1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Báo cáo khoa học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Báo cáo kinh tế

Báo cáo kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Khó khăn : Vùng thi công thuộc vùng địa hình núi cao (độ cao từ 1000m

đến 1500m), bị phân cắt mạnh, hệ thống sông suối ít và hầu nh cạn kiệt

về mùa khô, giá cả sinh hoạt đắt đỏ gây không ít khó khăn cho đơn vị

sản xuất.

I.6. Mục tiêu nhiệm vụ đợc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam giao trong

Quyết định số 1213 QĐ/ĐCKS-KHTC là :

- Điều tra, khảo sát phát hiện nguồn nớc dới đất, đánh giá trữ lợng chất

lợng nớc của các tầng chứa nớc tại các lỗ khoan, các nguồn lộ và khả năng cấp

nớc cho sinh hoạt.

- Khoan địa chất thủy văn, tiến hành kết cấu thành giếng khoan khai

thác lắp đặt máy bơm, xây dựng bể chứa, đảm bảo tạo thành công trình

khai thác nớc tập trung bền vững ; Bàn giao cho địa phơng để đa vào sử

dụng.

- Mục tiêu trữ lợng : 1.335m3/ngày.

- Thời gian thực hiện : trong hai năm 2005-2006

Đề án đó thực hiện tốt công tác điều tra, khảo sát nguồn nớc cũng nh

đánh giá trữ lợng chất lợng nớc trên mặt cũng nh dới đất trong vùng thi công.

8/10 lỗ khoan ĐCTV gặp nớc và đó bàn giao cho địa phơng sử dụng 8 giếng

khoan khai thác nớc có lắp đặt máy bơm, bể chứa, nhà trạm bơm. Mục tiêu

trữ lợng đạt 1.241 m3/ngày (đạt 93 % mục tiêu đợc giao).

Vốn đầu t cho đề án theo quyết định số 814/QĐ-BTNMT là :

2.192.709.000 đồng, nếu tạm tính đơn giá 2005 theo chi phí thực hiện đề

án là : 2.543.168.000 đồng, chia ra các năm :

- Năm 2005 : 1.487.176.000 đồng (thanh toán trong năm 2005 :

850.000.000 đồng ; chuyển sang thanh toán trong năm 2006 : 637.176.000

đồng)

- Năm 2006 (tạm tính theo đơn giá 2005) : 1.055.992.000 đồng

II. Tình hình thực hiện khối lợng công tác, chi phí và giá thành

1. Tình hình thực hiện các khối lợng

Kết quả thực hiện các khối lợng các dạng công tác đợc phản ánh trong

bảng tổng hợp khối lợng thực hiện toàn đề án.

Vùng thi công thuộc là vùng địa hình núi cao có nhiều hang động

karst vì vậy khi thi công các lỗ khoan đều bị mất nớc nên số ca bơm thí

nghiệm, thổi rửa và cấp nớc cho khoan đều tăng cao hơn dự kiến. Để đảm

bảo đánh giá đúng thành phần hóa học của nguồn nớc đề án đã tăng số lợng

phân tích mẫu nớc toàn diện. Nhng do có 2 lỗ khoan không gặp nớc nên số lợng phân tích mẫu vi lợng và sắt giảm đồng thời công tác khai dẫn cũng

giảm theo. Công tác vận chuyển khoan máy, bơm và cán bộ công nhân viên

tăng cao hơn dự kiến là do có sự tác động của việc tăng giá vận chuyển

theo quy định của nhà nớc và một phần do nhu cầu vận chuyển phục vụ sản

xuất trên thực tế cao hơn dự kiến ban đầu.

2. Chi phí và giá thành :

Toàn bộ các chi phí thực hiện đề án (riêng năm 2006 tạm tính theo

đơn giá 2005 đó đợc duyệt) đợc thể hiện trong bảng 4.1.

Khối lợng và giá trị cho từng bớc địa chất thể hiện trong bảng 4.2.

