1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II Đới Fresnel và các loại nguồn. .

II Đới Fresnel và các loại nguồn. .

Tải bản đầy đủ - 0trang

lượng phản ánh mặt phản xạ được thể hiện trong hình:Hình I.6 Hàm nguồn hình sin và năng lượng mặt phản xạ

(a) Hàm nguồn hình sin.

(b) Năng lượng phản xạ ứng với diện tích mặt phản xạ.

Đối với 1 tín hiệu đơn sắc như hình I.6, năng lượng dao động.

Lần cực đại đầu tiên xác định ranh giới bán kính đới Fresnel đầu

tiên, các cực trị khác lần lượt xác định bán kính của các đới

Fresnel cấp cao hơn.

II.2 Nguồn sóng Ricker

Các nguồn sóng Ricker được sử dụng ở đây được định nghĩa

theo Sheriff :7Trong đó:

là tần số trội.

t là thời gian.

Với loại nguồn sóng này, năng lượng phản xạ được trình bày trong

hình I.7Hình I.7 Nguồn sóng Ricker và năng lượng phản xạ.

(a) Nguồn sóng Ricker.

(b)Nănglượngphảnxạứngvớibánkính..

Năng lượng phản xạ của sóng Ricker lên tới tối đa như với các tín

hiệu khác nhưng nó nhanh chóng ổn định tới 1 giá trị không đổi.

.8II.3 Nguồn hàm Delta

Với hàm nguồn giới hạn Delta, năng lượng phản xạ cho thấy

một số dao động như hình I.8, với dải tần số khác, bán kính của

đới Fresnel tại nơi năng lượng đạt mức cực đại thay đổi theo băng

thông. Tần số càng cao, bán kính đới Fresnel càng thấp..

Hình I.8 Năng lượng phản xạ liên quan đến bán kính mặt phản xạ

với nguồn Delta.

(a)Tầnsố0-150hz..

(b) Tần số từ 1-120hz.

Tóm lại, bán kính đới Fresnel cho một nguồn băng tần được

xác định là bán kính khi năng lượng đạt cực đại.Sự phản hồi của

biên độ là kết quả của sự cắt ngắn sắc nét của các băng tần , và

nó giảm khi có sự rung động riêng nhỏ dần như hình I.8. Việc hạn

chế để bán kính phản xạ nhỏ hơn bán kính đới Fresnel sẽ dẫn đến

sự thay đổi của sóng phản xạ phản ứng với sóng đầu vào. Những

số liệu của năng lượng phản xạ cho thấy rằng để loại bỏ các hiệu9ứng cắt ngắn (kì thứ 2 trong phương trình 1.4) hoặc hiệu ứng

cạnh, bán kính mặt phản xạ nên lớn hơn bán kính của đới Fresnel

và có nhiều điểm mà năng lượng tại đó ổn định.CHƯƠNG II

ĐỘ PHÂN GIẢI TRONG TÀI LIỆU ĐỊA CHẤN

.

I Lý thuyết độ phân giải địa chấn

Độ phân giải địa chấn là khả năng phân biệt rõ ràng hai đối

tượng nằm sát nhau cả theo phương thẳng đứng (∆Z) và phương

nằm ngang (∆X) trên băng địa chấn.

Trong thăm dò địa chấn tốc độ truyền sóng (v), tần số (f) và

bước sóng λ, có mối quan hệ với nhau và có sự thay đổi theochiều sâu được biểu diễn bởi cơng thứcv

f và được thể hiệntrên đồ thị:Hình II.1 Sự phụ thuộc của tốc độ, tần số và bước sóng vào độ sâu10Độ phân giải địa chấn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tần số, tốc

độ, năng lượng sóng trong đới Fresnel.11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II Đới Fresnel và các loại nguồn. .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×