mềm

quản lý trước khi triển khai ERP (EDI, SCM,

CRM)

Cấu trúc hệ thống ERP được xây dựng chi tiết

trước khi xây dựng

Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp có uy tín

và kinh nghiệm triển khai ERP

Số liệu được nhập vào hệ thống ERP phải

chính xác

Hệ thống ERP được đánh giá và nâng cấp cho

phù hợp với nhu cầu

Hệ thống ERP được chạy thử nghiệm và đánh

giá kỹ lưỡng trong q trình triển khai

Nhóm yếu tố Đặc điểm tổ chức của doanh

nghiệp bán lẻ

Doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn

Doanh nghiệp có số lượng cửa hàng lớn

Doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều địa điểm

khác nhau

Doanh nghiệp có số danh mục sản phẩm lớn

Lãnh đạo ủng hộ và hỗ trợ việc triển khai và

ứng dụng ERP trong doanh nghiệp

Lãnh đạo cấp trung sẵn sàng tiếp nhận và hợp

tác trong việc ứng dụng ERP trong doanh

nghiệp.

Người dùng được đào tạo để sử dụng hệ thống

ERP

Lãnh đạo dự án ERP là người có năng lực

quản lý và hiểu biết cơng nghệ

Đội dự án ERP được lựa chọn từ những nhà

lãnh đạo của các bộ phậnNguồn gốc thang đoGarg (2010), Zhu và

Kraemer, 2005; Zhang và

cộng sự, 2010

Garg (2010), Zhu và

Kraemer, 2005; Zhang và

cộng sự, 2010

Lai (2006), Dawson và

Owen (2008)

Garg (2010), Dawson và

Owen (2008)

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Zhu và Kraemer, 2005

Zhu và Kraemer, 2005

Nghiên cứu sinh tự xây

dựng

Lai (2006), Garg (2010),

Dawson và Owen (2008)

Lai (2006), Garg (2010),

Dawson và Owen (2008)

Lai (2006), Garg (2010),

Dawson và Owen (2008)

Lai (2006), Garg (2010),

Dawson và Owen (2008)

Garg (2010), Zhu và

Kraemer, 2005; Zhang và

cộng sự, 2010179

CL1

CL2ERP4Doanh nghiệp có chiến lược ứng dụng CNTT

Quy trình kinh doanh được cải tiến theo hướng

chuẩn hóa để phù hợp với hệ thống ERP

Đầu tư cho công nghệ chiếm tỷ trọng cao

trong tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp

Nhóm yếu tố Yêu cầu của môi trường KD

cạnh tranh và đổi mới mơ hình tăng trưởng

Chính sách của nhà nước về phát triển CNTT

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường

ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp

Chính sách phát triển ngành bán lẻ của Nhà

nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Chính sách phát triển thương mại điện tử của

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh

nghiệp

Áp lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ trong

nước lớn

Áp lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ nước

ngoài tại Việt Nam lớn

Áp lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ trực

tuyến nước ngồi lớn

Nhóm yếu tố Các giá trị kinh doanh của

ứng dụng ERP trong doanh nghiệp bán lẻ

Nâng cao hiệu quả ra quyết định

Nâng cao khả năng giám sát và theo dõi các

nguồn lực: hàng hóa, vật tư

Gia tăng khả năng mở rộng hệ thống kinh

doanh

Giảm chi phí quản lý và vận hànhERP5Gia tăng hợp tác với nhà cung cấpCL3CS1

CS2

CS3

CT1

CT2

CT3ERP1

ERP2

ERP3Dawson và Owen (2008)

Lai (2006), Dawson và

Owen (2008)

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Zhu và Kraemer, 2005;

Zhang và cộng sự, 2010

Nghiên cứu sinh tự xây

dựng

Nghiên cứu sinh tự xây

dựng

Zhu và Kraemer, 2005

Nghiên cứu sinh tự xây

dựng

Zhu và Kraemer, 2005Zhu và Kraemer (2005),

Elragal và Al-Serafi

(2013)

Zhu và Kraemer (2005)

Zhu và Kraemer (2005),

Argyropoulou và cộng sự

(2009)

Zhu và Kraemer (2005),

Argyropoulou và cộng sự

(2009)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 2: ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM ERP CHO DOANH NGHIỆP BÁN LẺ TẠI VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×