Nếu tính theo mặt bằng đơn giá đợc phê duyệt trong quyết định số

814/QĐ-BTNMT thỡ chi phí giá thành cho 1m3 đợc duyệt ban đầu là

1.642.480 đồng/m3.ngày, giá thành thực hiện theo đơn giá đợc duyệt là

1.718.014 đồng/m3.ngày (xem bảng 4.3). Việc tăng giá thành chủ yếu do

35trong thực tế thi công các lỗ khoan đều gặp hang động kast nên số ca bơm

thí nghiệm tăng cao hơn dự kiến.Bảng : tổng hợp khối lợng thực hiện toàn đề ánSố

TTHạng mục công việcII

II.1

1

2

II.2Chi phí điều tra cơ bản

địa chất

Lập đề án, chuẩn bị thi

công

Thi công đề án

Khảo sát ĐC-ĐCTV

Thực địa

Văn phòng

Địa vật lý1Đo mặt cắt đối xứng kép2Đo sâu đối xứng3Đo sâu phân cực kích thíchA

III.3

1

2

3

II.4

II.5

II.6

1

2

3

II.7

1Đơn

vị

tínhTheo đề án

phê chuẩn

QĐ số

814/QĐBTNMT

ngày

16/5/2005Khối lợng

thực hiệnTăng giảm

so với ĐA đợc

duyệt (%)ĐA11100th/tổ

th/tổ8

48

4100

1002 3492 35010065565510086861007879101điể

m

điể

m

điể

mCông tác trắc địa

Đo GPS

Đo tuyến vật lý

In bản đồ địa hình

Khoan máy (10 lỗ khoan)

Xây bệ LK, gắn biển hiệu

Bơm nớc thí nghiệm LK

Chuẩn bị kết thúc

Tiến hành bơm

Đo hồi thuỷ

Quan trắc ĐCTV

Quan trắc nguồn lộđiể

m

km

tờ

m

bệ21

26

880

10LK

ca

ca

lần3619.64

26

879

894

100

100

8010

99

3010

126

24100

127

801 4021 25189II.8

II.9

1

2

3

4

IIILấy mẫu nớc lỗ khoan và

quan trắc

Phân tích mẫu nớc

Toàn diện + kiểm tra

Vi lợng (7 chỉ tiêu)

Sắt

Vi trùng

Lập báo cáo tổng kếtIVCan in nộp lu trữB

3

4

5

6Các chi phí khác

Sả đờng, làm nền khoan

Vận chuyển khoan, bơm

Chuyển quân

Công tác khai dẫn

Đờng điện + đờng ống dẫn nớc

Xây bể chứa nớc 10m3

Xây nhà trạm bơm 4m2

Đền bù hoa màu

Bàn giao, hớng dẫn sử dụng

công trình

Phòng chống sốt rét

Mua và lắp đặt máy bơm

chìm6.1

6.2

6.3

7

8

9

Emẫu695174mẫu

mẫu

mẫu

mẫu

th/tổ

báo

cáo15

11

11

16

419

8

8

16

4127

73

73

100

10011100nền

đồng

đồng

điể

m

bể

trạm

đồng

điể

m

đồng

điể

m3710

27 491 422

56 074 800

10

10

10

5 400 000

10

4 000 000

1010

65 520 360

69 286 106

8

8

8

3 760 000

8

5 000 000

8100

238

124

80

80

80

70

80

125

80bảng iv.1 : tổng hợp khối lợng và giá trị khối lợng thực hiện toàn đề ánMụ

c

chi

NSSố

TT11

9A

IHạng mục công việcChi phí điều tra cơ bản

địa chất

Lập đề án, chuẩn bị thi

côngĐơn

vị

tínhTheo đề án phê chuẩn

QĐ số 814/QĐ-BTNMT

ngày 16/5/2005

Khối

lợngĐơn

giá

(1000

đ)Thành

tiền

(1000đ)Dự toán duyệtKhố

i

lợngThành

tiền

(1000đ)Nghiệm thuKhối

lợngThành

tiền

(1000đ)1000đ43 35556 72756 7271000đ15 00019 68519 6851Khảo sát thực địa2Lập đề án, chuẩn bị thi côngIIThi công đề án1000đ1 555

2961 800

4661 837

197Khảo sát ĐC-ĐCTV1000đ159

558208

127208

127II.1th/tổ214

17714

177

11

53528 3551Thực địath/tổ82Văn phòngth/tổ4II.2Địa vật lý1000đ1Đo mặt cắt đối xứng képđiểm2Đo sâu đối xứngđiểm655345225 8513Đo sâu phân cực kích thíchđiểm8673863 229Công tác trắc địa1000đĐo GPSđiểmII.3

