1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung quy định của theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng

Nội dung quy định của theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

phân phối sản phẩm. Cách thức này hiện đã được các công ty Toyota Việt Nam,

Công ty Honda Việt Nam...thực hiện hiệu quả trong các chương trình thu hồi đã

diễn ra.

Từ phía nội bộ tổ chức, cá nhân, để có thể kịp thời xử lý các vụ việc thu hồi

thì cần chủ động xây dựng quy trình phát hiện và thu hồi sản phẩm khuyết tật

làm sao để rút ngắn tối đa và chi tiết hóa các bước xử lý khi có vụ việc thu hồi

sản phẩm khuyết tật xảy ra.

2.2. Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về hàng hóa và chương trình thu

hồi hàng hóa có khuyết tật.

Tùy theo phạm vi thực hiện thu hồi, tổ chức, cá nhân phải báo cáo kết quả

thực hiện cho cơ quan có thẩm quyền ở địa phương (trường hợp thu hồi trên địa

bàn một tỉnh) hoặc cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu

dùng ở trung ương (trường hợp thu hồi trên địa bàn hai tỉnh trở lên). Thực tế,

ngay khi bắt đầu thực hiện chương trình thu hồi, các tổ chức, cá nhân trong thời

gian vừa qua đều chủ động thơng báo về chương trình tới Cục Quản lý cạnh

tranh và báo cáo tiến độ theo từng mốc thời gian thực hiện của chương trình. Sự

chủ động phối hợp này từ phía các tổ chức, cá nhân khơng chỉ tăng cường hiệu

quả của chương trình thu hồi mà còn góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu

của tổ chức, cá nhân trong suy nghĩ của người tiêu dùng.

Nhằm cung cấp và tổng hợp dữ liệu về các vụ việc thu hồi hàng hóa có

khuyết tật cho các đối tượng tham khảo và tra cứu, Cục Quản lý cạnh tranh mới

đây đã đưa vào vận hành Trang thông tin bảo vệ người tiêu dùng Địa chỉ truy

cập Trang thông tin: http://bvntd.vca.gov.vn. Tại Trang tin này, người tiêu dùng

có thể cập nhật và tìm hiểu về các vụ việc thu hồi hàng hóa có khuyết tật đã và

đang diễn ra tại thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, theo kinh nghiệm thực tế được thực hiện tại các quốc gia có hoạt

động bảo vệ người tiêu dùng phát triển, hoạt động phát hiện, tiếp nhận và thông

báo về các chương trình thu hồi được phân cơng cho từng bộ, ngành trong từng

lĩnh vực cụ thể.Trang | 4Ví dụ: Ngành giao thông chịu trách nhiệm về các vụ thu hồi liên quan đến

các sản phẩm trong ngành; ngành y tế liên quan đến các vụ thu hồi thuốc, sản

phẩm y tế; ngành vệ sinh an toàn thực phẩm chịu trách nhiệm tới các sản phẩm

tiêu dùng như thực phẩm, đồ uống…tuy nhiên, chịu trách nhiệm chung đối với

các vụ việc thu hồi nói riêng và các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng khác nói

chung vẫn là cơ quan quản lý nước1.

Từ mơ hình này, Cục Quản lý cạnh tranh – với chức năng là cơ quan quản

lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng dự định xây dựng một quy trình tiếp nhận

và phối hợp thơng báo về các thông tin thu hồi sản phẩm với các doanh nghiệp,

góp phần đơn giản thủ tục và giảm thiểu thời gian trao đổi giữa doanh nghiệp

với người tiêu dùng.

Cùng với đó, doanh nghiệp cũng cần lưu ý là hiện nay hoạt động thông báo

về thu hồi sản phẩm không chỉ giới hạn trong phạm vi một nước, một quốc gia.

Do tính chất lưu thơng tự do của hàng hóa trong nền kinh tế thị trường, một sản

phẩm có thể sản xuất tại một quốc gia nhưng phạm vi tiêu thụ thì trải khắp trên

tồn thế giới. Chính vì vậy, thơng qua các chương trình cam kết phối hợp trong

từng khu vực, chính phủ các nước hiện nay đã thực hiện các chương trình trao

đổi thơng tin về các vụ việc thu hồi, cũng như cảnh báo về các sản phẩm tiêu

dùng khơng an tồn giữa các nước với nhau.

Hiện nay, Cục Quản lý cạnh tranh đã tham gia vào Nhóm trao đổi và cảnh

báo thông tin giữa các nước Asean, theo đó, các thơng tin về thu hồi sản phẩm

và cảnh báo sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng đều được

các nước Asean chia sẻ và công bố công khai tại website chung

là http://www.aseanconsumer.org/alerts/2.

2.3. Ví dụ minh họa về trường hơp thu hồi hàng hóa có khuyết tật của

tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng

Vụ việc thu hồi dòng xe Honda Rebel 300 nhập khẩu từ Thái Lan của

Công ty Honda Việt Nam để khắc phục lỗi trục số sơ cấp của động cơ

1 http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca00038.html, ngày truy cập 12/10/2019.https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/HANG-HOA-CO-KHUYET-TAT-VA-TRACH-NHIEMTHU-HOI-HANG-HOA-CO-KHUYET-TAT-THEO-QUY-DINH-TAI-LUAT-BAO-VE-NGUOITIEU-DUNG-6985/, ngày truy cập 12/10/2019

2Trang | 5Theo đó, ngày 19 tháng 6 năm 2019, công ty Honda Việt Nam công bố

chiến dịch triệu hồi sản phẩm cho mẫu xe Honda Rebel 300 nhập khẩu từ Thái

Lan để khắc phục lỗi trục số sơ cấp của động cơ nhằm đảm bảo sự an toàn tối ưu

cho khách hàng. Theo đó mẫu xe được Honda Việt Nam thu hồi là dòng xe

Rebel 300 có xuất xứ từ Thái Lan, sản xuất năm 2018 với số lượng xe bị ảnh

hưởng là 2.358 chiếc.

