1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 1

PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

183

 Mua giải pháp đóng gói, của nhà cung cấp………………………..

 Phương pháp khác (vui lòng nêu rõ)

4. Mức độ tham gia của nhà quản lý và nhân viên của doanh nghiệp trong quá

trình triển khai hệ thống ERP (số ngày trong tháng):

 Nhà quản lý cấp cao: ………… ngày/tháng

 Nhà quản lý các bộ phận: ………… ngày/tháng

 Nhóm triển khai dự án ERP: ………… ngày/tháng

 Người sử dụng cuối: ………… ngày/tháng

5. Doanh nghiệp đã ứng dụng những module nào của hệ thống ERP:

 Quản lý bán hàng và doanh số

 Quản lý mua hàng và nhà cung cấp

 Quản lý chất lượng

 Quản lý kho

 Quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

 Quản lý quan hệ khác hàng (CRM)

 Quản trị marketing

 Quản trị tài chính, kế tốn

 Quản lý nguồn nhân lực

 Module khác (nêu cụ thể):……………………………………………

6. Doanh nghiệp đã triển khai hệ thống ERP trên phạm vi nào:

 Trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

 Trong 1 đơn vị kinh doanh của doanh nghiệp, vui lòng nêu rõ (nếu có)

…………….........................................................................................

7. Từ khi triển khai hệ thống ERP tới giờ, doanh nghiệp có những thay đổi nào

trong hệ thống ERP hay không?

 Thay đổi nhà cung cấp

 Thay đổi đơn vị tư vấn

 Cập nhật thêm các module mới

 Những thay đổi khác………………………………………………………

8. Những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải khi triển khai hệ thống ERP:

 Phần mềm khơng phù hợp với quy trình kinh doanh

 Tùy biến khơng phù hợp

 Phần mềm khó vận hành

 Không nhận được hỗ trợ của nhà cung cấp

 Nhà cung cấp khơng có kinh nghiệm

 Phương pháp triển khai khơng phù hợp

 Mơ hình kinh doanh q phức tạp

 Trình độ của người sử dụng hệ thống

 Khơng thể thay đổi mơ hình kinh doanh

 Khó chuyển dữ liệu từ hệ thống thông tin cũ sang hệ thống ERP

9. Đánh giá điều kiện để triển khai thành công ERP trong doanh nghiệp:

Rất

Rất

Các điều kiện

Thấp Cao

thấp

cao

Nhận thức và cam kết của nhà lãnh đạo

Năng lực của đội triển khai dự án184

Hạ tầng CNTT trong doanh nghiệp

Năng lực của người sử dụng cuối cùng

Hỗ trợ của nhà cung cấp10. Ước tính tỷ lệ đầu tư cho ERP trên chi phí hoạt động thường niên:

……………….%

11. Ước tính tỷ trọng của từng hạng mục sau trong đầu tư cho ERP:

 Đầu tư cho trang thiết bị phần cứng:

......%

 Đầu tư cho hệ thống đường truyền Internet: …..%

 Đầu tư cho phần mềm:

…..%

 Đầu tư cho nhân sự, đào tạo:

......%

 Chi phí duy trì và vận hành hệ thống:

......%

12. Đánh giá lợi ích của ERP đối với doanh nghiệp:

Rất

Rất

Thấp Cao

thấp

caoNâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực (nhân lực, vật 

lực, tài chính)

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Nâng cao chất lượng dịch vụ

Tăng khả năng cạnh tranh

Chuẩn hóa quy trình xử lý giao dịch

Nâng cao năng suất lao động

Hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều hành và ra quyết địnhTăng cường liên kết, chia sẻ, phối hợp giữa các đơn vị 

trong DN

Các lợi íchXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ƠNG/BÀ.

Kính chúc Q Cơng ty an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân, Tel: 0903471700

vannth@ftu.edu.vn185

PHỤ LỤC 6: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 2

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP

(ERP)

Thuộc LATS - Đề tài “Ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise

resource planning – ERP) của các doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới: bài học kinh

nghiệm và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh và đổi

mới mơ hình tăng trưởng.”

Xin kính chào ơng/bà!