1224386337 04228148 1678148 167846 139459 960459 960455 302481

160

2

350

65

5

8617 843

782Khố

i

lợng113 419344

382

2

34937 042Đợc thanh

toán4 91847 944481

160

2

350331 464655331 464101 75286101 75222 866

7947 9444 9902

350

65

5

8622 866

794 99079Thàn

h

tiền

(100

0đ)

56

727

19

685

37

042

1

825

711

208

127

148

167

59

960

481

160

47

944

331

464

101

752

22

866

4 9902Đo tuyến vật lýkm215193In bản đồ địa hìnhtờ2670II.4Khoan máy (10 lỗ khoan)m880900II.5Xây bệ LK, gắn biển hiệubệ10600II.6Bơm nớc thí nghiệm LK

Chuẩn bị kết thúcLK102Tiến hành bơmca993Đo hồi thuỷca301Quan trắc nguån lé3

6722016 057201 800

792

00026

85

61 820

756

552261 820

777

05926

87

96 000106 0004 80081052 26091590 15598118 4551243 726309 887

119

52183 575

1

402879

8180

60236 7201000đ

lần16 057213

678

10

126

2452 260

153 507

7 910

106

7961

402119 5211

251106 7961

2511248 6056912 877519 51851II.9Phân tích mẫu nớc1000đ1

2

3

4Toàn diện + kiểm tra

Vi lợng (7 chỉ tiêu)

Sắt

Vi trùngmẫu

mẫu

mẫu

mẫu15

11

11

16IIILập báo cáo tổng kếtth/tổ4IVCan in nộp lu trữ (KT)1000đ20 0008 6291000đ1 676

5751 958

6061 986

708Céng (A)6912 732

222

388

22

300

14

4813 331

4 434

253

4 714

57 92412 761

21

10

10

10

45 573

3 804

385

3 000

92 78413 193

19

8

8

16

45 042

3 043

308

4 800

92 784BCác chi phí khác1000đ1Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A)1000đ33 53239 17239 7342Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm

thu, thẩm định (1,5% A)1000đ25 14929 37929 8013Sả ®êng, lµm nỊn khoan1000®10 68749 82462 7473912

6

2483 575LÊy mÉu níc lỗ khoan và

quan trắcmẫu1060II.81

19

13

4Quan trắc ĐCTV20130

6011000đ1II.711 12519

8

8

16

416

057

1 820

765

574

4

800

213

678

52

260

153

507

7 910

106

796

106

796

9

518

13

193

5 042

3 043

307

4 800

92

784

1

975

222

39

504

29

628

62

7474Vận chuyển khoan, bơm1000đ27 49168 10665 5205Chuyển quân1000đ56 07595 09669 2876Khai dẫn (khái toán)1000đ200

000200

000160

0006.1Đờng điện + đờng ống dẫn nớcđiểm106.2Xây bể chứa nớc 10m3bể106.3Xây nhà trạm bơm 4m2trạm107

8

9Đền bù hoa màu (khái toán)

Bàn giao, hớng dẫn sử dụng

công trình (khái toán)

Phòng chống sốt rét (khái toán)5

000

11

000

4

0001000đ

điểm101000đMua và lắp đặt máy bơm

chìm (khái toán)điểmTổng cộng (A+B)1000đ1050 000840 0008110 00010110 000888 000840 0001040 000832 00084 000

1

00010 0005 400

104 000

370

934Céng (B)

E50 0001014

520145 20010 0003 760

84 000

500

977

102 192

709150 0004088 00085 000

443

446

124

500

2

543

1685 000

443

849

82 609

583b¶ng iv.2 : thực hiện chỉ tiêu khối lợng và giá trị khối lợng

Bớc địa chất số I năm 20058 000124 500

2 555

05665

520

69

286

160

000

40

000

88

000

32

000

3 760Mụ

c

chi

NSSố

TT11

9A

IHạng mục công việcChi phí điều tra cơ bản

địa chất

Lập đề án, chuẩn bị thi

công1Khảo sát thực địa2Lập đề án, chuẩn bị thi côngIIThi công đề ánII.

