1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III Độ phân giải ngang và các yếu tố ảnh hưởng.

III Độ phân giải ngang và các yếu tố ảnh hưởng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

thước nhỏ hơn đới Fresnel sẽ khơng có khả năng ghi được trên

băng địa chấn.

Trong thực tế , tốc độ tăng theo chiều sâu nên biên độ giảm

nhanh hơn. Sự mở rộng mặt sóng theo chiều sâu cũng dẫn đến

việc giảm độ phân giải.

Độ phân giải ngang không chỉ phụ thuộc vào bước sóng λ mà

còn phụ thuộc vào độ sâu h từ tuyến quan sát đến đối tượng khảo

sátđượctínhbằngbánkínhRcủađớiFresnel::

Ví dụ:h=30m, v=1800m/s, và f=5000Hz thì độ phân giải ngang∆x=3m.

h=300m, v=2000m/s và f=1000Hz thì độ phân giải ngang

∆x=17m.

.Ngồi ra độ phân giải ngang còn phụ thuộc vào tốc độ chạy

của tàu và chu kỳ phát xung.Với phương pháp địa chấn phân giải

cao, tốc độ chạy tàu bình thường 6÷7 km/h nghĩa là vào khoảng

2÷3 m/s. Chu kì phát xung ∆t về nguyên tắc được lựa chọn thỏa

mãn yêu cầu::

∆t > t ghi, t ghi là thời gian ghi sóng..→ Vậy các yếu tố của vùng Fresnel ảnh hưởng đến độ phân giải

địa chấn: tần số (f) hoặc chu kỳ (T) , tốc độ truyền sóng (v), diện

tích đới Fresnel thứ nhất và vào độ sâu h từ tuyến quan sát đến

đối tượng khảo sát và được tính bằng bán kính R của đới Fresnel.16III.2 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và tần số sóng.

Như chúng ta đã biết, độ phân giải ngang phụ thuộc phần lớn

vào kích thước đới Fresnel đầu tiên được tính theo cơng thức:x  R .h

v.h v

2

2f 2t

fTrong đó:

R là bán kính đới Fresnel.

h là độ sâu đến mặt phản xạ.

t là thời gian lan truyền của sóng.

f là tần số sóng.

Như vậy, để tăng độ phân giải ngang, cần phải tăng diện tích

đới Fresnel đầu tiên, tức là giảm tần số phát sóng (hay là tăng độ

dài bước sóng).

Để làm sáng tỏ vấn đề này có thể tính bán kính đới Fresnel

tương ứng với các tần số phát và các chiều sâu khác nhau. Chúng

ta sẽ tiến hành tính tốn cho hai trường hợp tương ứng với lớp

nước và lớp trầm tích bùn sét có vận tốc trung bình là 1450m/s

(bảng II.2) và 1700m/s (bảng II.3)..Từ hai bảng số liệu ta có thể xây dựng được các đường

cong biểu diễn sự phụ thuộc bán kính đới Fresnel vào chiều sâu

của các mặt ranh giới tương ứng với các tần số khác nhau.

.

Bảng II.2 Kết quả xác định bán kính đới Fresnel tương ứng với

v=1450m/s

TTChiều

sâu1(mét)

5.00100(Hz)200(Hz)500(Hz)6.024.262.69Tần số(Hz)

1000(Hz) 2000(Hz)

1.90171.354000(Hz)8000(Hz)0.950.672

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2110.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.008.51

12.04

14.75

17.03

19.04

20.86

22.53

24.08

25.54

26.93

28.24

29.50

30.70

31.86

32.98

34.06

35.11

36.13

37.11

38.086.02

8.51

10.43

12.04

13.46

14.75

15.93

17.03

18.06

19.04

19.97

20.86

21.71

22.53

23.32

24.08

24.82

25.54

26.24

26.933.81

5.39

6.60

7.62

8.51

9.33

10.07

10.77

11.42

12.04

12.63

13.19

13.73

14.25

14.75

15.23

15.70

16.16

16.60

17.032.69

3.81

4.66

5.39

6.02

6.60

7.12

7.62

8.08

8.51

8.93

9.33

9.71

10.07

10.43

10.77

11.10

11.42

11.74

12.041.90

2.69

3.30

3.81

4.26

4.66

5.04

5.39

5.71

6.02

6.31

6.60

6.86

7.12

7.37

7.32

7.85

8.08

8.30

8.511.35

1.90

2.33

2.69

3.01

3.30

3.56

3.81

4.04

4.26

4.47

4.66

4.85

5.04

5.21

5.39

5.55

5.71

5.87

6.020.95

1.35

1.65

1.90

2.13

2.33

2.52

2.69

2.86

3.01

3.16

3.30

3.43

3.56

3.69

3.81

3.93

4.04

4.14

4.26HHình II.3 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu

H(m) ứng với các tần số khác nhau (v=1450m/s)18Bảng II.3 Kết quả xác định bán kính đới Fresnel tương ứng với

v=1700m/s

TTChiều

sâu1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21(mét)

5.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

170.00

180.00

190.00

200.00100(Hz)200(Hz)500(Hz)6.52

9.22

13.04

15.97

18.44

20.62

22.58

24.39

26.08

27.66

29.15

30.58

31.94

33.24

34.50

35.81

36.88

38.01

39.12

40.19

41.234.61

6.52

9.22

11.29

13.04

14.58

15.97

17.25

18.44

19.56

20.64

21.62

22.58

23.54

24.39

25.25

26.08

26.88

27.66

28.42

29.152.92

4.12

5.83

7.14

8.25

9.22

10.10

10.91

11.66

12.37

13.04

13.67

14.28

14.87

15.43

15.97

16.49

17.00

17.49

17.97

18.44Tần số(Hz)

1000(Hz) 2000(Hz)

2.06

2.92

4.12

5.05

5.83

6.52

7.14

7.71

8.25

8.75

9.22

9.67

10.10

10.51

10.91

11.29

11.66

12.02

13.38

12.71

13.04191.46

2.06

2.92

3.57

4.12

4.61

5.05

5.45

5.83

6.18

6.52

6.84

7.14

7.43

7.71

7.98

8.25

8.50

8.75

8.99

9.224000(Hz)8000(Hz)1.03

1.46

2.06

2.52

2.92

3.26

3.57

3.86

4.12

4.37

4.61

4.83

5.05

5.26

5.45

5.65

5.83

6.01

6.18

6.35

6.520.73

1.03

1.46

1.79

2.06

2.30

2.52

2.73

2.92

3.09

3.26

3.42

3.57

3.72

3.86

3.99

4.12

4.25

4.34

4.49

4.61Hình II.4 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu H(m)

ứng với các tần số khác nhau (v=1700m/s)20Hình II.5 Mối quan hệ giữa độ phân giải ngang và chiều sâu H(m)

ứng với các tần số khác nhau, trong hai môi trường v=1450m/s và

v=1700m/s.

Từ đồ thị này có thể thấy, nếu chiều sâu nghiên cứu nằm

trong dải độ sâu mà các nhà địa chất quan tâm thì khi sử dụng

tần số f=100Hz thu được ∆Z=25m, còn khi f=3500Hz thu được

∆Z<5m.21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III Độ phân giải ngang và các yếu tố ảnh hưởng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×