Hiện nay tơi đang làm NCS với đề tài LATS như trên, tôi xin phép được phỏng vấn

Ông/Bà một số câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu, rất mong nhận được sự hợp tác từ

phía Ơng/Bà.

Tơi xin trân trọng cảm ơn!

A. THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………..

3. Thông tin người điền phiếu:

- Họ và tên: …………………………………………………………

- Vị trí cơng tác: ….…………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………

- Email: ………………………………………………………………

- Website công ty: …………………………………………………..

4. Năm thành lập doanh nghiệp: …………………………………………..

5. Lĩnh vực kinh doanh chính: ……………………………………………

6. Kênh phân phối bán lẻ của doanh nghiệp: (Có thể chọn nhiều kênh)

 Bán lẻ truyền thống (bán trực tiếp tại cửa hàng, siêu thị)

 Bán lẻ trực tuyến trên các kênh

 Website: ……………………………………………..………….

 Sàn B2C: ……………………………………………..………...

 Mạng xã hội: ……………………………………………..……

 Kênh khác: ……………………………………………..………

7. Số lượng nhân viên::

 Doanh nghiệp siêu nhỏ: 10 người

 Doanh nghiệp nhỏ: 10 - 50 người

 Doanh nghiệp vừa: 50 - 100 người

 Doanh nghiệp lớn: 100 - 300 người

 Doanh nghiệp rất lớn: > 300 người

8. Số lượng máy tính trên mỗi nhân viên

 < 0.01

 0,01 - 0,05

 0,05 - 0,08

 0,08 - 0,1

 >0,1186

B. Xin Ông/Bà cho biết tình hình ứng dụng quản trị nguồn lực doanh nghiệp

ERP tại doanh nghiệp mình (đánh dấu X vào ơ trả lời để cho điểm từ 1 đến 5 thể

hiện mức độ đồng ý với mỗi nhận định)

1: Hoàn toàn khơng đồng ý

5: Hồn tồn đồng ýCN1

CN2

CN3

CN4

CN5

CN6

CN7

QM1

QM2

QM3

QM4

NL1

NL2

NL3

NL4

NL5

CL1

CL2

CL3

CS1

CS2

CS3

CT1

CT2Nhận định

Hạ tầng mạng, máy tính trong doanh nghiệp được nâng cấp

để triển khai ERP

Doanh nghiệp đã ứng dụng các phần mềm quản lý trước

khi triển khai ERP (EDI, SCM, CRM)

Cấu trúc hệ thống ERP được xây dựng chi tiết trước khi

xây dựng

Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp có uy tín và kinh

nghiệm triển khai ERP

Số liệu được nhập vào hệ thống ERP phải chính xác

Hệ thống ERP được đánh giá và nâng cấp cho phù hợp với

nhu cầu

Hệ thống ERP được chạy thử nghiệm và đánh giá kỹ lưỡng

trong quá trình triển khai

Doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn

Doanh nghiệp có số lượng cửa hàng lớn

Doanh nghiệp kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau

Doanh nghiệp có số danh mục sản phẩm lớn

Lãnh đạo ủng hộ và hỗ trợ việc triển khai và ứng dụng ERP

trong doanh nghiệp

Lãnh đạo cấp trung sẵn sàng tiếp nhận và hợp tác trong

việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp.

Người dùng được đào tạo để sử dụng hệ thống ERP

Lãnh đạo dự án ERP là người có năng lực quản lý và hiểu

biết cơng nghệ

Đội dự án ERP được lựa chọn từ những nhà lãnh đạo của

các bộ phận

Doanh nghiệp có chiến lược ứng dụng CNTT

Quy trình kinh doanh được cải tiến theo hướng chuẩn hóa

để phù hợp với hệ thống ERP

Đầu tư cho công nghệ chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn

đầu tư của doanh nghiệp

Chính sách của nhà nước về phát triển CNTT tạo điều kiện

thuận lợi cho việc tăng cường ứng dụng CNTT trong doanh

nghiệp

Chính sách phát triển ngành bán lẻ của Nhà nước tạo điều

kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Chính sách phát triển thương mại điện tử của Nhà nước tạo

điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Áp lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ trong nước lớn

Áp lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ nước ngoài tại Việt1

2

3

4

5

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP LẦN 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×