1

1

2

II.2Khảo sát ĐC-ĐCTV

Thực địa

Văn phòng

Địa vật lýĐơn

vị

tính1000

đ

1000

đ

th/tổ

1000

đ

1000

đ

th/tổ

th/tổ

1000

đ1Đo mặt cắt đối xứng képđiểm2Đo sâu đối xứngđiểm3Đo sâu phân cực kích thíchđiểmII.3Công tác trắc địaTheo đề án phê chuẩn

QĐ số 814/QĐ-BTNMT

ngày 16/5/2005

Khố

i

lợngĐơn

giá

(1000

đ)214 1778

414 177

11 5352

349

65

5

86242Đo tuyến vật lýkm213In bản đồ địa hìnhtờII.4Khoan máy (10 lỗ khoan)mII.5Xây bệ LK, gắn biển hiệu26

88

0

1019 68519 68519 68528 355

1 555

296

159

558

113 419

46 139

344

382

55 30224

2

2

350

65

5

86II.6B¬m níc thÝ nghiƯm LK37 042

1 103

738

104

063

74 084

29 980

481

160247 9442 350331 464655101 752864

212 4594 918392 4633951911 125108175.5010701 800

792

000

6 000

130

60126

38

4

51 820

339

427

3 0002660041Thành

tiền

(1000

đ)15 00063 229900Khố

i

lợng56

72773863Đo GPSThành

tiền

(1000

đ)Khối

lợng56

72717 8431Thành

tiền

(1000đ)Đợc thanh

toán56 727225 85178Khố

i

lợngNghiệm thu43 3553451000

đ

điểmbệ

1000

đThành

tiền

(1000đ)Dự toán duyệt90 301384

537 042

1 103

738

104

063

74 084

29 980

481

160

47 944

331

464

101

752

12

459

2 463

8175.5

0

1 820

339

427

3 000

90

30124

2

2

350

65

5

8639

10

26

38

4

537 042

1 092

253

104

063

74 084

29 980

481

160

47 944

331

464

101

752

12

459

2 463

8175.5

0

1 820

327

942

3 000

90

3011

2

3Chuẩn bị kết thúc

Tiến hành bơm

Đo hồi thuỷII.7Quan trắc ĐCTV11

19

13

4Quan trắc nguồn lộII.8Lấy mẫu nớc lỗ khoan và

quan trắcII.9Phân tích mẫu nớc1

2

3

4LK

ca

ca

1000

đ

lần

mẫu10

99

30

1

402

69Toàn diện + kiểm tra

Vi lợng (7 chỉ tiêu)

Sắt

Vi trùng15

11

11

16IIILập báo cáo tổng kếtth/tổ4IVCan in nộp lu trữ (KT)

Cộng (A)BCác chi phí khác1Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A)2Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm

thu, thẩm định (1,5% A)3Sả đờng, làm nền khoan4Vận chuyển khoan, bơm5Chuyển quân6Khai dẫn (khái toán)6.1

6.2

6.3

7Đờng điện + đờng ống dẫn nớc

Xây bể chứa nớc 10m3

Xây nhà trạm bơm 4m2

Đền bù hoa màu (khái toán)36 720

90 155

3 7265

49

1583 5751000

đ

mẫu

mẫu

mẫu

mẫu

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

1000

đ

điểm

bể

trạm

10003 672

915

12426 130

59 227

4 9445

49

1526 130

59 227

4 944

59

76059 7605

49

1526 130

59 227

4 944

59

7606083 57570

159 76070159 76070

159 7601248 605356 532356 532356 53212 732

222

388

22

300

14

4813 331

4 434

253

4 7147 036

8

6

6

82 123

2 282

231

2 4007 036

8

6

6

82 123

2 282

231

2 4007 036

8

6

6

82 123

2 282

231

2 40057 924

20 00010

10

105 000

11 000

4 000421 676

5751 160

4651 160

4651 148

98033 53223 20923 20922 98025 14917 40717 40717 23510 68724 91224 91224 91227 49140 86440 86440 86456 07548 20748 20748 206200

000

50 000

110 000

40 000

4 000100

000

25 000

55 000

20 000

2 000100

000

25 000

55 000

20 000

2 000100

000

25 000

55 000

20 000

2 0005

5

55

5

55

5

5đ

8Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công

trình (khái toán)điểm9Phòng chống sốt rét (khái toán)1000

đ101 000Cộng (B)