Những chiếc xe này bị lỗi về kỹ thuật theo quy định tại Điểm a Khoản 3

Điều 3 Luật BVQLNTD 2010. Trong quá trình chuyển số sang số 2 (bao gồm

lên số và về số), xe phát sinh tiếng kêu bất thường ở động cơ. Trong một số

trường hợp, có thể dẫn đến bánh sau bị kẹt cứng và động cơ dừng hoạt động.

Nguyên nhân gốc của hiện tượng:

Phe cài định vị bánh răng trên trục chính bị trượt ra khỏi rãnh giữ dẫn đến

bánh răng số bị hư hỏng. Do 2 nguyên nhân sau đây:

- JIG kẹp trục chính bị nghiêng trong quá trình gia cơng tiện rãnh. Nhân

viên thao tác khơng nhận thấy độ nghiêng của JIG, đã điều chỉnh chương trình

gia cơng để đưa kích thước gia cơng về tiêu chuẩn, việc này dẫn đến tạo một bậc

gia công bên cạnh rãnh phe cài.

- Trong quá trình lắp phe cài, đường kính của JIG lắp q lớn. Có nguy cơ

làm phe cài mở rộng và dễ bị lỏng lẻo sau khi lắp ráp3.

Biện pháp khắc phục:

- Tất cả chủ sở hữu của các xe trong diện triệu hồi sẽ được thông báo các

thông tin chi tiết liên quan đến việc triệu hồi bởi Honda Việt Nam qua thư

và/hoặc điện thoại trực tiếp.

- Chi phí vận chuyển và chi phí kiểm tra, thay thế phụ tùng sẽ do Honda

Việt Nam chi trả.

- Việc thay thế sẽ được thực hiện sau khi các phụ tùng đã sẵn sàng.

Thơng qua ví dụ trên ta thấy, công ty Honda Việt Nam đã làm rất tốt trách

nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của doanh nghiệp mình đối với người tiêu

dùng. Theo đó, doanh nghiệp này đã thông báo cụ thể về sự cố đối với dòng xe

mới, nguyên nhân của khuyết tật trên hàng hóa và đưa ra giải pháp khắc phục

đến từng khách hàng. Ngoài ra, Honda Việt Nam cũng đã hỗ trợ tồn bộ chi phí

3 https://www.honda.com.vn/pages/new/new-recall/new-recall.html, ngày truy cập 12/10/2019.Trang | 6đi lại cho khách hàng gặp phải sự cố trên và chịu mọi chi phí liên quan đến thay

thế phụ tùng. Những thông tin này đã được doanh nghiệp thông báo rộng rãi trên

các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử của doanh

nghiệp.

3. Một số bình luận các quy định của pháp luật hiện hành về hàng hóa

có khuyết tật

3.1. Sự khơng thống nhất trong quy định về “hàng hóa khơng đảm bảo

chất lượng” quy định trong BLDS 2015 và “hàng hóa có khuyết tật” trong

Luật BVQLNTD 2010

Điều 608 của BLDS năm 2015 đề cập đến chủ thể sản xuất, kinh doanh hàng

hóa khơng đảm bảo chất lượng hàng hóa mà gây thiệt hại cho NTD thì phải bồi

thường. Mặc dù, BLDS năm 2015 đã thu hẹp phạm vi chủ thể đó là “Chủ thể

khác” nhưng về bản chất thì khơng thay đổi. Từ đó cho thấy, BLDS chỉ nêu ra

hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng nhưng khơng có tiêu chí để đánh giá thế

nào là hàng hóa khơng đảm bảo chất lượng. Luật quy định chung chung, không

cụ thể và không đưa ra được tiêu chí để áp dụng. Để hiểu được thế nào là hàng

hóa khơng đảm bảo chất lượng thì khơng tìm ra một định nghĩa cụ thể, khơng

một cuốn sách, khơng một quy định và khơng có bất cứ một tác giả nào đề cập

đến vấn đề này mà chỉ bắt gặp những khái niệm mang tính đơn lẻ.

Theo quy định tại Điều 432 của BLDS năm 2015 chất lượng của tài sản

được quy định như sau: Chất lượng của tài sản mua bán do các bên thoả

thuận. Trường hợp tiêu chuẩn về chất lượng của tài sản đã được cơng bố hoặc

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì thỏa thuận của các bên về

chất lượng của tài sản không được thấp hơn chất lượng của tài sản được xác

định theo tiêu chuẩn đã công bố hoặc theo quy định của cơ quan nhà nước có

thẩm quyền.

Khác với BLDS năm 2015 thì Luật BVQLNTD năm 2010 khơng sử dụng

cụm từ “hàng hố khơng đảm bảo chất lượng” mà đề cập thẳng đến “hàng hóa

có khuyết tật”. Theo khoản 3 Điều 1 Luật BVQLNTD quy định “Hàng hóa có

khuyết tật là hàng hóa khơng bảo đảm an tồn cho người tiêu dùng, có khả năng

Trang | 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung quy định của theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 về trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật của tổ chức, cá nhân kinh doanh với người tiêu dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×