EMua và lắp đặt máy bơm

chìm (khái toán)điểmTổng cộng (A+B)1000

đ1014 52010 00055 00055 00055 0004 0002 0002 0002 000370

934263

599263

599263

196145 200575 0002 192

70951 499

06475 00051 499

06475 000

1 487

176b¶ng iv.2 : thùc hiƯn chØ tiêu khối lợng và giá trị khối lợng

Bớc địa chất số II năm 2006Mụ

c

chi

NSSố

TT11

9AChi phí điều tra cơ bản địa

chấtILập đề án, chuẩn bị thi công1Khảo sát thực địaHạng mục công việcĐơn

vị

tín

hTheo đề án phê chuẩn

QĐ số 814/QĐ-BTNMT

ngày 16/5/2005

Khố

i

lợngĐơn giá

(1000đ

)100100

Thành

tiền

(1000đ)43 355

15 00043(1)Dự toán

duyệt

Khố

i

lợngThành

tiền

(1000đ)Nghiệm thu

Khố

i

lợngThành

tiền

(1000

đ)Đợc thanh

toán

Khố

i

lợngThành

tiền

(1000

đ)2Lập đề án, chuẩn bị thi côngIIThi công đề ánII.

1Khảo sát ĐC-ĐCTV1Thực địa2Văn phòngII.

2Địa vật lý1Đo mặt cắt đối xứng kép2Đo sâu đối xứng3Đo sâu phân cực kích thíchII.

3Công tác trắc địa1Đo GPS2

3

II.

4

II.

5

II.

6Đo tuyến vật lý

In bản đồ địa hình1Chuẩn bị kết thúc2Tiến hành bơm3

II.

7Đo hồi thuỷ1Quan trắc nguồn lộII.Lấy mẫu nớc lỗ khoan và quanth/t100100th/tth/t100điể

m

điể

m

điể

m

100điể

m

km

tờKhoan máy (10 lỗ khoan)mXây bệ LK, gắn biển hiệubệBơm nớc thí nghiệm LK100

(2)Quan trắc ĐCTV214 17728 355

1 555

296696 727159 558104 063814 177113 419474 0844411 53546 139229 98022

349

65

52428655 302345225 85173863 229

17 843786321

26

88

0

1010

40810 408

402 526402 526402 526519

7011 125

1 8009.647881.18 29.647 8819.647 881900792 00047

2417 12449

5437

63249

5437

6326006 00053 00031 80031 800130 60190 3013 67236 720526 1305ca9991590 1554959 22777ca

100

301243 726154 944983 575

1

402

694410

4084 91810mẫu4733

458

104

063

74

084

29

980344 382LKlần732

249

104

063

74

084

29

9806083 5751248 60559 760

70

1

3459 760

6 34555

0

16122

168

26

130

93

071

2 966

47

036

47

036

2 9865

77

9

55

0

16123

377

26

130

94

280

2 966

47

036

47

036

2 9861

19

13

48

II.

9

1

2

3

4trắcIIILập báo cáo tổng kếtIVCan in nộp lu trữ (KT)Phân tích mẫu nớc

Toàn diện + kiểm tra

Vi lợng (7 chỉ tiêu)

Sắt

Vi trùngCộng (A)

BCác chi phí khác1Làm nhà tạm, thuê nhà (2% A)2Kiểm tra, xét duyệt, nghiệm thu,

thẩm định (1,5% A)3Sả đờng, làm nền khoan4Vận chuyển khoan, bơm5Chuyển quân6Khai dẫn (khái toán)6.1Đờng điện + đờng ống dẫn nớc6.2Xây bể chứa nớc 10m36.3Xây nhà trạm bơm 4m27Đền bù hoa màu (khái toán)8Bàn giao, hớng dẫn sử dụng công

trình (khái toán)9Phòng chống sốt rét (khái toán)100mẫu

mẫu

mẫu

mẫu

th/t100100100100100100100100100điể

m12 732

15

11

11

16222

388

22

300

14

4814105 000bể1011 000trạm104 000100điể

m

100

5 7253 331

4 434

253

4 71413

4

4

23 450

1 521

154

60011

2

2

857 924492 784420 0008 6291 676

575798 14033 53215 96325 14911 97210 68724 91227 49127 24256 07546 890200 000100 00050 000525 0003110 000555 000340 000520 00034 000

101 000Céng (B)456 15710 0003 400

55 0002 919

761

77

2 400

92

7846 157

11

2

2

8

4825

034826

24216

501

12

376

37

835

24

657

21

080

60

000

15

000

33

000

12

00016

525

12

394

37

835

24

657

21

080

60

000

15

000

33

000

12

0003

3

31 760

32 919

761

77

2 400

92

7843 0001 760

33 0004 0002 0003 0003 000370 934237 379180180Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Báo cáo kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×